logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WALTER GASTHUBER

Rodinné oznámení

Gote Brunhild, geb. 18. Aug. 1943. Für Helge und Ekke ist ein Schwesterlein angekommen. Christel und Walter Gasthuber, Budweis, Lazarettgasse 530, z.Zt. Krankenhaus Budweis.
(tj. Gote (Agáta) Brunhilda, se nám narodila 18. srpna 1943 a Helge i Ekke přibyla sestřička. Christel a Walter Gasthuberovi, Budějovice /od října 1942 bez přívlastku - pozn. překl./, Lazaretní ulice /později až dodnes ulice Stanislava Kostky Neumanna - pozn. překl./ čp. 530, tč. Nemocnice Budějovice).


Oberdonau-Zeitung, 20. 8. 1943, s. 4

Narodil se sice v hornorakouském městysi Molln 3. září roku 1905 jako evangelík augšpurského vyznání v rodině policejního úředníka, takže ho nenacházíme v římskokatolické matrice, ale evangelickou se dohledat nepodařilo (tak jako tak byl později "konfessionslos", tj. bez vyznání). Po vychození obecné školy a vojenské reálky (Militärrealschule) ve Vídeňském Novém Městě (Wiener Neustadt) se vyučil strojním zámečníkem. Už v mládí byl tzv. "Jugendwart" sdružení "Deutschvölkischer Turnverein Linz-Lustenau" a v letech 1925-1933 zastával v dělostřelectvu rakouského Bundesheeru, tj. spolkového vojska, hodnost četaře, než byl z armády pro svou nacionálně socialistickou činnost propuštěn. Pracoval pak jako správce skladu (Lagerverwalter) v jedné instalatérské firmě. Dne 1. února 1928 vstoupil do NSDAP (členské číslo 81.826). V roce 1935 se stal velitelem ilegální brigády SA pro Horní Rakousko. Po "anšlusu", tj. připojení Rakouska k nacistické říši se okamžitě zapojil do působení nacistické správy a od 18. března do 7. června 1938 byl lineckým městským radním (Beigeordneter) pro sociální péči (Fürsorgewesen), tj. centrum zásobování, lidová kuchyně, všeobecná nemocnice, zajišťování bytů. Do roku 1941 byl z něho "Kreisleiter von Linz-Land", tj. okresní vedoucí NSDAP pro okres Linec-venkov a od 24. července 1941 "Kreisleiter von Budweis", tedy okresní vedoucí NSDAP pro tehdy protektorátní České Budějovice (do října 1942 ještě s přívlastkem "České"). Jako tzv. "Bereichsleiter", dnes by se řeklo "operační manažer" se často vměšoval i do činnosti protektorátních úřadů. Poslyšme, jak na jeho nástup vzpomíná ve svém (v originále ovšem německém) textu, přeloženém jako textová ukázka na webových stranách Kohoutího kříže Rudolf Grohmann: "Na Westenovo místo (Hans Westen má na webových stranách Kohoutího kříže i své samostatné zastoupení - pozn. překl.) pak byl dosazen 'Kreisleiter' z Lince (rozuměj Gasthuber - pozn. překl.). Teprve pak nastalo boží dopuštění (v originále 'dann war der Teufel los', tj. doslova ve smyslu 'čert měl pré' - pozn. překl.). Od zabavení vily známého vůdce budějovických Čechů Zátky pro 'kreisleiterovo' sídlo až po mučírny ve sklepech gestapa byl nový vítr od Dunaje věru znát." Dne 11. srpna 1944 přináší však list "Budweiser Zeitung" záznam projevu lineckého župního vedoucího Augusta Eigrubera (i on je samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže), který u příležitosti Gasthuberova odchodu k wehrmachtu uvedl do jeho funkce Adolfa Kaufmanna. Od 17. listopadu 1943 až do 8. května 1945 byl Gasthuber za "Wahlkreis Land Österreich" poslancem nacistického Říšského sněmu (Reichstag). Ještě 8. února 1945 přináší "Oberdonau-Zeitung" zprávu, že "Wachtmeister Walter Gasthuber, Kreisleiter in Budweis" obdržel vyznamenání "KK II" a pak už jen víme, že dotyčný po válce působil jako vedoucí jedné linecké benzinové pumpy a v Linci také 17. února 1966 ve věku jednašedesáti let skonal.

- - - - -
* Molln (A) / České Budějovice / † † † Linec (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Tři ukázky z jihočeského protektorátního tisku ilustrují jeho zdejší působení
Originál oznámení v rakouských nacistických novinách a záhlaví listu  s titulkem úvodníku z téhož dneOriginál oznámení v rakouských nacistických novinách a záhlaví listu  s titulkem úvodníku z téhož dne
Českobudějovické vily spojené s jeho zdejším neblahým působením: S. K. Neumanna 257/2 (dříve č.p. 530) a Zátkova vila na Husově třiděČeskobudějovické vily spojené s jeho zdejším neblahým působením: S. K. Neumanna 257/2 (dříve č.p. 530) a Zátkova vila na Husově třidě
Na nároží Lannovy třídy a Štítného ulice stával dům majitele papíren Rudolfa Gellerta (1853-1939), od srpna 1939 do jeho zničení při bombardování 24. 3. 1945 tu sídlilo gestapo, následně byla úřadovna přestěhována do Hardtmuthovy vilyNa nároží Lannovy třídy a Štítného ulice stával dům majitele papíren Rudolfa Gellerta (1853-1939), od srpna 1939 do jeho zničení při bombardování 24. 3. 1945 tu sídlilo gestapo, následně byla úřadovna přestěhována do Hardtmuthovy vily

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist