logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ GLIMSCHE

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 7, s. 257

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 8, s. 6
(viz i Josef Dichtl)

Vzácný snímek z kroniky obecné školy v Horské Kvildě, kde také učíval, ho tu ve školním roce 1937/1938 zachycuje s ostatními členy učitelského sboru

Vzácný snímek z kroniky obecné školy v Horské Kvildě, kde také učíval, ho tu ve školním roce 1937/1938 zachycuje s ostatními členy učitelského sboru

Repro Kronika obecné školy Horská Kvilda 1908-1945 (SOA v Plzni - Porta fontium)

Zápis boletického faráře Thomase Geista o úmrtí jeho malého bratra Wenzla Glimsche z Podvoří čp. 5, syna Franze a Marie Glimschových

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jím podepsaný opis rodného listu kvildské farnosti z 6. srpna roku 1939, kdy tu působil

Jím podepsaný opis rodného listu kvildské farnosti z 6. srpna roku 1939, kdy tu působil

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 222

Rodné Podvoří s blízkými, rovněž ovšem dnes zaniklými Bílovicemi, Beníkovicemi a Dolany, na staré mapě

Rodné Podvoří s blízkými, rovněž ovšem dnes zaniklými Bílovicemi, Beníkovicemi a Dolany, na staré mapě

Repro Schulwandkarte des politischen Bezirkes Krumau (1897) (Digitální knihovna JVK)

Podvoří a Beníkovice na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Podvoří a Beníkovice na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Podvoří a Beníkovice na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Pět snímků z dnešního Podvoří s jediným zachovaným statkem k ubytování důstojníků
a řadou dřevěných baráků pro mužstvo

Pět snímků z dnešního Podvoří s jediným zachovaným statkem k ubytování důstojníků
a řadou dřevěných baráků pro mužstvo

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Jan Špatný

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist