logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MATTHÄUS FUCHS

Poděkování kronikářovi

Dne 11. května roku 1931 o 1 hodině polední opustil pan děkan P. Urban Webinger (je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.) se svým vozem a kočím Rožmberk nad Vltavou (v originále "Rosenberg" - pozn. překl.), kde po 30 let k nejplnější spokojenosti obyvatel rožmberské farnosti (v originále "Pfarre Rosbg." - pozn. překl.) působil. Celé městské zastupitelstvo, množství obyvatel, veškerou školní mládež bylo možno spatřit na farním dvoře při jeho rozloučení. Starosta vyjádřil poděkování jménem obyvatelstva a rozloučil se s odcházejícím rovněž jménem všech. Myslím, že muselo být každému líto, že nezbývá než se loučit s nesporně oblíbeným a váženým děkanem. Mnoho, mnoho zraků zvlhlo slzami, dokonce i oči malých dětí.
Budiž mu zde ještě jednou vysloven vroucí dík za všechno jeho dobré dílo (v originále "für all sein gutes Wirken" - pozn. překl.), obzvláště pak za dlouholeté příkladně vzorné vedení této pamětní knihy obce (v originále "für die langjährige mustergültige Führung dieses Gemeindegedenkbuches" - pozn. překl.).

Za obecní zastupitelstvo: M. Fuchs.

Pamětní kniha Rožmberk nad Vltavou 1836-1945 (1949)

MUDr. Matthäus Fuchs spatřil světlo světa 7. září roku 1887 ve dnes zaniklých Pasovarech (Passern) na stavení čp. 35, kde krejčoval jeho otec Dominik Fuchs, syn rolníka v blízkém Světlíku (Kirchschlag) čp. 39 a Agnes, roz. Lebschi ze Světlíku čp. 33, se svou ženou a Matthäusovou matkou Theresií, dcerou Ignaze Migla ze vsi Lužná ("německy" Luschne, dnes jen část Větřní) čp. 7 (dvorec v podobě vierkantu tam kupodivu stojí i dnes) a Johanny, roz. Erhardové z Větřní (Wettern) čp. 5 (i dům takto číselně označený v dnešním Větřní dosud existuje). Na samém sklonku monarchie se ve Vídni 14. října 1918 oženil s Marií Magdalenou Engelmayerovou, dcerou úředníka knížecí schwarzenberské správy v Třeboni (Wittingau)čp. 125/I. (v Třeboni se Marie Magdalena i narodila 20. června roku 1892) Roberta Engelmayera a Anny Kunteové z rovněž tehdy "schwarzenberských" Lovosic (Lobositz) čp. 181. Už 30. prosince 1918 se jim v Linci narodila dcera Getrud a pak další dvě dcery už v Českých Budějovicích, Margaretha 2. května 1923 a Christa 2. března 1925. V Rožmberku nad Vltavou (bydlil tam v domě čp. 79, který blízko mostu přes řeku na konci náměstí dosud stojí) byl Matthäus Fuchs jako kandidát německé nacionální strany (kandidoval za Deutsche Nationalpartei - Sudetendeutscher Landbund i do československého parlamentu) starostou už v letech 1929-1932, roku 1939 už po mnichovské dohodě, tj. po připojení československých pohraničních území k nacistické Říši a po zřízení Protektorátu Čechy a Morava byl jmenován NSDAP spolu s městskou radou znovu do nevolené nyní funkce, kterou konal až do 10. května 1945, kdy jí byl zbaven Američany. Po odsunu dožil ve východoněmeckých Drážďanech (Dresden), kde 11 týdnů po smrti své ženy, jak píše v nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku dcera Gertraud, provd. Niedoba, náhle selhalo po krátké nemoci truchlící srdce ("sein trauerndes Herz", předtím ve zprávě o lékařově skonu označené jako "ein treues Böhmerwaldherz", tj. "věrné šumavské srdce") i jemu. 28. listopadu 1972 byl po manželčině boku uložen "in aller Stille und leider in fremder Erde", tj. "ve vší tichosti a bohužel do cizí země". Byla to tehdy "sovětská zóna" ve světě rozděleném pro změnu na téměř 50 let studenou válkou.

- - - - -
* Pasovary / Rožmberk nad Vltavou / † † † Drážďany (SA)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Jeho zápis o odchodu děkana Urbana Webingera v rožmberské kronice
Záznam v "rodovém katastru" s rodinou Fuchsovou, doplněný v Rožmberku nad Vltavou ještě roku 1940
Pasovarská náves na snímku pořízeném pravděpodobně po roce 1945
Rekonstrukce tvrze v Pasovarech

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist