logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HELENE HAGER-STANGLOVÁ

Jak to bylo s koncem války v Nových Hradech

Obecná (Volksschule) a měšťanská škola (Bürgerschule) v Nových Hradech (Gratzen) zahrnovala pět tříd obecné a tři třídy měšťanské školy, k nimž roku 1932 přibyla ještě čtvrtá třída měšťanky, zvaná "jednoroční učební kurs" ("Einjähriger Lehrkurs"). Od první do třetí třídy měšťanské školy přebíral zodpovědnost za žáky odborný učitel, jmenovaný "třídním" (Klassenvorstand). Na původním snímku "na odchodnou", který se zachoval z roku 1929, jsou zachyceni se svým třídním učitelem Franzem Schatzlem žáci třetí třídy, tj. vesměs děvčata a chlapci stejného ročníku narození 1915. Tehdejším ředitelem školy byl Franz Czerwenka, který odešel v roce 1936 na zasloužený odpočinek. Ředitelský post převzal po něm a až do konce druhé světové války i vykonával právě zmíněný už odborný učitel Franz Schatzl. Ze žáků zachycených na snímku jsou dosud někteří mezi živými, ovšem mnozí z chlapců do války narukovali a nikdy se z ní nevrátili nazpět. Na jejím konci, v květnu 1945, krátce před příchodem Rusů, stalo se v Nových Hradech něco opravdu strašlivého. Koncem dubna už bylo slyšet den co den hřmění letadel a řev motorů vojenských vozidel. Všechno bylo jakoby najednou vzhůru nohama, silnice přeplněny uprchlíky a rovněž stále ještě uniformovanými vojáky 6. armády, z nichž žádný nechtěl padnout Rusům do rukou. Každou chvíli se teď očekávalo vyhlášení kapitulace a neklid ve městě už předtím rostl hodinu od hodiny. Dne 9. května 1945 (jak známo, vyhlásili po "remešské" předběžné kapitulaci ze dne 7. května. Churchill a de Gaulle Den vítězství 8. května odpoledne, Truman už dopoledne toho dne, ovšem washingtonského času, Stalin po podpisu "druhé", tj. "berlínské" kapitulace v noci z 8. na 9. května až 9. května ráno - pozn. překl.) rozhodli městští radní, že má být sňata říšská orlice, umístěná na budově radnice, jakož i odstraněn hákový kříž ze zdi při vchodu do nové zdejší "Hauptschule" (tak byla "Bürgerschule" přejmenována nacisty za války - pozn. překl.). Události však dostaly nečekaný spád. Úderný oddíl (Stoßtrupp) důstojníků SS se vynořil časně po poledni na novohradském náměstí a rozpoutal peklo. Starosta Fritz Schmoz a velitel hasičského sboru lesmistr Pretschner byli s oprátkou na krku vystrčeni ze dvou průčelních oken radnice a pověšeni pro výstrahu přihlížejícím. Krátce nato byl zastřelen esesmany (SS-Männer) na vstupním schodišti školy také její ředitel Franz Schatzl. Stejně rychle, jak se vrazi ve městě objevili, beze stopy odtud zase zmizeli. Jejich akce se dá ovšem doložit tímto záznamem, opřeným o podání očitých svědků.
Proč museli zahynout na samém konci beztoho tak hrůzné války tři počestní občané města? Ti, co způsobili jejich smrt, se budou jistě zodpovídat alespoň u Kristova Posledního soudu. Dne 10. května, v Den Nanebevstoupení Páně, obsadili Rusové město Nové Hrady.


Glaube und Heimat, 1992, č. 6, s. 50-51

Helene Hagerová, roz. Stanglová, se narodila ve Štiptoni (Wienau), což je dnes součást Nových Hradů, dne 12. července roku 1921 Martinu Stanglovi (*10. října 1894 ve Štiptoni), který provozoval podle archu sčítání lidu pro štiptoňské stavení čp. 50 z roku, kdy se narodila, ševcovské řemeslo, a jeho ženě Helene, roz. Seidlové (*4. srpna 1896 ve Štiptoni). Po vychození školy převzala statek prarodičů a velice tvrdě pracovala jako "sedlák". Ještě před válkou se utopila v šesti letech jedna její sestra a nejstarší bratr ve válce padl. Rodina byla roku 1946 vysídlena z domova a Leni se ocitla v Mnichově, kde poznala i svého budoucího manžela Engelberta Hagera, se kterým se vzali v červenci 1961. Manžel 17. ledna roku 1975 zemřel a ona zůstala sama, aniž by se ovšem poddala nějaké nečinnosti. Organizovala každoroční setkání na hoře Mandelstein, angažovala se ve sdružení Deutscher Böhmerwaldbund, shromažďovala finanční dary na obnovu poutního kostela v Dobré Vodě u Nových Hradů, učila se česky a často cestovala vlastním autem do rodných míst ještě za komunistického režimu, poněvadž měla v Nových Hradech příbuzné. Psala do krajanského časopisu Glaube und Heimat, kde byla dlouholetou zpravodajkou rodácké rubriky. Počátkem nového století ztratila obě své sestry Annu a Marii i oba bratry Franze a Adolfa. Stačila v Mnichově oslavit své 96. narozeniny a krátce po nich tam zemřela 26. července roku 2017.

- - - - -
* Štiptoň, Nové Hrady / Nové Hrady / hora Mandelstein (A) / Dobrá Voda u Nových Hradů / † † † Mnichov (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Stojí vpravo s Rudolfem hrabětem Buquoyem a jeho chotí na Mandelsteinu v roce 1986
S Beatrix a Franzem Eibensteinovými při "Heimatkreistreffen" roku 1987 v Ellwangen je ona ta prvá vpravo
Tady referuje v krajanském měsíčníku o smrti své sestry Marie, zesnulé na svatodušní neděli roku 2007 v 88 letech věku a pochované poslední den měsíce května do rodinného hrobu v rakouském Schremsu (česky se obci říkalo Skřemelice)
O Stanglových píše Alois Sassmann ve své knize Kořeny, že žili ve Štiptoni nejméně pět set let až do odsunu

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist