logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL HOLLER

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 10, s. 28

S třídou o prvním svatém přijímání stojí vpravo vzadu hned vedle
paní učitelky Franzisky Franzové

S třídou o prvním svatém přijímání stojí vpravo vzadu hned vedle
paní učitelky Franzisky Franzové

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 221

Staré školní vysvědčení z roku 1934

Staré školní vysvědčení z roku 1934

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2003, č. 2, s. 4

Dopis paní Rose Tahedlové

Dopis paní Rose Tahedlové

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2003, č. 4, s.12-13

Pozdrav k jeho osmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku

Pozdrav k jeho osmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 10, s. 28

Pro sudetoněmeckou mládež se tu roku 1949 doporučují i vlajky "národní skupiny", na nichž je červený "břevnový kříž" údajným symbolem "putujícího" národa (jako kdysi středověcí křižáci)

Pro sudetoněmeckou mládež se tu roku 1949 doporučují i vlajky "národní skupiny", na nichž je červený "břevnový kříž" údajným symbolem "putujícího" národa (jako kdysi středověcí křižáci)

Repro "Volkstumskampf" ohne Ende? : sudetendeutsche Organisationen, 1945-1955 (2008), s. 295

Černočervený znak sudetských Němců

Černočervený znak sudetských Němců

Repro Kuhländchen : unvergessene Heimat (1998), s. 538

O sudetoněmeckých barvách se rozepsal podrobněji s historickým výkladem v roce 1955 Albert Karl Simon na stránkách ústředního listu vyhnaných krajanů

O sudetoněmeckých barvách se rozepsal podrobněji s historickým výkladem v roce 1955 Albert Karl Simon na stránkách ústředního listu vyhnaných krajanů

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 36, s. 7 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Sudetenland byla značka cigaret - zde na inzerátu v Sudetendeutsche Zeitung se sudetoněmeckým znakem a slovním doprovodem: "pro každého, kdo dokáže přemýšlet" - snad stojí za to dodat, že nejoblíbenější českou cigaretou byla v těch letech "Partyzánka"

Sudetenland byla značka cigaret - zde na inzerátu v Sudetendeutsche Zeitung se sudetoněmeckým znakem a slovním doprovodem: "pro každého, kdo dokáže přemýšlet" - snad stojí za to dodat, že nejoblíbenější českou cigaretou byla v těch letech "Partyzánka"

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1953, č. 34, s. 10 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Sudetoněmecká hymna neznámého autora, počínající slovy "O Heilig Herzland Böhmen", tj. "Svatá země srdce, Čechy" na části zvukového záznamu představení melodramatu "Čeští legionáři" v podání Das schöne neue Musik Salonorchester a "Sboru přátel sudetských Němců" pod vedením Alexandra Blechingera

Sudetoněmecká hymna neznámého autora, počínající slovy "O Heilig Herzland Böhmen", tj. "Svatá země srdce, Čechy" na části zvukového záznamu představení melodramatu "Čeští legionáři" v podání Das schöne neue Musik Salonorchester a "Sboru přátel sudetských Němců" pod vedením Alexandra Blechingera

Repro Amazon.de

Rozhovor z léta 2010 "pro každého, kdo dokáže přemýšlet"

Repro Lidové noviny, 17. 7. 2010. s. 8

Památník zemského setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Schöneben ke 40. výročí odsunu

Památník zemského setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Schöneben ke 40. výročí odsunu

Foto Ivo Kareš

Editorial časopisu Respekt se v roce 2015 ústy šéfredaktora Erika Taberyho, po matce z hereckého rodu Štěpánků, přimlouvá komentářem k rozhovoru s Berndem Posseltem za rozvoj česko-bavorských vztahů

Editorial časopisu Respekt se v roce 2015 ústy šéfredaktora Erika Taberyho, po matce z hereckého rodu Štěpánků, přimlouvá komentářem k rozhovoru s Berndem Posseltem za rozvoj česko-bavorských vztahů

Repro Respekt, 2015, č. 17, s. 3

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist