logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL EISSNER VON UND ZU EISENSTEIN

Na vzácném snímku z doby někdy kolem roku 1937 ze zimního svahu Hochfichtu je zachycen
zleva manželský pár barona a baronky von Eisenstein s budějovickým profesorem Minkem

Na vzácném snímku z doby někdy kolem roku 1937 ze zimního svahu Hochfichtu je zachycen
zleva manželský pár barona a baronky von Eisenstein s budějovickým profesorem Minkem

Repro E. Schiffkornová, Das Wirtshaus am Hochficht im Böhmerwald : die Holzschlag-Loisi erzählt... (2005), s. 157

Repro Sudetendeutscher Almanach (1932), s. 35

Pražská policejní přihláška jeho děda z otcovy strany, jeho ženy Anny, roz. Petsch von Petschendorf, jakož i jejich dětí, mezi nimi i Karlova otce (*1848)

Pražská policejní přihláška jeho děda z otcovy strany, jeho ženy Anny, roz. Petsch von Petschendorf, jakož i jejich dětí, mezi nimi i Karlova otce (*1848)

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 3, obraz 512
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Pražská policejní přihláška jeho otce, narozeného v Kolodějích nad Lužnicí 22. září roku 1848 (alespoň podle příručky Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Österreichs) a zemřelého podle této přihlášky dne 6. září roku 1899 v Praze (zmíněná genealogická příručka uvádí rok 1900 bez přesného data)

Pražská policejní přihláška jeho otce, narozeného v Kolodějích nad Lužnicí 22. září roku 1848 (alespoň podle příručky Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Österreichs) a zemřelého podle této přihlášky dne 6. září roku 1899 v Praze (zmíněná genealogická příručka uvádí rok 1900 bez přesného data)

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, konskripce, karton 3, obraz 650
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Tato pražská policejní přihláška zachycuje i stěhování jeho ovdovělé matky (podle příručky Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Österreichs se narodila v chorvatském dnes městě Gospič dne 8. října roku 1849 jako dcera tamního c.k. majora auditora, tj. důstojníka vojenského soudu, Felixe Alexandra Antona Athanasia rytíře Eissnera von und zu Eisenstein a Marie, roz. Stehno - rodiče se brali v Budapešti 27. ledna 1826) a jeho, tehdy ještě studenta, na pražské "Václavské náměstí blíže Museum k baronce Sonnenschein"

Tato pražská policejní přihláška zachycuje i stěhování jeho ovdovělé matky (podle příručky Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Österreichs se narodila v chorvatském dnes městě Gospič dne 8. října roku 1849 jako dcera tamního c.k. majora auditora, tj. důstojníka vojenského soudu, Felixe Alexandra Antona Athanasia rytíře Eissnera von und zu Eisenstein a Marie, roz. Stehno - rodiče se brali v Budapešti 27. ledna 1826) a jeho, tehdy ještě studenta, na pražské "Václavské náměstí blíže Museum k baronce Sonnenschein"

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, konskripce, karton 3, obraz 708
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Podle této pražské policejní přihlášky bydlil se svou ženou Berthou (*1886) roku 1914 na Václavském náměstí v Praze

Podle této pražské policejní přihlášky bydlil se svou ženou Berthou (*1886) roku 1914 na Václavském náměstí v Praze

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, konskripce, karton 3, obraz 643
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Rodový erb

Rodový erb

Repro Z. Procházka, Sklářství v Českém lese (1999), s. 175

Obálka (1924) 1. čísla 3. ročníku časopisu "Der Waldbrunnen", s jeho básněmi, životopisem a bibliografií - zbývá dodat, že měsíčník řídil Karl Franz Leppa

Obálka (1924) 1. čísla 3. ročníku časopisu "Der Waldbrunnen", s jeho básněmi, životopisem a bibliografií - zbývá dodat, že měsíčník řídil Karl Franz Leppa

Hned v prvém čísle prvého ročníku časopisu, který vedli Hans Watzlik a Karl Franz Leppa, byla připomenuta recenzí jeho poezie včetně překladů básní Antonína Sovy

Hned v prvém čísle prvého ročníku časopisu, který vedli Hans Watzlik a Karl Franz Leppa, byla připomenuta recenzí jeho poezie včetně překladů básní Antonína Sovy

citace

V čísle 6-7 ročníku 1935 časopisu Mein Böhmerwald se pod záhlavím "genealogického" koutku objevila i tato zprávička

V čísle 6-7 ročníku 1935 časopisu Mein Böhmerwald se pod záhlavím "genealogického" koutku objevila i tato zprávička

Repro Mein Böhmerwald, 1935, č. 6-7, s. 96

Heslo o rodu v německé Wikipedii (klikněte na náhled)

Heslo o rodu v německé Wikipedii (klikněte na náhled)

Repro Wikipedia

Ty trosky na Olšanských hřbitovech jsou snad pozůstatky kdysi největší zdejší hrobky, náležející Eissnerům "von und zu Eisenstein"

Ty trosky na Olšanských hřbitovech jsou snad pozůstatky kdysi největší zdejší hrobky, náležející Eissnerům "von und zu Eisenstein"

Repro www stránky Vlastimil Šesták ml.

Příbuzná Karla Eissnera Gabriela Schieberová s manželem při návštěvě Jihočeské vědecké knihovny v září 2008

Příbuzná Karla Eissnera Gabriela Schieberová s manželem při návštěvě Jihočeské vědecké knihovny v září 2008

Foto Ivo Kareš

Historie sklářského rodu Eisnerů (Eissnerů) z Eisensteinu je dlouhá a slavná

Historie sklářského rodu Eisnerů (Eissnerů) z Eisensteinu je dlouhá a slavná

Repro V. Kudrlička - J. Záloha, Umění šumavských sklářů (1987), s. 141-142

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist