logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WALTER FRANZ

Repro F. Petschl, Glöckelberg : Geschichte einer Böhmerwaldgemeinde (1992), s. 13

Walter Franz vyslovuje jménem rodáků před kostelem ve Zvonkové, který je ještě obestavěn lešením, v létě 1991 své poděkování všem, kdo se zasloužili o jeho obnovu

Walter Franz vyslovuje jménem rodáků před kostelem ve Zvonkové, který je ještě obestavěn lešením, v létě 1991 své poděkování všem, kdo se zasloužili o jeho obnovu

Repro F. Petschl, Glöckelberg : Geschichte einer Böhmerwaldgemeinde (1992), s. 460

Snímek z jeho archívu zachycuje studenty a učitele zemědělské školy v Horní Plané ve školním roce 1937/38, tedy pravděpodobně i s ním

Snímek z jeho archívu zachycuje studenty a učitele zemědělské školy v Horní Plané ve školním roce 1937/38, tedy pravděpodobně i s ním

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Fotografie v celnickém stejnokroji doprovázela v krajanském časopise článek k jeho pětašedesátinám

Fotografie v celnickém stejnokroji doprovázela v krajanském časopise článek k jeho pětašedesátinám

Repro Hoam!, 1987, č. 1, s. 44

Záznam v matrice farní obce Zvonková o svatbě jeho rodičů Richarda Franze, třidiče skla (Glassortierer) rodem z rakouského Nagelbergu a syna Marie Franzové, dcery sklářského topiče v Nagelbergu (otec neuveden), s Agnes Mikovou, dcerou Wenzla Miko a Marie, roz. Pangerlové, obou ze Zvonkové čp. 70

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tento Seidelův snímek ze srpna roku 1902, psaný na jméno a adresu Richard Franz, Glöckelberg, by mohl zachycovat rodiče krátce před svatbou

Tento Seidelův snímek ze srpna roku 1902, psaný na jméno a adresu Richard Franz, Glöckelberg, by mohl zachycovat rodiče krátce před svatbou

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Na podobenkách z března 1947 jsou podle popisu "Richard Franz a paní Franz, Josefsthal", tedy snad jeho rodiče těsně před odsunem - zajímavá je (pravděpodobně) rakouská vlajka v klopě Richarda, možná pomáhala ve složité poválečné době?Na podobenkách z března 1947 jsou podle popisu "Richard Franz a paní Franz, Josefsthal", tedy snad jeho rodiče těsně před odsunem - zajímavá je (pravděpodobně) rakouská vlajka v klopě Richarda, možná pomáhala ve složité poválečné době?

Na podobenkách z března 1947 jsou podle popisu "Richard Franz a paní Franz, Josefsthal", tedy snad jeho rodiče těsně před odsunem - zajímavá je (pravděpodobně) rakouská vlajka v klopě Richarda, možná pomáhala ve složité poválečné době?

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Arch sčítání lidu z února 1921 pro dům v Josefově Dole čp. 2 s početnou rodinou Franzovou, v níž on sám dosud chybí, poněvadž přišel na svět až jako osmé z dětí v listopadu téhož roku

Repro Sčítání lidu 1921, Josefův Důl, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

"Waldheimatkreuz" popsaný v jednom z jeho textů

"Waldheimatkreuz" popsaný v jednom z jeho textů

Repro Hoam!, 1986, č. 3, s. 134

Jeho povídka o "vánoční zelňačce" z Josefodolu na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 12, s. 3-4

Pokládání lněných stonků k rosení na poli u Přední Štifty (dnes Bližší Lhota), kde ještě v roce 1946 pracovala lnárna a on v ní

Pokládání lněných stonků k rosení na poli u Přední Štifty (dnes Bližší Lhota), kde ještě v roce 1946 pracovala lnárna a on v ní

Repro Hoam!, 1954, č. 10, s. 15

Lesní vodní zdrž Tišina při Medvědím potoce na snímku z podzimu roku 2007

Lesní vodní zdrž Tišina při Medvědím potoce na snímku z podzimu roku 2007

Foto Jan Mareš

"Kolmateich" jako modrá slza na na staré lesní mapě okolí Huťského Dvora a Zvonkové

"Kolmateich" jako modrá slza na na staré lesní mapě okolí Huťského Dvora a Zvonkové

Repro Šumava, podzim 2008, s. 8

Jím načrtnutý plánek Josefova Dolu zachycuje i s číslem 2 dům, kde bydlil u Liesl Rodingerové Johannes Urzidil

Jím načrtnutý plánek Josefova Dolu zachycuje i s číslem 2 dům, kde bydlil u Liesl Rodingerové Johannes Urzidil

Repro archív Kohoutího kříže

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2012, č. 7, s. 62

Josefův Důl v zimě na olejomalbě Wilhelma Fischera...

Josefův Důl v zimě na olejomalbě Wilhelma Fischera...

... a na pohlednici J. Seidela

... a na pohlednici J. Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Zimní svážení dřeva ze Smrčiny (1920)

Zimní svážení dřeva ze Smrčiny (1920)

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Horsta Wondrascheka)

Josefův Důl (viz i Walburga Beutlová, Hermine Kimbacherová, Guido Rodinger) na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (v lese nalevo je zřetelně patrná hladina zdrže Tišina)

Josefův Důl (viz i Walburga Beutlová, Hermine Kimbacherová, Guido Rodinger) na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (v lese nalevo je zřetelně patrná hladina zdrže Tišina)

Josefův Důl (viz i Walburga Beutlová, Hermine Kimbacherová, Guido Rodinger) na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (v lese nalevo je zřetelně patrná hladina zdrže Tišina)

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Huťský Dvůr na leteckých snímcích ze stejných letHuťský Dvůr na leteckých snímcích ze stejných let

Huťský Dvůr na leteckých snímcích ze stejných let

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Josefův Důl v roce 2011Josefův Důl v roce 2011

Josefův Důl v roce 2011

Foto Ivo Kareš

Tady stával Huťský Dvůr (viz i Adalbert Jungbauer, Josef Jungwirth a Heiraffl-Korl)

Tady stával Huťský Dvůr (viz i Adalbert Jungbauer, Josef Jungwirth a Heiraffl-Korl)

Foto Ivo Kareš

Sloupy někdejšího náhonu...Sloupy někdejšího náhonu...

Sloupy někdejšího náhonu...

Foto Ivo Kareš

... a zarostlé ruiny "dolní brusírny" ("Untere Glasschleife")

... a zarostlé ruiny "dolní brusírny" ("Untere Glasschleife")

Foto Ivo Kareš

Památný modřín u Josefa Dolu, obvodem kmene (528 cm) nejmohutnější modřín jižních Čech a druhý nejmohutnější v Česku (po modřínu u Petrovic, údaje z roku 2021)

Památný modřín u Josefa Dolu, obvodem kmene (528 cm) nejmohutnější modřín jižních Čech a druhý nejmohutnější v Česku (po modřínu u Petrovic, údaje z roku 2021)

Foto Stanislava Váchová

Láhve, které nalezl Franz Walter ve Zvonkové 5. dubna 1990 (z výstavy v Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané v roce 2022)

Láhve, které nalezl Franz Walter ve Zvonkové 5. dubna 1990 (z výstavy v Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané v roce 2022)

Foto Petr Hudičák

Střepy z výrobků sklárny v místech, kde stávala

Střepy z výrobků sklárny v místech, kde stávala

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist