logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANNA DOLZEROVÁ

Repro Passauer Neue Presse, 6.1.2003, s. 33

Na snímku fotoateliéru Seidel s datem 14. listopadu 1942 je zachycena "s liškou" v době, kdy ve válečném "Krummau an der Moldau" učila na zdejší dívčí škole

Na snímku fotoateliéru Seidel s datem 14. listopadu 1942 je zachycena "s liškou" v době, kdy ve válečném "Krummau an der Moldau" učila na zdejší dívčí škole

Repro Fotobanka Fotoateliér Seidel

S Marií (Mitzi) Konstanzerovou v rodácké jizbě Hornoplánských v Ulrichsbergu (Anna Dolzerová vpravo)

S Marií (Mitzi) Konstanzerovou v rodácké jizbě Hornoplánských v Ulrichsbergu (Anna Dolzerová vpravo)

Repro T. Woldrich, Wie's daheim war : Erinnerungen an Oberplan in Böhmerwald (1997), s. 110

Rodný statek "u Davidů" v Předním Hamru

Rodný statek "u Davidů" v Předním Hamru

Repro R. Essl, Oberplan : der Geburstort Adalbert Stifters (1993), s. 49

Ze záznamu hornoplánské matriky o svatbě jejích rodičů v červenci roku 1912 se dá vyčíst, že ženich Franz Janda, majitel hospodářství v Předním Hamru čp. 98, kde se i narodil, byl synem Johanna Jandy, hospodáře na témže stavení, a jeho ženy Marie, dcery Gregora Mauritze ze Záhvozdí (Hintring) čp. 1, nevěsta Josefa pak byla dcerou Mathiase Pleischla z Jenišova (Hossenreith) čp. 5 a Anny, dcery Adalberta Osena ze Slunečné (Sonnberg) čp. 12

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jejím krátkém školním působení v dnes zaniklém Dolním Markschlagu v lednu a únoru 1938

Záznam o jejím krátkém školním působení v dnes zaniklém Dolním Markschlagu v lednu a únoru 1938

Repro Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tento snímek "velikonoční jízdy", pořádané v Horní Plané 17. dubna 1933 německým Svazem venkovské mládeže (Bund der Landjugend), poslala 15 let před svou smrtí do krajanského měsíčníku (v roce, kdy se slavnost konala, jí bylo 17 let)

Tento snímek "velikonoční jízdy", pořádané v Horní Plané 17. dubna 1933 německým Svazem venkovské mládeže (Bund der Landjugend), poslala 15 let před svou smrtí do krajanského měsíčníku (v roce, kdy se slavnost konala, jí bylo 17 let)

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 4, s. 67

Parte

Parte

Repro Hoam!, 2003, č. 2, s. 69

Nekrolog, jehož autorkou je Rosa Tahedlová

Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 2, s. 5

Škola v zaniklé dnes Dolní Hraničné ještě za idylických časů před první světovou válkou, za níž se ona v roce 1916 narodila, na staré pohlednici (za školou napravo Bangerlův hostinec) - viz i Alois Sonnleitner

Škola v zaniklé dnes Dolní Hraničné ještě za idylických časů před první světovou válkou, za níž se ona v roce 1916 narodila, na staré pohlednici (za školou napravo Bangerlův hostinec) - viz i Alois Sonnleitner

Repro F. a F. Bertlwieserovi, Verlorene Böhmerwald-Heimat : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 180

Uprostřed někdejší Dolní Hraničné v roce 2017

Uprostřed někdejší Dolní Hraničné v roce 2017

Foto Ivo Kareš

Tabulky, připomínající zaniklé domy v Dolní Hraničné, na snímcích z roku 2019

Tabulky, připomínající zaniklé domy v Dolní Hraničné, na snímcích z roku 2019

Foto Ivo Kareš

Ulrichsberg

Ulrichsberg

Foto Pavel Polák

Prospekty z UlrichsberguProspekty z Ulrichsbergu

Prospekty z Ulrichsbergu

V prachatické městské kronice z let 1922-1941 se uchoval i tento
vzácný doklad o polární záři z 25. ledna roku 1938

V prachatické městské kronice z let 1922-1941 se uchoval i tento
vzácný doklad o polární záři z 25. ledna roku 1938

Repro Gedenkbuch Prachatitz 1922-1941 (SOA v Třeboni - digitální archív)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist