logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRITZ HUYER

Záznam o jeho narození v českobudějovické křestní matrice s přípisem o svatbě...

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

... a záznam o této svatbě v linecké matrice farnosti při kostele sv. Rodiny

Repro Matricula Online

Zpráva o jeho úmrtí v českobudějovickém německém listě

Zpráva o jeho úmrtí v českobudějovickém německém listě

Repro Budweiser Zeitung, 1931, č. 92, s. 3

Zpráva o úmrtí...

Zpráva o úmrtí...

Repro Tagblatt, 20. 11. 1931, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

... a nekrolog v lineckém sociálně demokratickém listě, jehož byl redaktorem

Repro Tagblatt, 21. 11. 1931, s. 5 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Parte v témže listě

Parte v témže listě

Repro Tagblatt, 21. 11. 1931, s. 5 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Nároží Krajinské a Hroznové ulice před stavbou spořitelny a po zbourání původních domůNároží Krajinské a Hroznové ulice před stavbou spořitelny a po zbourání původních domů

Nároží Krajinské a Hroznové ulice před stavbou spořitelny a po zbourání původních domů

Repro SOkA České Budějovice, ze sbírky Jiřího Dvořáka

Budova Městské spořitelny na snímku z třicátých let 20. století...

Budova Městské spořitelny na snímku z třicátých let 20. století...

Repro ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

... a dnes

... a dnes

Repro Wikipedia, foto Cheva

Hala městské spořitelny na snímku z roku 1936

Hala městské spořitelny na snímku z roku 1936

Repro D. Kovář, Znak, pečeť, vlajka : městská symbolika Českých Budějovic v proměnách času (2015), s. 154

Exteriéry a interiéry dnešní českobudějovické Komerční bankyExteriéry a interiéry dnešní českobudějovické Komerční banky

Exteriéry a interiéry dnešní českobudějovické Komerční banky

Foto Ivo Kareš a repro www stránky Peníze.cz

Nákres vchodové fasády banky se dvěma sousedními domy

Nákres vchodové fasády banky se dvěma sousedními domy

Repro Z historických památek Českých Budějovic : Státní banka československá, budova pobočky - třída 5. května 15 (1975)

Leninova citace z dobové publikace o budově v Krajinské ulici (tehdy třídě 5. května) - v letech 1949-1951 dokonce sloužila jako sídlo Jihočeského krajského výboru Komunistické strany Československa (!)

Leninova citace z dobové publikace o budově v Krajinské ulici (tehdy třídě 5. května) - v letech 1949-1951 dokonce sloužila jako sídlo Jihočeského krajského výboru Komunistické strany Československa (!)

Repro Z historických památek Českých Budějovic : Státní banka československá, budova pobočky - třída 5. května 15 (1975)

Sedláci z okolí Českých Budějovic před Masnými krámy na pohlednici z doby, kdy budova spořitelny ještě nestála (viz i Katharina Grohmannová)

Sedláci z okolí Českých Budějovic před Masnými krámy na pohlednici z doby, kdy budova spořitelny ještě nestála (viz i Katharina Grohmannová)

Repro fotoalbum České Budějovice - Klub sběratelů I.

Možnou inspirací vídeňského architekta Heinricha Rieda byl renesanční palác Medici-Riccardi
ve Florencii podle plánů Filippa Brunelleschiho

Možnou inspirací vídeňského architekta Heinricha Rieda byl renesanční palác Medici-Riccardi
ve Florencii podle plánů Filippa Brunelleschiho

Možnou inspirací vídeňského architekta Heinricha Rieda byl renesanční palác Medici-Riccardi
ve Florencii podle plánů Filippa Brunelleschiho

Repro www stránky Non solo Cultura - Guide su Arti Visive, Mostre, Musei e Musica a PlanetWare

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist