logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANNA FRIEDENBERGEROVÁ

Vítr z Čech

Následky druhé světové války změnily celý náš život. Ze dne na den jsme byli my němečtí Šumavané zbaveni všech práv, všeho majetku a nikdo z nás neměl tušení, co s ním dále bude. Byli jsme od Čechů pokořováni, týráni, vyvlastněni a vyhnáni z domova.
Přitom jsem ještě já osobně 16. června 1946 den před naším vyhnáním ze Šumavy dobývala na našem poli v Mochově (Mochau) brambory, které jsme tu na jaře toho roku vysázeli. Byla v nás stále naděje, že se po nějakém čase budeme moci vrátit. Chytali jsme se té naděje jako záchranného stébla, já nejinak!


Hoam!, 2009, č. 2, s. 13

Drobný úryvek pochází z knihy "Böhmischer Wind/Ich war die kleine Anna Pscheidl...", kterou na základě vyprávění své tchyně Anny, dívčím příjmením Pscheidlové, narozené (10. května 1930) a vyrostlé v Mochově (Mochau), někdejší okres Sušice (Schüttenhofen), napsala redaktorka Uschi Friedenbergerová z Künzingu a vydala ji v bavorském Pasově (Passau). Kromě rodičů Wenzela (1866-1936) a Marie (1894-1973) a sourozenců (dvě sestry a dva bratři, jeden padl za války na východní frontě) v ní mimo jiné vzpomíná na svého prvního učitele Heinze Podlipskyho a mladého farního administrátora v Hartmanicích Franze Pflegera (oba jsou i samostatně zastoupeni na stránkách Kohoutího kříže). Anna Pscheidlová opustila domov 17. června roku 1946 ve svých 16 letech. Přes naděje na návrat, o kterých je v úryvku řeč, spatřila Anna ten kout až o 34 let později za své prvé návštěvy starého domova v roce 1980. Ten druhý domov nalezla v bavorském zemském okrese Deggendorf, kde se i vdala a založila rodinu. Z Anny Pscheidlové se stala Anna Friedenbergerová. Jak se píše v recenzi z "Hoam!", uzavřela mír ("sie schloss Frieden") se svou minulostí a její cesty na Šumavu patřily pro ni k vrcholům každého roku. Vozila tam s sebou i své vnuky. Dr. Helmut Demattio z bavorského státního archivu v Mnichově o knize, která by bez Annina ústního podání nikdy nevznikla, píše: "Smíření, odpuštění a nový začátek předpokládají znalost toho, co se stalo. Proto mohu jen doporučit podobné pokusy o uchování vzpomínek na dětství a mládí tam v Čechách." Anna Friedenbergerová zemřela 22. února 2014.

- - - - -
* Mochov / Hartmanice / † † † Künzing (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

V osmnácti letech v Maiersdorfu, kde strávila první tři roky v Bavorsku
U kvetoucí třešně, která zůstala stát u základů zbořeného rodného domu
Tři sestry Pscheidlovy (zleva Fanni, Rosl a Anna) a přátelé ze Šumavy Franziska a Hans Löffelmanovi při návštěvě rodných míst (zde u kostela v Kašperských Horách
S vnoučaty u základů rodného domu

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist