logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL IGLER

s' Hoamweh


Wer s' Hoamweh will kenna,
der braucht gor net long -
in d' Fremd muass er kemma,
do wird eahm gor bong.

Muass s' Hütterl verlouss'n,
den traulichen Plotz -
wo d' Muatta eahm g'segnt hot,
und küsst hot der Schotz.

Do g'spürt ma im Herz'n
an grusleten Fleck -
mon kou olls vergess'n,
nur d' Hoamat holt net!

Stesk po domově


Kdo neví snad, co je ten stesk
po všem, co měl jsem rád -
nepoznal asi vyhnanství,
tíseň, horší než hlad.

Musel by domov vopustit,
kout, kde posavad žil,
kde matka život dala mu,
kde milou políbil.

Ta bolest, rána na srdci
se sotva rozplyne -
všecko poztrácíš z paměti,
jen domov nikdy ne!

Böhmwind, s. 155

Vimperský kartáčník Karl Igler starší je touto prostou nářeční básní zastoupen ve sborníku Böhmwind, chválícím krajanskou tvorbou město dávné tiskařské slávy. Autor se tam narodil 22. května roku 1882 a zemřel po odsunu v hesenském Kirtorfu roku 1955. Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 11 na vimperském náměstí zaznamenává vedle něho jako hlavy rodiny ještě manželku Ludmillu (*7. září 1876 ve Vimperku) dcery Marii (*8. prosince 1907) a Josefu (*27. prosince 1908), jakož syny Karla (*29. července 1910) a Augusta (*9. ledna 1913), všechny ratolesti rovněž rodem z Vimperka.

- - - - -
* Vimperk / † Kirtorf (HE)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Karl Dominik Igler se podle záznamu ve farní matrice narodil v čp. 94 vimperskému ševcovskému mistru Johannu Iglerovi (jeho otec Karl truhlařil na předměstí Vimperka čp. 4, matka Katharina byla roz. Schererová z Prachatic) a jeho ženě Josefě, dceři sklenářského mistra Johanna Rankla a Elisabeth, roz. Runšikové rovněž z Vimperka
Tady je zachycen stojící druhý zprava v klobouku a s tváří téměř zakrytou umělým plnovousem v představení "Cikánská královna", pořádaném ve Vimperku místním Spolkem katolických tovaryšů (Katholischer Gesellenverein, zkratkou K.G.V.)
Záznam vimperské křestní matriky o narození jeho ženy Ludmilly, jejíž otec Thomas Pollauf, sedlářský mistr na předměstí města Vimperka čp. 100, tj. v rodném domě dceřině, byl synem Johanna Pollaufa, kancelisty ve Vimperku čp. 8 a Kathariny, roz. Lutherové z téhož domu čp. 8, Ludmillina matka Anna byla pak dcerou Josefa Kaspara z Českých Budějovic čp. 95 a jeho ženy Marie, roz. Maschekové rovněž z Českých Budějovic
Arch sčítání lidu z roku 1921 s rodinou Karla a Ludmilly Iglerových

zobrazit všechny přílohy

TOPlist