logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ HÖLLER

Repro R. Fink, Hans Watzlik: Sein Werk im Spiegel der Zeiten (2020), s. 40
(přetištěno z Deutsches Leben /1938/)

Repro Neue Berliner Illustrierte, 1959, č. 32, s. 6

Tady ho snímek z roku 1937 zachycuje stojícího zcela napravo ve skupině literátů, mezi nimiž nechybí jako první tři odleva Bruno Brehm, Hans Watzlik, Karl Franz Leppa a třetí zprava Heinrich Micko

Tady ho snímek z roku 1937 zachycuje stojícího zcela napravo ve skupině literátů, mezi nimiž nechybí jako první tři odleva Bruno Brehm, Hans Watzlik, Karl Franz Leppa a třetí zprava Heinrich Micko

Repro Karl Franz Leppa : eine Anthologie (2020), s. 288

Záznam novosvětské křestní matriky o narození matčina otce Martina Grafa v šumavském Kaltenbachu (dnes Nové Hutě)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam kraslické oddací matriky o svatbě matčiných rodičů 18. května 1886, tři roky po jejím narození

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam kraslické křestní matriky o narození jeho matky Julie v Kraslicích čp. 92 jako nemanželské dcery Elisabet (tak psáno v matrice) Lausmannové, dcery tkalce v Kraslicích čp. 537 Rudolfa Lausmanna a Theresie, roz. Richterové ze zaniklého dnes Lauterbachu (zanikl pod českým místním jménem Město Čistá) čp. 55, jejíž dítě bylo legitimizováno až matčiným sňatkem 18. května 1886 s dceřiným tělesným otcem Martinem Grafem, náčelníkem c.k. četnické stanice v Rossbachu (dnes Hranice u Aše), nikoli tedy v Kaltenbachu, jak se uvádí v záznamu oddací matriky o svatbě jeho dcery v Kraslicích) kde přišel na svět dne 3. listopadu 1852 v 5 hodin večer (v novosvětské křestní matrice se píše "abends", den nato 4. listopadu ho lokalista Philipp Třebický ve dnes se zemí srovnaném kostele sv. Martina na Novém Světě /Neugebäu/ pokřtil jménem Martin) na stavení čp. 28 (v skupině stromů tam v místní části Pláně přestavěný dům s tím číslem dodnes stojí a zve k rekreaci) jako nemanželský syn Karoliny Grafové, dcery taviče skla (Glassschmelzer) v Lenoře (Eleonorenhain), tehdy v Plzeňském kraji (Pilsener Kreis, jak se píše v matrice) Laurenze Grafa a Ursuly, roz. Mikschlové z Křišťanova (Christianberg)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam kraslické oddací matriky o zdejší svatbě jeho rodičů 15. února roku 1908

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam kraslické křestní matriky o jeho narození v Kraslicích čp. 860 a křtu osm dnů nato ve zdejším farním kostele Božího Těla jménem Franz Paul Höller - novorozencův otec Franz Robert Höller (*23. listopadu v Lokti čp. 38, + už před synovým narozením 7. listopadu 1909 v Kraslicích), syn mlynáře v Přílezech (Pröles) čp. 31 a Crescentie, roz. Jakobové z Lokte (Elbogen) čp. 70, byl v Kraslicích účetním (Rechnungsführer), matka Julie (*18. března 1883 v Kraslicích) byla dcerou Martina Grafa, náčelníka c.k. četnické stanice v blíže neurčeném Kaltenbachu čp. 28 a Elise, roz. Lausmannové z Kraslic čp. 537 - pozdější přípis nás zpravuje o svatbě Franze Höllera 8. února 1936 v Praze I. "u Matky Boží před Týnem" (označení kostela psáno česky!) s Johannou Langhammerovou

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Obálka (1936, nakl. Adam Kraft) jeho básnického sborníku, v němž je zastoupeno hned několik autorů Kohoutího kříže

Obálka (1936, nakl. Adam Kraft) jeho básnického sborníku, v němž je zastoupeno hned několik autorů Kohoutího kříže

Repro R. Fink, Hans Watzlik: Sein Werk im Spiegel der Zeiten (2020), s. 245

Hranice mezi Čechami a Bavorskem na vrcholu Ostrého (foto z knihy s předmluvou Franze Höllera)...

Hranice mezi Čechami a Bavorskem na vrcholu Ostrého (foto z knihy s předmluvou Franze Höllera)...

Repro Sudetenland (1962), obr. příl.

... a obálka jednoho z dalších vydání stejnojmenné knihy (Umschau-Verlag, 1976)

... a obálka jednoho z dalších vydání stejnojmenné knihy (Umschau-Verlag, 1976)

Referát z dubna 1954 v ústředním listě vyhnaných krajanů o jeho přednášce na akci sdružení Witiko-Bund ve spolkovém hlavním městě Bonnu ke kulturní práci vyhnanců

Referát z dubna 1954 v ústředním listě vyhnaných krajanů o jeho přednášce na akci sdružení Witiko-Bund ve spolkovém hlavním městě Bonnu ke kulturní práci vyhnanců

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1954, č. 16, s. 6 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Apoteóza vojáků, padlých v první světové válce s ústřední postavou Krista vítězného, kterou vytvořil pro chebskou Pamětní síň v bývalém kostele sv. Kláry Franz Gruß (1891-1979) a při jejímž odhalení 21. srpna roku 1937 měl Höller, umělcův přítel, slavnostní proslov (malba byla po roce 1945 zabílena)

Apoteóza vojáků, padlých v první světové válce s ústřední postavou Krista vítězného, kterou vytvořil pro chebskou Pamětní síň v bývalém kostele sv. Kláry Franz Gruß (1891-1979) a při jejímž odhalení 21. srpna roku 1937 měl Höller, umělcův přítel, slavnostní proslov (malba byla po roce 1945 zabílena)

Repro www stránky Galerie výtvarného umění Cheb

Myslivcova svatba (ubrus s motivem Vítkova Kamene, viz i Josef Bayer)

Myslivcova svatba (ubrus s motivem Vítkova Kamene, viz i Josef Bayer)

Repro Mühlviertel - Volkskunde (1931), s. 262

Pražské Stavovské divadlo na protektorátních známkách z roku 1941, vydaných k výročí premiéry Mozartovy opery Don Giovanni v Praze 29. října 1787 a také možná k příchodu Reinharda Heydricha sem a převzetí funkce protektora na den sv. Václava 28. října 1941, v jubilejním roce Mozartova úmrtí, které Protektorát Čechy a Morava vzpomněl také zvláštními známkami

Pražské Stavovské divadlo na protektorátních známkách z roku 1941, vydaných k výročí premiéry Mozartovy opery Don Giovanni v Praze 29. října 1787 a také možná k příchodu Reinharda Heydricha sem a převzetí funkce protektora na den sv. Václava 28. října 1941, v jubilejním roce Mozartova úmrtí, které Protektorát Čechy a Morava vzpomněl také zvláštními známkami

Repro J. Kuchař, Hitlerova sbírka v Čechách : obrazy, dary, psací stůl (2011), s. 13

Albrecht z Valdštejna na kresbě, signované mladým Adolfem Hitlerem, datované 26. března 1900 a nazvané "Wallenstein"

Albrecht z Valdštejna na kresbě, signované mladým Adolfem Hitlerem, datované 26. března 1900 a nazvané "Wallenstein"

Repro J. Kuchař, Hitlerova sbírka v Čechách : obrazy, dary, psací stůl (2011), s. 40

Adolf Hitler vjíždí triumfálně 4. října 1938 do Höllerových rodných Kraslic

Adolf Hitler vjíždí triumfálně 4. října 1938 do Höllerových rodných Kraslic

Repro Místa Paměti národa : průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války (2015), s. 194

Takto opouštěli frymburskou školu roku 1939 žáci ročníku narození 1925,
téměř bez výjimky v uniformě Hitlerovy mládeže a Svazu německých dívek

Takto opouštěli frymburskou školu roku 1939 žáci ročníku narození 1925,
téměř bez výjimky v uniformě Hitlerovy mládeže a Svazu německých dívek

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 5, s. 43

Stará pohlednice s Frymburkem a Vítkovým Kamenem v náruči luk, polí a lesů

Stará pohlednice s Frymburkem a Vítkovým Kamenem v náruči luk, polí a lesů

Repro Hoam!, 1954, č. 12, s. 25

"Frymburk třpytí se jak hvězda..."

"Frymburk třpytí se jak hvězda..."

Foto Jan Albrecht

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 11, zadní strana obálky

Frymburský kostel a vlevo za ním Tomášský vrch se zříceninou Vítkova Hrádku

Frymburský kostel a vlevo za ním Tomášský vrch se zříceninou Vítkova Hrádku

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist