logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ERNST IRSIGLER

Proti zapomnění

Šumavané v severní Americe

Dětská říkanka "wir fahren nach Amerika, wer fährt mit" (tj. "jedeme do Ameriky, kdo jede s námi" - pozn. překl.) může dosud evokovat turbulentní čas prvé půle 19. století, kdy byla v Čechách veliká nouze a synové i dcery na děti tak početných šumavských rodin se dali naverbovat k vystěhování do severní Ameriky. Tím nejznámějším z těch, kdo do Ameriky odešli, je asi náš svatý biskup Johann Nepomuk Neumann, který chtěl stát v duchovní péči vystěhovalcům po boku. Stal se (v roce 1977 - pozn. překl.) prvým mužským světcem severní Ameriky vůbec (ke svatořečení první americké světice Alžběty Anny Setonové /1774-1821/ došlo v roce 1975, tedy dva roky předtím - pozn. překl.).
Před lety mě v Beilngries navštívil jeden americký vojenský kněz, jehož matka, narozená už v USA, odebírá GLAUBE UND HEIMAT, aby u mě nabyl rady pro své pátrání po předcích. Father John W. Steiner je měl z Hyršova (v originále "aus Hirschau" - pozn. překl.). Sám se postaral o získání originálních dokumentů, vydal se dokonce až do Prahy, kde se dostal jen k výtahům z matrik v českém překladu, s nimiž nebyl spokojen. V Čechách mohl také na vlastní oči zjistit, jak byl domov jeho předků českýma rukama svévolně zničen. Z té doby také existoval z naší strany vágní příslib, že ho moje žena a já chceme ve Státech navštívit. U příležitosti "čtenářské" výpravy "Glaube und Heimat" (u příležitosti dvacátého výročí Neumannova svatořečení - pozn. překll.) jsme si v září roku 1997 přidali ještě osm dnů a navštívili nejprve známé ve státě Iowa, kde se o náš pobyt dojemně postarali Dr. Henry Ruff (†2014 - pozn. překl.) a jeho paní Emaline (†2014 - pozn. překl.) a kde byli našimi laskavými hostiteli i Anne a Harry Leonhardtovi (Anne se narodila v Horní Plané 25. února roku 1928 a zemřela v Iowě 4. března 2016, Harry, který si ji jako tankový důstojník Pattonovy 3. armády ze Šumavy odvezl, vzal si ji už v USA roku 1947 a žil v manželství s ní více než 68 let, následoval Anne ve smrti 17. dubna 2016 - pozn. překl.). Paní Leonhardtová pochází z Horní Plané (v originále "aus Oberplan" - pozn. překl.), je rozená Luftová (jejími rodiči byli Emil /1900-1973, zemřel v rakouském Linci/ a Maria, roz. Studenerová /1899-1976, narodila se v Dolní Borkové, německy Mayerbach, zemřela v rakouském Linci/ Luftovi - pozn. překl.) a provdala se sem do Middle Amana v Iowě. V okolí žijí převážně němečtí přistěhovalci, kteří kdysi opustili Evropu z náboženských důvodů (jako mennonité, což je jedna větev novokřtěnců - pozn. překl.). V blízkosti najdeme i české osídlence v Cedar Rapids, kam nás právě lákala z Prahy financovaná národní výstava.
Nad tragedií vyhnání Němců se i v USA prostírá rubáš korektního ticha (v originále "das Leichentuch des Verschweigens" - pozn. překl.). Ani německá vláda, ani vyhnanecké organizace se na nijakém vyjasnění neangažují, ačkoli se německým původem vykazuje 60 milionů Američanů.
V Minneapolis nás očekával Father John Steiner na tamním letišti. Svěřil se nám cestou na svou faru s velkým nedostatkem kněží ve své diecézi. Velké farnosti si vzal na starost sám, přičemž má na pomoc jednu asistentku. Poznali jsme také jeho více než osmdesátiletou matku. která se s námi bavila nejlepším šumavským německým nářečím, kterým se u nich doma v rodičovském domě běžně hovořilo. Bohužel bylo za vstupu Ameriky do první světové války roku 1916 všechno německé zapovězeno, takže došlo k uspíšení zdejšího zániku jazyka předků. Překvapení nám připravil při návštěvě u něj Jerome Harold Hamus (jeho žena Charlotte /1928-2001/. kterou si vzal roku 1958, byla roz. Baumannová - pozn. překl.) v Marshfieldu, který nás zavedl na tamní hřbitov a my se podle dat náhrobcích mohli přesvědčit, jak velký počet šumavských rodáků tam nalezl místo posledního odpočinku. Robert J. Paulsen ze sdružení German-Bohemian Heritage-Society v Saint Paul, stát Minnesota, nám podal názorný přehled o velkých úspěších šumavských přistěhovalců a Němců z Čech (v originále "Deutsch-Böhmer" - pozn. překl.) sem přišlých vůbec. Cestou na Madelin Island (k velké jezerní plošině) se nám stalo jasným, jak obrovská přeměna lesní divočiny na kulturní krajinu tu byla realizována. Dodnes dokládají firemní nápisy na obchodech, transparentech a trackerech příjmení, vyskytující se a kolující kdysi v našem šumavském domově. Father John Steiner zajistil jako průvodkyni po wisconsinském městě Eau Claire i jednu z Řezna (v originále "aus Regensburg" - pozn. překl.) pocházející univerzitní profesorku. Její výklad nám učinil pochopitelnějšími četné souvislosti, za což jsme jí byli velice vděčni. Při večírku na rozloučenou u Kaga a Jun Gautschových na adrese 811 Taft-Avenue nad grilovaným steakem vedly nás hovory z Ameriky na Šumavu a nazpátek a jako všude za našich návštěv převládla lítost nad tím, že válkami zůstaly jen ve vzácných případech zachována předchozí sepětí a vazby a dnes je často marno pátrat po příbuzenských stopách. Vyhnání z domova a zánik míst, způsobený Čechy po válce ztěžují vzájemná shledání zvlášť těžce.
To, co jsem viděl a slyšel, mne při zpátečním letu do Německa znovu dojímalo pomyšlením, jak se anglicky hovořící sestřenice a bratranci dokázali sejít s německými vyhnanci ze Šumavy tak, že se trvající propojení opět oživila. V následujících řádcích uvádím výčet "šumavských" příjmení, registrovaných v oddacích dokladech farnosti Saint Agnes (zasvěcena sv. Anežce Římské, panně a mučednici /291-304 po Kr./, sám farní kostel sv. Anežky je napodobeninou klášterního kostela ve Schläglu u Aigenu v rakouském Mühlviertelu - pozn. překl.) v Saint Paul, Minnesota (místní jména jsou v souladu s německým originálem výčtu /včetně jeho abecedního pořadí i případných chyb/ uvedena jen německy podobně jako v dokladech a týkají se i míst dnes pod českými označeními zaniklých nebo i vyžadujících oproti originálu jistá zpřesnění, dohledatelná ovšem většinou na jiných webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.).


Příjmení
Altenberg
Atzmiller
Auer
Baar
Baier
Bastel
Bauer
Baumann
Bernard
Blaschko
Breitschopf
Brunner
Buchinger
Christl
Dehedel
Doman
Domeier
Duchett
Eder
Edgett
Faschigbauer
Faschingbauer
Fastner
Fischbeck
Friede
Gabriel
Geretschlaeger
Goblirsch
Gross
Gruber
Haberle
Haberle
Hackel
Hafner
Haselberger
Hausler
Hawes
Heinl
Herbst
Hofbauer
Holub
Honetschlager
Ilk
Immerwoll
Jodel
Jungbauer
Jungbauer
Jungwirth
Jungwirth
Jungwirth
Kohler
Koran
Koschak
Kretsch
Kurkorsch
Lachowitzer
Lachowitzer
Lachowitzer
Mahlinger
Marko
Michelberger
Micko
Micko
Milisch
Mitschel
Mittelbach
Mueller
Neubauer
Neubauer
Novotny
Novotny
Olk
Pangel
Pany
Petschel
Pfauser
Poeschl
Poydinger
Praxl
Raab
Raab
Reber
Reiter
Riedel
Rothbauer
Saiko
Satutz
Schacherl
Schaubschlager
Schaubschlager
Schlarhaufen
Schroeder
Schroeder
Schuster
Selbitschka
Sellner
Springer
Steiner
Stepan
Studiner
Stutz
Tachedl
Tolzer
Uhrmann
Ullmann
Webinger
Websky
Wegscheider
Werbinger
Werner
Wild
Winkler
Zitman

Původ
Breitenbach
Rechenau
Hüttenhof
Muttersdorf
Landstrassen
Glöckelberg
Neuofen
Höritz
Budweis
Birkenhaid
Höritz
Mugrau
Budweis
Andreasberg
Budweis
Glöckelberg
Taus
Andreasberg
Neugebäu
Glöckelberg
Höritz
Glöckelberg
Neugebäu
Schwarzbach
Eger
Neuofen
Reichenau bei Friedberg
Neuhäuser
Haberdorf
Krummau
Glöckelberg
Stuben
Glöckelberg
Krummau
Fürstenhut
Kalsching
Budweis
Pilsen
Neuhäuser
Höritz
Heumoth
Glöckelberg
Glöckelberg
Friedberg
Glöckelberg
Glöckelberg
Höritz
Krummau
Oberschlag bei Hohenfurth
Salnau
Schlackern
Neugebäu
Neugebäu
Neuspitzenberg
Honetschlag
Glöckelberg
Hüttenhof
Glöckelberg
Christianberg
Schneiderschlag
Budweis
Glöckelberg
Budweis
Neugebäu
Obermoldau
Ogfolderhaid
Neuofen
Glöckelberg
Hüttenhof
Birkenhaid
Obermoldau
Budweis
Budweis
Krummau
Glöckelberg
Heumoth
Neugebäu
Glöckelberg
Wallern
Höritz
Budweis
Sorghof
Hirschbergen
Budweis
Piska
Seehaid
Budweis
Christianberg
Hüttenhof
Neuofen
Hohenschlag
Oberplan
Hirschbergen
Fürstenhut
Fürstenhut
Glöckelberg
Guthausen
Eger
Glöckelberg
Glöckelberg
Glöckelberg
Budweis
Reichenau bei Friedberg
Budweis
Höritz
Oberplan
Budweis
Glöckelberg
Schneiderschlag
Andreasberg
Pilsen
Glöckelberg
Pilsen

Okres
Neudeck
Prachatitz
Krummau
Bischofteinitz
Prachatitz
Krummau
Krummau
Krummau
Budweis
Prachatitz
Krummau
Krummau
Budweis
Krummau
Budweis
Krummau
Taus
Krummau
Prachatitz
Krummau
Krummau
Krummau
Prachatitz
Krummau
Eger
Krummau
Kaplitz
Krummau
Krummau
Krummau
Krummau
Krummau
Krummau
Krummau
Prachatitz
Krummau
Budweis
Pilsen
Krummau
Krummau
Neubistritz
Krummau
Krummau
Kaplitz
Krummau
Krummau
Krummau
Krummau
Kaplitz
Krummau
Krummau
Prachatitz
Prachatitz
Krummau
Krummau
Krummau
Krummau
Krummau
Krummau
Krummau
Budweis
Krummau
Budweis
Prachatitz
Prachatitz
Krummau
Krummau
Krummau
Krummau
Prachatitz
Prachatitz
Budweis
Budweis
Krummau
Krummau
Neubistritz
Prachatitz
Krummau
Prachatitz
Krummau
Budweis
Tachau
Krummau
Budweis
Mies
Prachatitz
Budweis
Krummau
Krummau
Krummau
Krummau
Krummau
Krummau
Prachatitz
Prachatitz
Krummau
Prachatitz
Eger
Krummau
Krummau
Krummau
Budweis
Kaplitz
Budweis
Krummau
Krummau
Budweis
Krummau
Krummau
Krummau
Pilsen
Krummau
Pilsen

(některá příjmení s týmiž místními určeními se ve výčtu i dvakrát opakují - pozn. překl.)

Poprosil jsem Jerome Harolda Hamuse, 504 East Grant Street. 54449, Marshfield, Wisconsin (5449), jehož předkové pocházejí z Hyršova, okr. Domažlice (v originále "aus Hirschau, Bez. Taus" - pozn. překl.), aby mi sestavil jmenný přehled, ze kterého by bylo lze vyčíst i dnešní potomky šumavských rodů i s jejich adresami. Promptně mi v tom ohledu vyhověl. Potomky, žijícími v jeho farnosti jsou (přebíráme beze změny, jen jsou jako místo původu na rozdíl od německého originálu uvedena současná česká místní jména, aby to odpovídalo americkým adresám /z roku 1997/ u nich uvedeným kurzívou - pozn. překl.) :

Stauber z Prenetu
a Kundinger ze Železné Rudy
Margaret Adler, 201 S. Adler, Marshfield, WI 54449
Rückl z Hamrů a Svaté Kateřiny
Rev. Robert Altmann (†2014, je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.), 2700 Westview Drive, St. Matthew's Curch Wausau, WI 54401
Robert Aschenbrenner, M411 Drake, Marshfield, WI 54449


Hyršov
Jerold Bohmann, 212 East 3RD Street, Marshfield, WI 54449

Kenneth Brandl, 10367 Hwy 153, Stratford, WI 54484


Breu z Neukirchen beim Heiligen Blut
a Augustin Ertl z Hyršova
a Schiessl z Warzenried-Lax a z Loučimi
Peter Breu, 8405 HWY 10 East Marshfield, WI 54449

Breu a Augustin z Neukirchen beim Heiligen Blut,
Petrack a Wittmann z Liščí
Richard Breu, 5911 County Line Road, Auburndale, WI 5448405 Hwy 10 East Marshfield, WI 54412

Cherney z Babylonu
Louis Cherney, 5658 Hwy C, Spencer, WI 54479

Draxler a Hilgart ze Železné Rudy
Marietta Drach, 503 Cypress Ave, Marshfield, WI 54412

Draxler ze Železné Rudy
a Svec???
Francis Draxler, 5040 Marshfield Street, Auburndale, WI 54412

Dums z Hamrů
Robert Dums, 1900 South Cedar Ave, Marshfield, WI 54449

Hasselberger???
Donald Durst, 1125 Fairview Drive, Marshfield, WI 54449

Feirer???
Ray Feirer, 10436 South Cte, Auburndlae, WI 54412

Multerer z Loučimi (Lhota-Melhut 108)
a Chalupnik-Simmet ze Srubů 12,
Schreiner z Pláně 2 a Weber z Hvězdy,
Baumann ze Srubů
Theresia Fischer, 1112 South Maple Ave, Marshfield, WI 54449

Donald Frodl, 205 Lori Drive, Stratford, WI 54484


Simmet z Hyršova
Floyd Gorman, 10883 Washington Ave, Marshfield, WI 54449

Grassl-Schulhauser-Koller
Mathias Grassl, 11253 Shady Lane, Auburndale, WI 54412

Kohlbeck z Hyršova
John Grosbier, 113 West 11th Street, Marshfield, WI 54449

Haffenbredl ze Železné Rudy,
Kundinger ze Železné Rudy
a Linzmeier a Grassl ze Železné Rudy
Phillip Haffenbredl, 10464 County Trunk K, Auburndale, WI 54412

Kohlbeck a Seidl z Hyršova,
Hardinger???
Hubert Hamus, 163 South Charles Street, Waukesha, WI 53186

Ertl a Masanetz (Mazanec) z Hyršova a Chalup,
Schiessl z Warzenriedu
Jerome Harold Hamus, 504 East Grant Street. 54449, Marshfield, WI 54449

Hasenöhrl ze Železné Rudy
Othmar Hasenöhrl, 316 West Jefferson Street, Marshfield, WI 54449

Hastreiter???
Reithmeier???
Anthony P. Hastreiter, 814, North Walnut Ave, Marshfield, WI 54449

Resch ze Železné Rudy
Mary Ann Heyer, 400 East 21st Street, Marshfield, WI 54449

Hornick z Hyršova
a Zipperer???
Andrew Hornick, 7881 County Trunk Y, Marshfield, WI 54449

Kelnhofer???
Louis Kelnhofer, 211 East Grant Street, Marshfield, WI 54449

Kolbeck z Furth im Wald
a Reithmeier???
Cornelius Kolbeck, 7201 Robin Lane, Marshfield, WI 54449

Koller ze Železné Rudy
Robert Koller J DDS, 4041 Sturm Road, Stratford, WI 54484

Kollross???
James Kollross, 7869 County Trunk Y, Marshfield, WI 54449

Krall z Domažlic
Roger Krall, 7245 County Trunk Y, Marshfield, WI 54449

Kundinger ze Železné Rudy
a Baierl???
Duane Kundinger, 603 West 4th Street, Marshfield, WI 54449

Linzmeier???
a Grassl ze Železné Rudy
Wallace Linzmeier, 4448 County Trunk F, Auburndale, WI 54412

Meixner ze Železné Rudy
William Meixner, C1949 Rock Road, Stratford, WI 54484

Milbauer (Mühlbauer)???
John Milbauer P. MD, 613 South Sycamore Ave, Marshfield, WI 54449

Neumann z Kašperských Hor nebo z Rejštejna
Todd Neumann, 2215 South Maple Ave, Marshfield, WI 54449

Obermeier ze Železné Rudy
Sylvester Obermeier, 414 West Blodgett Street, Marshfield, WI 54449

Pankratz a Seidl z Hyršova
Mathew Pankratz, 7481 East McMillan Street, Marshfield, WI 54449

Felhofer???
a Altmann z Hamrů nebo ze Svaté Kateřiny
Germaine Pederson, 511 South Ash Ave, Marshfield, WI 54449

Pilsner???
a Schukhauser z Kašperských Hor nebo z Rejštejna
Garry Pilsner, 807 West Arlington, Marshfield, WI 54449

Pongratz ze Železné Rudy
a Hornick z Hyršova
Zipperer???
Tauscher???
Robert Pongratz, 10337 County Trunk E, Auburndale, WI 54412

Pritzl z Hyršova
Robert Pritzl, 128 Apple Tree Ave, Lake Placid, FL 33852

Radlinger a Stauber z Prenetu
Charles Radlinger, Rural Route 4, Marshfield, WI 54449

Regner a Neumann z Kašperských Hor nebo z Rejštejna
Arthur Regner, 426 Wildwood Court, Marshfield, WI 54449

Aschbeck ze Železné Rudy
Barbara Salzmann, 12034 County Trunk T, Marshfield, WI 54449

Schiessl z Warzenriedu
Evelyn Schiessl, 809 North Pine Ave, Marshfield, WI 54449

Steiner???
Rev. John Steiner, 601 South Cedar Ave, Marshfield, WI 54449

Treml???
Dillinger???
Irene Strupp, 10924 Main Street (Hewitt), Marshfield, WI 54449

Wenzel ze Železné Rudy
Alfred Wenzel, 200 Balsam Street, Stratford, WI 54484

Kohlbeck a Seidl z Hyršova
Lucille Zinthefer, 1600 Fig Ave, Marshfield, WI 54449

Tak by se mohlo putovat od farnosti k farnosti a provádět další příslušná šetření, poněvadž státy Minnesota, Michigan a Wisconsin jistě skrývají nekonečné množství dalších osudů našich krajanů, o nichž by mohla vzniknout mnohá doktorská práce. Ten, kdo však v předchozích seznamech nalezl nějaké příjmení, dovolující tušit příbuzenskou vazbu, by měl přinejmenším vyzkoušet kontakt, který by ji stvrdil či vyvrátil.
Plodné kontakty, slibující mnohé do budoucna, by mohly vzniknout a oživit dávné vazby na základě výměny mladých lidí. Představuji si ji pod patronací našich i severoamerických diecézí. Mladí lidé by mohli strávit tři týdny v rodinách a výukou v nějakém církevním domově navíc tři dny po příjezdu a tři dny před odjezdem. Dalo by se hovořit o modalitách provedení, kdyby se v řadách našich krajanů našli spolupracovníci, kteří by takový z hlediska péče o šumavské dědictví jistě záslužný výchovný projekt podpořili a přijali na svá bedra. Samozřejmě by mohly být daleko intenzívnější i kontakty s velkými skupinami vystěhovalců do jihoamerických zemí. Bylo dojemné přihlížet tomu, jak se v Los Angeles kapitulní kanovník Alois Ehrl (rovněž i samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.) při naší čtenářské výpravě nečekaně setkal se svými sestřenicemi bratranci z Brazílie. Pečujme opět o staré vazby, neboť oč nepečujeme, to zaniká. Členské sdružení "Glaube und Heimat e.V." považuje podobné dílo setkání mládeže za žádoucí a tak žádám naše krajany o podporu této iniciativy. Naléhavě by ovšem bylo potřebí aktivních spolupracovníků (pokud možno se znalostí angličtiny), kterým by služba mládeži ve prospěch našeho národního kmene ležela na srdci. Upozorněte na to své dcery a syny!
Případné zájemce prosím o stručné písemné sdělení nebo zavolání ke kontaktnímu přijetí.


Glaube und Heimat, 1998, č. 1, s. 16-21

Podepsán je pod tím delším a až nezvykle konkrétním textem Ernst Irsigler. Jsem mu vlastně ten překlad dlužen za jedno jeho novoroční přání, kde mě z neznalosti tituloval doktorem. I bez toho bych si bez jím řízeného "Glaube und Heimat" nedovedl Kohoutí kříž vůbec představit. Mám ovšem od jeho skonu téměř dvanáct let zpoždění, abych se pokusil ten dluh splatit. Činím tak zdvojeně přetlumočením časopiseckého příspěvku Barbary Zeisové (ta má na webových stranách Kohoutího kříže také samostatné zastoupení) k Irsiglerovým sedmdesátinám, jakož smutečního projevu jeho nástupce, vojenského kněze Siegfrieda Webera, při Irsiglerově rakvi (ten, kdo v ní spočinul, vydechl naposledy v hornobavorském městě Beilngries dne 28. prosince roku 2005), abych dovodil výjimečný význam malšínského rodáka pro diecézní komunitu někdejší jazykově německé Šumavy a její potomstvo i za oceánem, pro nás, které s ní dokázal propojovat.

K sedmdesátinám

Barbara Zeisová

Dne 11. srpna roku 1923 se narodil manželům Franzi Irsiglerovi a jeho ženě Hermině, roz. Todové, provozujícím v Malšíně (Malsching) čp. 32 obchod s potravinami, syn Ernst.
Záruční list pro bezstarostný život nebyl chlapci, který vyrůstal se dvěma svými sourozenci (bratr Franz je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.), rozhodně do jeho kolébky vložen. Své pozdější úspěchy si musel tvrdě vybojovat. Pomáhaly m v tom směrnice, dané mu natrvalo rodičovskou výchovou: důvěra v Boha, činorodá píle, cit pro povinnost a láska k domovu.
Tyto hodnotové zásady určují jeho životní cestu i dnes a zaručují mu úctu nejen snad jeho krajanů, ale všech těch, kdo s ním mají to štěstí spolupracovat, ať už se tak může dít kdekoli na světě.
O úkolech, které bude muset jednou zvládat, neměl školák Ernst Irsigler přirozeně nijaké tušení, když navštěvoval nejprve obecnou školu v rodném Malšíně a pak i měšťanku ve Vyšším Brodě. Obchodnickým učněm se stal u Schöllhammera v Horním Dvořišti (Oberhaid). Dálkovým studiem si rozšířil své vzdělání a složil následně zkoušky u obchodní komory v Linci. Jako ředitel pobočky by činný v Českém Heršláku (v originále "in Hörschlag/Oberhaid", od podzimu 1938 náleželo Horní Dvořiště, jehož je dnes Český Heršlák pouhou součástí, k nacistické "Říši" - pozn. překl.).
Roku 1941 byl povolán k wehrmachtu a zařadili ho k luftwaffe. V červenci 1945 se vrátil ze zajetí domů do Malšína, kde ho tvrdě postihlo vyhnání z června následujícího roku. Prvým místem jeho pobytu v Německu byl bavorský Grafenwöhr (město v Horní Falci s velkým vojenským cvičištěm US Army - pozn. překl.). Se svou paní Friedou, roz. Prölsovou, se pak odstěhoval do hornobavorského města Beilngries, kde byl činný jako zaměstnanec tamního landrátu.
V roce 1950 otevřel v prádelně, kterou v Beilngries zbudoval, vlastní obchod potravinami. Tady se mohl projevit jeho obchodnický talent. Rozšířil ho postupně o tři přespolní pobočky a v samotném Beilngries provozoval dva obchody hlavní.
Jeho rodina se během těch let rovněž rozrostla. Vychoval tři syny a dvě dcery, kteří v dospělosti založili vlastní rodiny. Časná smrt jeho ženy v roce 1974 byla pro celou rodinu událostí velice bolestnou. Roku 1976 se vzdal svých obchodů.
Válečná léta, zranění, zajetí, vyhnání a tuhý existenční boj na něm nemohly nezanechat stopu. Přestál tři riskantní operace a prokázal při svém zotavení silnou vůli, sebeovládání a důvěru v Boží řízení. Musel být přece zdravý už proto, že mu nadcházely nové úkoly. dne 1. ledna 1978 převzal administraci a redakci GLAUBE UND HEIMAT. Číst a vybírat zprávy a příspěvky, plánovat dopředu příští čísla, pečovat o osobní a písemné kontakty a navazovat nové, nacházet další spolupracovníky, kteří by dokázali zjednat platnost křesťanskému přesvědčení a domovské myšlence, to všechno byly úkoly časově velmi náročné. Se svými provozně ekonomickými znalostmi a zkušenostmi se mu podařilo redakci i administraci zmodernizovat a cílenou ústní i písemnou kampaní podstatně zvýšit počet nových odběratelů domovského časopisu.
Úkoly, které před něho jako nakladatelského vedoucího a redaktora byly postaveny, by nemohl zvládnout bez pomoci zasvěcené osoby. Gertrud Irsiglerová, roz. Klarová, ho obezřetně a angažovaně podporovala v jeho práci pro GLAUBE UND HEIMAT.
Domovský časopis, měsíc co měsíc zasílaný několika tisícům čtenářů, je pojítkem Šumavanů, žijících roztroušeně po celém světě. Zejména však čekají na to, až dojde nové číslo, řádoví bratři a sestry na misiích. Za finanční příspěvky na svou misijní činnost děkují v mnoha dopisech, z nichž některé bývají i otištěny. Výzvy k poskytnutí finančních darů nezůstávají nevyslyšeny. Mnoho krajanů uznává nezbytnost těchto opatření, cítí se osobně osloveni a jsou hotovi přispět.
To se týká i případů, kdy jde o obnovu zpustlých domovských kostelů. O to, aby byly darované peníze správně a rozumně použity, stará se spolu s předsednictvem sdružení GLAUBE UND HEIMAT nakladatelský vedoucí Ernst Irsigler, jemuž leží na srdci, aby naše kulturní památníky zůstaly zachovány a aby světlo víry bylo znovu rozžato tam, kde už téměř zcela vyhaslo.
Vedle starosti o domovský časopis mu bytostně záleží i na udržení celého šumavského kulturního dědictví. Stal se kmotrem vydání mnoha pamětních krajanských knih. Projevil přitom jemný cit pro to, co stojí z bohatého kulturního odkazu za uchování, neztratil však ze zřetele ani nezbytnou finanční stránku věci, nezbytnou pro úspěch jakékoli realizace.
Upevnění víry sloužily poutě, které byly v posledních letech uskutečněny, jako např. pouť do Mariazell v roce 1981, o níž byl natočen i film. Nejpůsobivější ze všech byla asi první velká pouť Šumavanů do USA se třemi sty účastníků, mířící v srpnu a v září roku 1988 k pamětním místům působení svatého biskupa Johannese Nepomuka Neumanna do americké Filadelfie. Organizace letu, přenocování, jízd autobusem, církevních a krajanských akcí ležela především v rukou Ernsta Irsiglera. Připravit to všechno z Beilngries vyžadovalo velkou obezřetnost, mnoho trpělivosti, komunikativnosti a organizačního talentu. Kdo by mu mohl mít za zlé, když při nějakém více než šedesátihodinovém týdenním vypětí tu a tam zapnul telefonní záznamník?
Roku 1985 propůjčil prelát Johannes Barth (i on má na webových stranách Kohoutího kříže své samostatné zastoupení - pozn. překl.) v Pasově Ernstu Irsiglerovi medaili biskupa Neumanna (v originále "die Bischof-Neumann-Medaille" - pozn. překl.). Jsou jí podle jejího statutu vyznamenávány osobnosti, které s velkou nezištnou obětavostí pomáhají krajanům vyhnaným z domova a které vyhnání ustály ve světle víry. Ernst Irsigler si toto vyznamenání zsluhuje nejvyšší měrou.
Jeho krajané, kteří Ernstu Irsiglerovi dluží dík za jeho sebeobětavé působení, přejí mu k jeho sedmdesátým narozeninám všechno nejlepší, zdraví a sílu do dalších let života a Boží požëhnání kéž ho provází i nadále.


Glaube und Heimat, 1993, č. 8, s.2-3

Proslov při rekviem za Ernsta Irsiglera

Siegfried Weber

"Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás,
abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo."

(Jan 15, 16 v ekumenickém překladu Nového Zákona - pozn. překl.)

Milá rodino Irsiglerova, milá sestro zemřelého, milá obci smutečních hostí!
Potřetí v tomto roce se musí spolkové vedení a čtenářstvo GLAUBE UND HEIMAT, jakož i malšínská farnost rozloučit se zasloužilým a angažovaným člověkem s nimi spjatým.
V dubnu to byla paní Gertrud Irsiglerová, Ernstova manželka, pak v srpnu jeho bratr, kanovník Franz Irsigler, a nyní na konci tohoto roku (rozuměj rok 2005 - pozn. překl.) je to on sám, Ernst Irsigler.
Po téměř 28 let stál ve službách našeho sdružení GLAUBE UND HEIMAT a za tu dobu se svou ženou a se svým bratrem nekonečně mnoho dokázal. Proto můžeme v tomto proslovu zaznamenat pro příklad jen pár stop jeho působení.
Narodil se 11. srpna roku 1923 a jeho kořeny v šumavské zemi sahaly tak hluboko, že je ani vyhnání a železná opona nemohly přetnout. Spojující silou byla mu po celý život křesťanská víra, která mu byla vložena do kolébky a ve stínu malšínského farního kostela sv. Markéty a na úpatí vrchu Turmberg formována v mnoha podobách a vžitých tradicích.
Díky tomuto sepětí mohl on a jeho rodina po vyhnání zapustit nové kořeny posléze i tady v Beilngries, aniž by se kdo z nich vzdal vazeb k Šumavě.
Jeho dobré školní vzdělání a obchodnická zdatnost nabytá vyučením v mladém věku mu pomohly založit novou existenci pro sebe i pro svou vlastní rodinu.
Novému štěstí byly v patách i tady osudové rány, jakou byla zejména smrt jeho první ženy Friedy roku 1974.
Síla víry a šumavská přirozenost mu ovšem vždy pomohly najít opětnou odvahu a naději v nový začátek.
Na 21. valné hromadě GLAUBE UND HEIMAT v říjnu roku 1977 byl zvolen do předsednictva sdružení a převzal redakci i administraci, jeho bratr se stal redaktorem.
V tiráži byla až do nedávna jeho působnost označena prostým slovem "Verwaltung" (tj. administrace - pozn. překl.). Ve skutečnosti to obnášelo vedení malé firmy. Prostřednictvím svého dobrého obchodnického vzdělání a technického povědomí dokázal zavést množství inovací a dosáhnout lepší úpravy našeho časopisu.
V pozadí neúnavně usiloval o to, aby sdružení a časopis učinit tím, co GLAUBE UND HEIMAT představuje dnes. Po mnoho let byl on se svým bratrem Franzem a svou ženou Gertrud zodpovědný za vycházení a vzhled časopisu, a když tento konečně vyžadoval přizvání nějakého redaktora, vysílal do světa měsíc co měsíc právě on až 40 stran textu už v době těžké nemoci svého bratra.
Zvláště vynikajícími událostmi, které Ernst Irsigler rozhodují měrou spoluutvářel, byly pouť do Mariazell dvěma zvláštními vlaky, jubileum 200 let českobudějovické diecéze (v originále "Diözese Budweis" - pozn. překl.) s přibližně 15000 účastníky a 50 farními korouhvemi, opakované poutě ke hrobu našeho svatého biskupa Johannese Nepomuka Neumanna ve Filadelfii, jakož i výpravy po stopách vystěhovalců do jižní Ameriky a jižní Afriky.
Trvale usiloval o peníze na renovaci četných kostelů a klášterů, znovupořízení zvonů, ale i pro křesťanskou obnovu starého domova.
Jeho iniciativě je co děkovat za shromažďování finančních příspěvků pro řádové bratry a sestry ze Šumavy, které umožnilo uskutečnění mnoha misijních projektů a v jehož prospěch výmluvně svědčí dodnes docházející děkovné dopisy i ze vzdálených míst světa.
V roce 1985 mu prelát Barth propůjčil medaili svatého biskupa Neumanna. Jsou jí vyznamenávány osobnosti, které s velkou nezištnou obětavostí pomáhají krajanům vyhnaným z domova a které vyhnání ustály ve světle víry.
Věrnost katolické víře, sepětí s domovem a setrvalá pravdivost historického líčení spoluutvářely obraz jeho základních povahových rysů, které si podržel až do posledka.
V posledních měsících bylo jeho vlastní zdraví podlomeno natolik, že musel vystupovat stále kratčeji a že byl nucen postupně se vzdávat úkolů na něho doléhajících.
To ovšem uspíšila smrt jeho milované ženy Gertrud a poté i jeho bratra Franze. U příležitosti setkání malšínských krajanů mu byla dopřána poslední návštěva starého domova. Koncelebrace mše svaté, procházka na Turmberg a krátký rozhovor s opatem a převorem vyšebrodského kláštera (v originále "mit dem Abt und dem Prior von Hohenfurt" - pozn. překl.) provázely jeho loučení se Šumavou.
Následné období bylo poznamenáno bolestí a nemocí. Až do posledních dnů zcela neopustil práci pro GLAUBE UND HEIMAT, poněvadž vyvázání se z odpovědnosti pro něho bylo něčím nemyslitelným. Za mé poslední návštěvy u jeho lože počátkem prosince jsem mu vyprávěl, že jedu zase služebně do Čech a on mě pověřil, abych pokud možno nezapomněl předat jeho pozdrav sestrám v Kájově (v originále "in Gojau" - pozn. překl.) a vyšebrodskému opatovi, jakož i vyřídit řadu dalších úkolů. To samo svědčí o jeho vydání se až do posledních sil.
Je dnes na nás, abychom se rozloučili se Šumavanem, zasluhujícím si veškerý náš respekt a dík.
S GLAUBE UND HEIMAT plně žil a našemu sdružení i stejnojmennému časopisu dal jeho ráz. V tom zůstává spolu s těmi, kdo ho provázeli po cestě, příkladem následující generaci.
Nám přísluší na tomto místě vnější projev vděčnosti, kterou vyjadřujeme položením smutečního věnce, spojeným s prosbou k Bohu, aby zesnulému pozemské působení v nebi oplatil.
V srdci GLAUBE UND HEIMAT a v srdcích Šumavanů má Ernst Irsigler své místo.
K této účasti se připojují světící biskup Gerhard Pieschl, jako pověřenec pro duchovní péči o vyhnance, kapitulní kanovník (v originále "Domkapitular" - pozn. překl.) Alois Ehrl jako můj zástupce, jemuž jedna zlatá svatba v přímé účasti zabránila, prof. Hubert Irsigler (zastoupený také samostatně na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.) z Freiburgu, který onemocněl, a opat Alberich (rozuměj Alberich Józef Siwek /1920-2008/ působící v letech 1996-2007 v roli vyšebrodského opata-administrátora - pozn. překl.) se svými spolubratřími z vyšebrodského kláštera, kteří pro vpád zimy nemohli přijet.


Glaube und Heimat, 2006, č. 2, s. 3-5


- - - - -
* Vídeň (A) / Suchdol, Bujanov / Sosnice, Horní Kaliště / Kaplice / † † † Neckargemünd (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Stříbrná medaile sv. Jana Nepomuka Neumanna, kterou mu roku 1985 propůjčil prelát Johannes Barth
Autorkou textu k jeho sedmdesátinám na stránkách krajanského časopisu byla Barbara Zeisová
Vánoční přání s Vyšebrodskou Madonou autorovi Kohoutího kříže
Parte jeho ženy

zobrazit všechny přílohy

TOPlist