logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OSKAR GRUBER

Repro Hoam!, 1991, č. 4, s. 202

Parte s "vírou ve vzkříšení"

Parte s "vírou ve vzkříšení"

Repro Hoam!, 1991, č. 3, s. 195

Záznam chvalšinské školní kroniky z května roku 1939 o něm, když jako pomocný učitel zastupoval kolegu po dobu jeho zdravotní dovolené

Záznam chvalšinské školní kroniky z května roku 1939 o něm, když jako pomocný učitel zastupoval kolegu po dobu jeho zdravotní dovolené

Repro Kronika obecné a měšťanské školy Chvalšiny, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Nákresy k jeho textu

Nákresy k jeho textu

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 1, s. 19

Ruiny Tobiášova mlýna s odstupem a v detailu na snímcích z roku 1991

Ruiny Tobiášova mlýna s odstupem a v detailu na snímcích z roku 1991

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 62 (c) Großhable

Podle této zprávy krajanského měsíčníku měl v roce 1954 v Landshutu přednášet o Hansi Watzlikovi a jeho působení v Ondřejově

Podle této zprávy krajanského měsíčníku měl v roce 1954 v Landshutu přednášet o Hansi Watzlikovi a jeho působení v Ondřejově

Repro Hoam!, 1955, č. 1, s. 15

Seidelův snímek z února 1916 zachycuje knížecího hajného Kleophase Schmida, jeho děda z matčiny strany

Seidelův snímek z února 1916 zachycuje knížecího hajného Kleophase Schmida, jeho děda z matčiny strany

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam o narození děda z otcovy strany v ondřejovské křestní matrice (zemřel 14. července 1921) - Oskar Gruber zmiňuje dědečka Antona jako zakladatele valchy, dědův otec, rovněž Anton, je ale v matrice zmiňován co by podruh (Inwohner) a to nejen při narození syna, zmíněného Oskarova děda Antona na usedlosti Andreasberg 7, ale i dědovy sestry Karolíny (*28.8.1856) tentokrát na Andreasberg 20 (v obou zápisech je ovšem uvedeno, že další Anton, tedy prapraděd Oskara, byl mlynářem na adrese Neudörfl 20), tento prapraděd měl kromě Antona dalšího syna Isidora, který se na domovském mlýně stal po svém otci Antonu novým mlynářem, po něm pak jeho syn Jordan (*21. ledna 1857), ten byl pravděpodobně posledním mlynářem z rodu, je tu ještě při prvém sčítání lidu v nové republice zapsán na sčítacím archu

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o narození otcově v ondřejovské křestní matrice s přípisem o svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam ondřejovské křestní matriky o narození jeho matky rovněž s pozdějším přípisem o její zdejší svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam ondřejovské knihy oddaných o svatbě rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Sčítací arch z roku 1921 zachycuje rodinu ondřejovského mlynáře Antona Grubera a mezi jeho dětmi i syna Oskara

Repro SOA Třeboň

Maminčino parte na stránkách krajanského měsíčníku

Maminčino parte na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1952, č. 6, s. 192

Jeho rodištěm byl dnes zcela zaniklý Zadní Bor, osada rovněž dnes zaniklé obce Starý Špičák - na snímku s horou Lysá v pozadí vidíme napravo i zaniklé osady Zlatá (Goldberg) a Gamsau (místní jméno má význam slovního spojení "kamzičí niva"), vepředu pak několik chalup rovněž zaniklé vsi Květná (Blumenau)

Jeho rodištěm byl dnes zcela zaniklý Zadní Bor, osada rovněž dnes zaniklé obce Starý Špičák - na snímku s horou Lysá v pozadí vidíme napravo i zaniklé osady Zlatá (Goldberg) a Gamsau (místní jméno má význam slovního spojení "kamzičí niva"), vepředu pak několik chalup rovněž zaniklé vsi Květná (Blumenau)

Repro Hoam!, 1965, č. 10, s. 23

Prakticky totožný pohled z roku 2020, fotograf stál před kamenným snosem, na němž sedí chlapec na horním snímku

Prakticky totožný pohled z roku 2020, fotograf stál před kamenným snosem, na němž sedí chlapec na horním snímku

Foto Rudolf Herbst

Pohled opačným směrem z roku 2021 - pod lesem jsou ruiny stavení zaniklého Račína, Zadní Bor stával více vlevo mimo záběr

Pohled opačným směrem z roku 2021 - pod lesem jsou ruiny stavení zaniklého Račína, Zadní Bor stával více vlevo mimo záběr

Foto Ivo Kareš

Někdejší Zadní Bor na snímcích z roku 2020Někdejší Zadní Bor na snímcích z roku 2020

Někdejší Zadní Bor na snímcích z roku 2020

Foto Jiří Novotný

Zadní Bor na výřezu staré vojenské mapy

Zadní Bor na výřezu staré vojenské mapy

Repro Krumau und Wallern 4452 (Digitální knihovna JVK)

Letecké snímky Zadního Boru z let 1952 a 2007Letecké snímky Zadního Boru z let 1952 a 2007

Letecké snímky Zadního Boru z let 1952 a 2007

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Na skalce mezi Zadním Borem a Květnou je ve skalce u silnice nika, kde kdysi patrně býval obrázek; v roce 2022 do ní Jiří Novotný umístil obraz Panny Marie Kájovské, namalovaný Jindřichem ŠpinaremNa skalce mezi Zadním Borem a Květnou je ve skalce u silnice nika, kde kdysi patrně býval obrázek; v roce 2022 do ní Jiří Novotný umístil obraz Panny Marie Kájovské, namalovaný Jindřichem Špinarem

Na skalce mezi Zadním Borem a Květnou je ve skalce u silnice nika, kde kdysi patrně býval obrázek; v roce 2022 do ní Jiří Novotný umístil obraz Panny Marie Kájovské, namalovaný Jindřichem Špinarem

Foto Jiří Novotný a Ivo Kareš

Na leteckém s nímku z roku 1952 vidíme mlýn a valchu při potoce Olšina, patřící rodině Gruberově

Na leteckém s nímku z roku 1952 vidíme mlýn a valchu při potoce Olšina, patřící rodině Gruberově

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Ondřejov na staré pohlednici firmy Josef Seidel, která má číslo 72, pochází z roku 1902, kdy tu na zdejší škole učil Hans Watzlik...

Ondřejov na staré pohlednici firmy Josef Seidel, která má číslo 72, pochází z roku 1902, kdy tu na zdejší škole učil Hans Watzlik...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

... a stejný pohled dnes, ta stavení pod lesem jsou ovšem vojenské makety pro výcvik

... a stejný pohled dnes, ta stavení pod lesem jsou ovšem vojenské makety pro výcvik

Foto Ivo Kareš

Jiná Seidelova pohlednice zachycující někdejší Ondřejov

Jiná Seidelova pohlednice zachycující někdejší Ondřejov

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Dnešní snímek prostoru, kde stával ondřejovský kostel a za ním fara

Dnešní snímek prostoru, kde stával ondřejovský kostel a za ním fara

Foto Ivo Kareš

Neureichenau, kde působil jako učitelNeureichenau, kde působil jako učitel

Neureichenau, kde působil jako učitel

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist