logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRITZ HOFMANN

Čím se vykázat jako životním dílem

Když jsem se dříve domýšlel, čím se vykázat jako životním dílem, jako bych nevěděl, že od samého počátku to hlavní, na čem mi záleželo, byla láska k živým lidem. Mrtvá litera mě nemohla nikdy tak upoutat jako člověk, jemuž náleží sloužit.


Böhmerwäldler Heimatbrief, 2002, č. 10, s. 7-9

Teolog prof.Dr. Fritz Hofmann došel k tomu poznání snad už dříve, napsal je takto však ke svým sedmdesátinám. Katolický kněz a vysokoškolský profesor nás zajímá proto, že v nejhorších válečných letech, kdy nesměl učit, přeložili ho na sám okraj Říše, do šumavských Prachatic, než se mohl po válce vrátit k pedagogickému působení v Pasově (Passau), kde ho neopomínají uvést internetové strany Tausend Passauer (tj. 1000 Pasovských) mezi nejvýznamnějšími osobnostmi všech dob, které s městem souvisejí. Narodil se na západ odtud jižně od Dunaje v dolnobavorském Aldersbachu 16. února 1902 jako třetí z pěti dětí. Vyrůstal v Pasově, tam i studoval teologii a 11. července 1926 zde byl vysvěcen na kněze. Působil v obcích Frauenau, Aicha vorm Wald a Reut jako kaplan, než byl uvolněn ke studiu do Tübingen, kde posléze promoval u věhlasného teologa Karla Adama a vrátil se 1933 do Pasova, aby se tu ujal jako vysokoškolský docent katedry dogmatiky. Jak symbolický letopočet! Když nacizmus zavřel brány jeho školy, stal se prachatickým děkanem. Vyrovnával se s nátlakem režimu odporem, který šel na samu mez únosnosti. Když ho prý po válce jeden vyhnaný krajan, za nacizmu věrný člen národně socialistické strany, žádal o pozitivní výpověď při denacifikačním řízení, vyjádřil se Hofman s příkrostí pro něho nezvyklou slovy: "Jediné, co ve váš prospěch mohu udělat, je to, že budu mlčet!" O Hofmannově prachatickém působení našlo zřejmě odezvu i u Čechů natolik, že mu bylo umožněno v roce 1945 regulérní vystěhování do Bavor. Ihned se v Obernzell chopil duchovní služby a tři roky nato jako řádný profesor pokračoval opět v pedagogické práci na pasovské katedře dogmatiky, odkud ho vytrhla zločinná válka. Už 1949 přešel za stejným posláním do Würzburgu a setrval tam dvacet let až do emeritního věku. Jeho "vedlejší" činnost na škole pro katolické vzdělání dospělých při würzburské katedrále se rozrostla na přednáškové a pastorální aktivity, které byly nakonec vzorem i pro jiné. Z pověření německé biskupské konference inicioval Fritz Hofmann projekt dálkového studia teologie, stál u zrodu Spolkového pracovního společenství pro vzdělání dospělých (1957) a byl po dlouhá léta jeho předsedou, podílel se na založení Evropské federace pro katolické vzdělání dospělých (1963) a účastnil se s würzburským biskupem i jednání druhého vatikánského koncilu. Zemřel 9. ledna 1977 ve Würzburgu, ale jeho prachatické poslání nám připomíná podivnou souvislostí služby a hned několikerého lidského "exilu" šumavskou osobnost Johanna Nepomuka Neumanna. Jako on v devatenáctém století pomáhal a sloužil jako vůbec prvý americký světec lidem v zámoří, tak ve století dvacátém při poválečné duchovní obnově Německa byli nezbytní právě kněží jako právě z Prachatic se navrátivší Fritz Hofmann.

- - - - -
* Aldersbach (BY) / Prachatice / † Würzburg (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Úryvek z medailónu na webových stránkách
Záznam v Pamětní knize města Prachatice dosvědčuje, že to byl on, kdo tajně sjednal schůzku landráta Ehehalta se zástupci "Revolučního národního výboru" v zájmu předání města v neporušeném stavu Američanům "nebo jiné správě"
Interiér kostela v Obernzell, kde působil po roce 1945

zobrazit všechny přílohy

TOPlist