logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PAULUS JOSEF HEINRICH

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška a SOA v Třeboni - digitální archív, foto Josef Seidel

Repro I. Janoušek - J.Palkovič, 4 fotografové - 2 země - 1 region (2014) (Museum Fotoateliér Seidel)

V Kájově sedí druhý zleva (hned nad ním stojí Thomas Geist) při návštěvě biskupa Šimona Bárty 
 (úplně vzadu stojí mladičký Josef Dichtl, který jako pedifer nesl při ceremonii biskupskou hůl)

V Kájově sedí druhý zleva (hned nad ním stojí Thomas Geist) při návštěvě biskupa Šimona Bárty
(úplně vzadu stojí mladičký Josef Dichtl, který jako pedifer nesl při ceremonii biskupskou hůl)

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 8, s. 6 (viz i Josef Tibitanzl)

Uprostřed při svatém přijímání hořických dětí

Uprostřed při svatém přijímání hořických dětí

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

P. Heinrich, Johann Wiltschko a režisér pašijových her Ernst Nowak v roce 1933 před hořickým "Spielhausem"

P. Heinrich, Johann Wiltschko a režisér pašijových her Ernst Nowak v roce 1933 před hořickým "Spielhausem"

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Při vítání československého ministra informací Erwina Zajičeka (byl Němec národností) a českobudějovického biskupa Šimona Bárty na hořických pašijových hrách roku 1936 (P. Heinrich zcela vpravo)

Při vítání československého ministra informací Erwina Zajičeka (byl Němec národností) a českobudějovického biskupa Šimona Bárty na hořických pašijových hrách roku 1936 (P. Heinrich zcela vpravo)

Repro F. Bayer, Höritz : der Passionsspielort im Herzen des Böhmerwald (1997), s. 99

S katechetou Eckertem a režisérem pašijových her v Hořicích stojí prvý zprava

S katechetou Eckertem a režisérem pašijových her v Hořicích stojí prvý zprava

Repro Glaube und Heimat, 1958, č. 15, s. 633

V posledních letech života

V posledních letech života

Repro Glaube und Heimat, 1959, s. 254

Blahopřání k jeho 81. narozeninám na stránkách krajanského měsíčníku v roce 1951,
krátce předtím, než v listopadu téhož roku v Oberaltingu skonal

Blahopřání k jeho 81. narozeninám na stránkách krajanského měsíčníku v roce 1951,
krátce předtím, než v listopadu téhož roku v Oberaltingu skonal

Repro Hoam!, 1951, č. 1, č. 2, s. 30

O jeho pohřbu v Oberalting bei Seefeld

O jeho pohřbu v Oberalting bei Seefeld

Repro Hoam!, 1952, č. 1, s. 14

Poděkování jeho dlouholeté hospodyně za projevy soustrasti
po jeho úmrtí v roce 1951 v Horním Bavorsku (Oberbayern)

Poděkování jeho dlouholeté hospodyně za projevy soustrasti
po jeho úmrtí v roce 1951 v Horním Bavorsku (Oberbayern)

Paulus Josef Heinrich" WIDTH="400" HEIGHT="176">

Obálka knihy s Heinrichovou
předmluvou v českém překladu(1936)

Obálka knihy s Heinrichovou
předmluvou v českém překladu
(1936)

Svatba v Káni Galilejské ve scéně z Hořických pašijových her

Svatba v Káni Galilejské ve scéně z Hořických pašijových her

Repro Glaube und Heimat, 1966, č. 2, obálka

V hořické školní kronice se uchoval i přetisk Heinrichova projevu k oslavě sedmdesátin Josefa Tascheka, v místě konané

V hořické školní kronice se uchoval i přetisk Heinrichova projevu k oslavě sedmdesátin Josefa Tascheka, v místě konané

V hořické školní kronice se uchoval i přetisk Heinrichova projevu k oslavě sedmdesátin Josefa Tascheka, v místě konané

Repro Kronika Obecné škola Hořice na Šumavě, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Titulní strana propagačního letáku k hořickým pašijovým hrám z roku 1933

Titulní strana propagačního letáku k hořickým pašijovým hrám z roku 1933

Repro Pašijová hra z Hořic na Šumavě (1990), s. 6

Interiér kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Hořicích na Šumavě na starém snímku

Interiér kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Hořicích na Šumavě na starém snímku

Repro I. Janoušek - J.Palkovič, 4 fotografové - 2 země - 1 region (2014) (Museum Fotoateliér Seidel)

Foto Ivo Kareš

Dnešní (2015) záběr z interiéru kostela

Dnešní (2015) záběr z interiéru kostela

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist