logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON FEYRER

Nikdo nemá větší lásku...

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele /Jan 15, 13/ (v originále "Eine größere Liebe hat niemand als diese, dass er sein Leben hingebe für seine Freunde." /Joh 15,13/ - pozn. překl.).


Booklooker.de

Tento citát z novozákonního Janova evangelia vidíme (se svatým obrázkem Krista, nesoucího kříž přes rameno, navíc s planoucím Nejsvětějším srdcem na hrudi) na líci vzpomínky na šedesáté jubileum kněžství (1901-1961) biskupského notáře Antona Feyrera, jak je uvedeno na rubu jedné německé antikvární nabídky serveru Booklooker. Tato církevní osobnost nás zajímá už pro svůj šumavský původ a také pro místo, kde byl dotyčný na kněze vysvěcen. Anton Feyrer se narodil dne 18. ledna roku 1876 v Dolanech (Dollern), dnes následkem zřízení boletického vojenského újezdu (vojenského výcvikového prostoru) zaniklé osadě blízko Boletic. Na kněze byl vysvěcen biskupem Martinem Říhou v Českých Budějovicích 21. července 1901. Z kaplana v Horšovském Týně (Bischofteinitz) se stal katechetou na zdejší německé škole v roce 1906 a působil v té funkci po plných 30 let až k odchodu na penzi 1936. Ušel tím jako učitel náboženství dva roky nato "osvobození" pohraničních území Československé republiky a začlenění většiny Šumavy a Českého lesa do nacistické říše, která katolickou církev omezovala a potlačovala. Neušel ovšem poválečnému "odsunu" Němců z českých zemí a působil jako duchovní v bavorské obci Bodenwöhr (bydlel v místní části Blechhammer) ve vládním okrese Horní Falc. Tam také stačil v roce 1961 oslavit zmíněné už kněžské jubileum a 28. dubna roku 1963 tam i skonal v požehnaném věku 87 let. Na webu eBay byl v antikvární nabídce bohudíky také jeho úmrtní obrázek, končící zvoláním: "Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue auf Dich!", tj. "Věřím v Tebe, Nejsvětější srdce Ježíšovo!" Nikdo, věříme-li podobně jako tento kněz síle Kristovy lidské oběti, nemá větší lásku...

- - - - -
* Dolany, Boletice / České Budějovice / Horšovský Týn / † † † Bodenwöhr (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Stojí tu s arciděkanem Leopoldem Klimou na snímku, doprovázejícím text o 50. jubileu jeho kněžství
Vzpomínka na šedesáté jubileum kněžství
Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 4 v Dolanech, kde hospodařil jeho bratr Adalbert, syn Adalberta Feyrera (i jeho otec Adalbert tu kdysi na čp. 4 hospodařil se svou ženou Agnes, roz. Bürgerovou ze zaniklého Podvoří /Podwurst/ čp. 13) a Theresie, dcery chalupníka v rovněž dnes zaniklých Krásných Polích (Schönfelden) čp. 6 Matthause Radische a Johanny, roz. Bergerové z Krásných Polí čp. 3, se ženou, dcerou, 3 služebnými silami a dvěma pasáčky (německy se jim říkalo "Hirtenbub")
Na pohlednici Josefa Seidela jsou Dolany zachyceny vlevo, vpravo kostel v Boleticích

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist