logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF GROHMANN

Na snímku z května 1924 z fotoateliéru Seidel

Na snímku z května 1924 z fotoateliéru Seidel

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Se svou první ženou Margarethe (sestrou Wilibalda Schweydy) na snímku datovaném 20. května roku 1924

Se svou první ženou Margarethe (sestrou Wilibalda Schweydy) na snímku datovaném 20. května roku 1924

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam českobudějovické oddací matriky o jeho zdejší svatbě s Margarethe Šweida, jak je tu nevěsta psána, dne 10. listopadu roku 1923

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva budějovického německého listu u nevěsty uvádí, že je dcerou prachatického učitele hudby

Zpráva budějovického německého listu u nevěsty uvádí, že je dcerou prachatického učitele hudby

Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 90, s. 6

Ještě jednou jeho žena Margarethe na snímku z května 1924...

Ještě jednou jeho žena Margarethe na snímku z května 1924...

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

... a s dítětem na snímku, datovaném 13. července 1924

... a s dítětem na snímku, datovaném 13. července 1924

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Tento snímek z fotoateliéru Seidel nese datum 23. srpna 1939, rovný týden předtím, než vypukla druhá světová válka

Tento snímek z fotoateliéru Seidel nese datum 23. srpna 1939, rovný týden předtím, než vypukla druhá světová válka

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro Böhmerwädler Heimatbrief, 1961, č. 10, s. 299

Takto budějovický německý list avizoval jeho projev na "hraničářském setkání"
německých spisovatelů v Českých Budějovicích

Takto budějovický německý list avizoval jeho projev na "hraničářském setkání"
německých spisovatelů v Českých Budějovicích

Repro Budweiser Zeitung, 1942, č. 2, s. 9

Rok před svou smrtí při slavnostním předávání tzv. Šumavského obytného bloku v Linci,
určeného vyhnaným krajanům

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Helmuta Schnaudera, Linz)

Parte, na němž je jako pozůstalá uvedena jeho druhá žena Katharina, roz. Gubo

Parte, na němž je jako pozůstalá uvedena jeho druhá žena Katharina, roz. Gubo

Repro Hoam!, 1961, č. 9, s. 32

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku oslovuje zemřelého milý příteli a psal ho Rudolf Gieresch

Repro Hoam!, 1961, č. 10, s. 9-10

Stručný nekrolog na stránkách listu Sudetenpost

Stručný nekrolog na stránkách listu Sudetenpost

Repro Sudetenpost, 1961, č. 16, s. 6

Z nápisu na náhrobním kameni v Röhrnbachu lze vyčíst, že je tu pochován i se svou druhou ženou Katharinou

Z nápisu na náhrobním kameni v Röhrnbachu lze vyčíst, že je tu pochován i se svou druhou ženou Katharinou

Foto Pavel Polák

Český KrumlovČeský Krumlov

Český Krumlov

Foto Ivo Kareš

Záznam v kronice české školy v jeho rodných Puclicích dosvědčuje, že německá soukromá škola, na níž učili oba jeho rodiče, byla upravena z bývalé židovské synagogy čp. 8

Záznam v kronice české školy v jeho rodných Puclicích dosvědčuje, že německá soukromá škola, na níž učili oba jeho rodiče, byla upravena z bývalé židovské synagogy čp. 8

Repro Kronika obecné a národní školy Puclice 1883--1956, SOA v Plzni - Porta fontium

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist