logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALOIS HARASKO

Repro Sudetenland, 1997, č. 1, fot. příl.

Při podpisu smlouvy v roce 1980 o patronátu města Ellwangen nad vyhnanými Šumavany z Kaplicka stojí zcela vlevo, listinu podepisuje prelát Johannes Barth

Při podpisu smlouvy v roce 1980 o patronátu města Ellwangen nad vyhnanými Šumavany z Kaplicka stojí zcela vlevo, listinu podepisuje prelát Johannes Barth

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 8, s. 29

Tady hovoří jako "pověřenec domovského okresu" k více než tisíci účastníků kaplického
krajanského setkání v patronátním městě Ellwangen v roce 1987

Tady hovoří jako "pověřenec domovského okresu" k více než tisíci účastníků kaplického
krajanského setkání v patronátním městě Ellwangen v roce 1987

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 8, s. 34

Stojí tu druhý zleva u Hartauerova památníku ve Freistadtu vedle Wernera Lehnera, který se tolik zasloužil o obnovu božích muk na Vyšebrodsku

Stojí tu druhý zleva u Hartauerova památníku ve Freistadtu vedle Wernera Lehnera, který se tolik zasloužil o obnovu božích muk na Vyšebrodsku

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 12, s. 25

Malontský farář Jan Toupalík promlouvá v roce 1993 při vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého, Alois Harasko stojí vedle něho tady ve svých rodných Deskách s textem vlastního proslovu v rukou

Malontský farář Jan Toupalík promlouvá v roce 1993 při vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého, Alois Harasko stojí vedle něho tady ve svých rodných Deskách s textem vlastního proslovu v rukou

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 2, s. 55

Na snímku z roku 2010

Na snímku z roku 2010

Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 4, s. 93

Maminka v roce 1982, kdy jí bylo rovných 80 let

Maminka v roce 1982, kdy jí bylo rovných 80 let

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 12, s. 59

Parte maminčino

Parte maminčino

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 12, s. 94

Webová stránka projektu Paměť národa se záznamem jeho vzpomínek a řadou fotografií

Webová stránka projektu Paměť národa se záznamem jeho vzpomínek a řadou fotografií

Repro www stránky Paměť národa

Krajina kolem rodné obce Desky na obraze R. Mimlera z roku 1928

Krajina kolem rodné obce Desky na obraze R. Mimlera z roku 1928

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 448

Desky na staré pohlednici

Desky na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Tady v Deskách začal chodit do obecné školy, otevřené v září roku 1913 ještě před první světovou válkou (viz i Franz Rehder)

Tady v Deskách začal chodit do obecné školy, otevřené v září roku 1913 ještě před první světovou válkou (viz i Franz Rehder)

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 7, s. 61

Památník padlých v rodné vsi Desky

Památník padlých v rodné vsi Desky

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 8, s. 46

Současný stav památníku padlých

Současný stav památníku padlých

Foto Jan Ries

Boží muka při silnici z rodných Desek na Malonty

Boží muka při silnici z rodných Desek na Malonty

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 12, foto Milan Koželuh

Rodné Desky na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Rodné Desky na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Rodné Desky na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Někdejší Cetviny

Někdejší Cetviny

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 22, s. 701

Jiný pohled na Cetviny, pohlednice, foto Josef Seidel (viz i Robert Böhmdorfer, Katharina Plodeková a Gerta Schöllhammerová)

Jiný pohled na Cetviny, pohlednice, foto Josef Seidel (viz i Robert Böhmdorfer, Katharina Plodeková a Gerta Schöllhammerová)

Při znovuvysvěcení kostela místo alespoň na čas ožilo

Při znovuvysvěcení kostela místo alespoň na čas ožilo

Repro www stránky města Kaplice

Cetvinský kostel na jaře 2013

Cetvinský kostel na jaře 2013

Foto Pavel Polák

Někdejší interiér kostela v Cetvinách s buquoyským znakem na klenběNěkdejší interiér kostela v Cetvinách s buquoyským znakem na klenbě

Někdejší interiér kostela v Cetvinách s buquoyským znakem na klenbě

Repro A. Cechner, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kaplickém (1921), s. 12-13

Zlatá svatba manželů Scherbových a zlaté čepce žen na snímku z třicátých let minulého století před kostelem Narození Panny Marie svědčí o přímo měšťanském sebevědomí někdejších Cetvinských

Zlatá svatba manželů Scherbových a zlaté čepce žen na snímku z třicátých let minulého století před kostelem Narození Panny Marie svědčí o přímo měšťanském sebevědomí někdejších Cetvinských

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 6, s. 48

Šumavská louka s kvetoucí lilií cibulkonosnou u Nových Hutí...

Šumavská louka s kvetoucí lilií cibulkonosnou u Nových Hutí...

Foto Jan Mareš

... a na Knížecích Pláních

... a na Knížecích Pláních

Repro J. Kavale, Šumava : stromy a les (2008?), s. 62

Obálka prvého vydání (1985) knihy, na níž zachycuje barevný snímek zámeckou kapli v Liberci (nakladatelství Podzun-Pallas, Friedberg)

Obálka prvého vydání (1985) knihy, na níž zachycuje barevný snímek zámeckou kapli v Liberci (nakladatelství Podzun-Pallas, Friedberg)

Obálka a titulní list (2000) vydané ve Weltbild Verlag v Augsburgu

Obálka a titulní list (2000) vydané ve Weltbild Verlag v Augsburgu

Votivní obraz z poutní kaple při Rožmitálu na Šumavě v černobílé reprodukci před obnovou a po ní

Votivní obraz z poutní kaple při Rožmitálu na Šumavě v černobílé reprodukci před obnovou a po ní

Repro Ingormation für sudetendeutschen Heimatsammlungen, 1989, č. 31/32, s. 126, 128 a 129

Stav poutní kaple na snímcích Josefa Steiningera z roku 1988, které doprovázejí článek o votivním obraze z ní (viz i Hilde Hager-Zimmermannová a Valentin Schmidt)

Stav poutní kaple na snímcích Josefa Steiningera z roku 1988, které doprovázejí článek o votivním obraze z ní (viz i Hilde Hager-Zimmermannová a Valentin Schmidt)

Stav poutní kaple na snímcích Josefa Steiningera z roku 1988, které doprovázejí článek o votivním obraze z ní (viz i Hilde Hager-Zimmermannová a Valentin Schmidt)

Repro Information für sudetendeutschen Heimatsammlungen, 1989, č. 31/32, s. 130 a 132

Plánek obnovy věže poutní kaple Maria Hilf u Rožmitálu na Šumavě z májového čísla "diecézního" krajanského časopisu v roce 2013 prozrazuje záměr, podporovaný i rodáckými dary

Plánek obnovy věže poutní kaple Maria Hilf u Rožmitálu na Šumavě z májového čísla "diecézního" krajanského časopisu v roce 2013 prozrazuje záměr, podporovaný i rodáckými dary

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 5, s. 50

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist