logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTTOKAR HAUG

Rok, měsíc a den narození a křtu...

Rok, měsíc a den narození a křtu: 1884 - září - 18. - 18.
Jméno křtícího: Ottokar Haug - děkan
Jméno pokřtěného: Barbara Wagnerová
Katolické: katolické
Nekatolické: /
Mužské: /
Ženské: ženské
Manželské: manželské
Nemanželské: /
Dům čp., okresní hejtmanství: Dobrá Voda či Malá Dobrá Voda (Gutenbrunn ovšem v originále, dnes Meziluží, místní část Horní Stropnice) čp. 2, hejtmanství Kaplice (Kaplitz), okresní soud Nové Hrady (Gratzen)
Porodní bába, jméno a příjmení, zkoušená či nezkoušená: Anna Hauptmannová starší, zkoušená
Otec, jméno a příjmení, charakter (titul, postavení) či řemeslo, původ, jeho rodiče: Johann Wagner, obyvatel (v originále "Inwohner" - pozn. překl.) čp. 2 v Malé Dobré Vodě, syn Philippa Wagnera, obyvatele čp. 2 v Malé Dobré Vodě čp. 2, a Barbary, roz. Köstnerové z Malé Dobré Vody čp. 1
Matka, jméno a příjmení, otec a matka, jejich původ a místa narození, dům čp., okresní hejtmanství: Maria Preisová, manželská dcera Franze Preise, obyvatele čp. 18 v Kamenné (Sacherles), a Margarethe Schneiderové z Kamenné
Kmotři, jméno a příjmení, stav, bydliště, dům čp.: Preis Andreas, rolník v Kamenné čp. 18 a jeho snacha Maria

Toto je poslední zápis Ottokara Hauga v křestní matrice farní obce Horní Stropnice (Strobnitz), jeden z tisíců záznamů narození, svateb a pohřbů za 11 roků jeho duchovní služby zde učiněných předtím, než 5. října roku 1884 skonal ve věku necelý měsíc předtím dovršených 65 let. Tomu říkám literární činnost! Pochovával ho sám vyšebrodský opat Leopold Wackařz (je zastoupen i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže), jako příčina úmrtí je uvedeno "ochrnutí plic" (v originále "Lungenlähmung"). V rubrice "Zemřelý" ("Verstorbene") čteme německy zapsáno: P. Ottocar Haug, farář a osobní děkan v Horní Stropnici, kanovník (v originále "Kapitularpriester") cisterciáckého kláštera Vyšší Brod, biskupský notář a konsistorní rada, čestný občan městyse Horní Stropnice, emeritní profesor náboženství a dějepisu na gymnáziu budějovickém, okresní vikář a okresní školní dozorce okresu hlubockého (v originále "in Frauenberger Bezirke"), narozen v Přehořově v Čechách dne 11. září 1819. V soběslavské matrice skutečně nacházím k tomu dni záznam o křtu chlapce jménem Ignaz Jakob Haug, syna Jakoba Hauga, jehož otec Gallus (česky Havel) Haug pocházel z Rothu ve Švábsku, matka pak z Dolních Rakous. Rubrika "Numerus domu" je vyplněna údajem "3 Schloß Přehořow", tj. přehořovský zámek, ponechaný devastaci natolik, že byl nakonec koncem dvacátého století zbořen. Na českobudějovickém gymnáziu vyučoval Ottokar (to bylo jeho řádové jméno) Haug jako jeden z mnoha vyšebrodských cisterciáků zde působících, a to 11 let od školního roku 1852/53 do konce prvého pololetí školního roku 1862/63, kdy ho opat odvolal a určil jeho nástupcem Emila Putschögela (i on má své samostatné zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže). Ottokar Haug byl v Horním Dvořišti 8. října roku 1884 i pochován. Nemohu nezmínit podivně poskvrněnou stranu stropnické knihy zemřelých s posledním Haugovým zápisem z léta 1884 - neuhádnu z webového prohlížeče, zda je to inkoust či krev. Není to někdy tak veliký rozdíl.

- - - - -
* Přehořov / Vyšší Brod / České Budějovice / † † † Horní Stropnice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Naposledy před vlastním skonem pochovával ševcovského pomocníka Franze Nosseka...
... a opravdu podivné skvrny od inkoustu (či krve?) na dvoustraně předcházející jeho poslednímu zápisu v hornostropnické úmrtní matrice
Výrazný záznam v úmrtní matrice farní obce Horní Stropnice o jeho úmrtí a pohřbu v říjnu roku 1884 - pochovával ho vyšebrodský opat Leopold Wackarž a jako příčina smrti pětašedesátiletého muže je tu uvedeno ochrnutí plic
O něm na stránkách školní kroniky z Horní Stropnice

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist