logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN CZERMAK

Záznam vimperské matriky o jeho zdejší svatbě s Mathilde Puhaneovou, dcerou tesaře a hostinského z Hrabic, je provázen podpisem Johanna Steinbrenera - dovídáme se tu, že ženich je synem železničního hlídače Wenzela Czermaka a Magdaleny, roz. Woldřichové ze Stach čp. 86

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Už 9. února roku 1918, tedy přesně 10 měsíců předtím, než skonal na lůžku lvovského špitálu, byl s Ukrajinou uzavřen mír

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Týden po jeho smrti v dáli referuje budějovický německý list o Čechy "okupovaném" Vimperku, kde to prý "chodí jako v nepřátelské zemi"

Týden po jeho smrti v dáli referuje budějovický německý list o Čechy "okupovaném" Vimperku, kde to prý "chodí jako v nepřátelské zemi"

Repro Budweiser Zeitung, 1918, č. 98, s. 6

Záznam o něm (s poznámkou "otec rodiny") v řadě obětí války ve vimperské pamětní knize města, psané kronikářem Josefem Rammelem

Záznam o něm (s poznámkou "otec rodiny") v řadě obětí války ve vimperské pamětní knize města, psané kronikářem Josefem Rammelem

Repro Gemeinde Gedenkbuch der Stadt Winterberg I., SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Krajanský měsíčník se vrátil do roku 1936 ukázkou ze soupisu výročních, dobytčích a týdenních trhů v Prachaticích, Strážném, Vimperku a Volarech, jak jej otiskl tehdy v meziválečné "Czechoslowakische Republik" Steinbrenerův Universal-Kalender

Krajanský měsíčník se vrátil do roku 1936 ukázkou ze soupisu výročních, dobytčích a týdenních trhů v Prachaticích, Strážném, Vimperku a Volarech, jak jej otiskl tehdy v meziválečné "Czechoslowakische Republik" Steinbrenerův Universal-Kalender

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1984, č. 9, s. 374

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist