logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADOLF JAKSCH

Dům Jakschových k mé radosti ožil

V červenci roku 2008 jsem opětovně navštívil své milované rodné Emry (Emmern, do roku 1949 i česky Emry, poté na základě úředního rozhodnutí změněno jméno osady na "Bednáře", údajně podle původního významu "Eimerer, Eimermacher", tj. "výrobce věder" /nářečně jméno opravdu znělo "Ejmarin"/, ačkoli podle německých pramenů odkazuje spíše ke staroněmeckému rodnému jménu "Emmo" či "Emmeram" /Heimeram, česky Jimram/ a má obdoby v místních jménech německých - pozn. překl.), "Fünf Häuser"(tj. "pět chalup" - pozn. překl.) či "Fünf Nationen" (tj. "pět národů" - pozn. překl.), jak se jim také říkalo (nejspíš podle pěti majitelů usedlostí, jak je dokumentuje berní rula roku 1653 - pozn. překl.). Když jsem s místními dal do hovoru, byl jsem pro smích, poněvadž podle jejich podkladů byl můj rodný dům překřtěn na jedné fotografii, zachycující ho v troskách, na "Breitschopfův". Po roce 1970 jsem ta místa navštívil mnohokrát, fotografoval jsem tam a měl kontakty se zdejšími obyvateli, kterým se nedá ta neznalost nijak vyčítat. Musil jsem jim vyprávět o svém dětství a školních časech (škola je zachována kus přes cestu naproti - pozn. překl.), které za války nebyly zrovna nijak krásné. Když jsme byli v roce 1946 vyhnáni, museli jsme za sebou nechat všechno, jak to stojí a leží. Prázdný dům (vierkant stojící dodnes - pozn. překl.) zpustl. Postavili ho v roce 1900 mí prarodiče Mathias a Katharina Jakschovi a později v roce 1929 (tehdy se autor textu v chalupě čp. 8, kde se říkalo "u Maurerů", narodil - pozn. překl.) mými rodiči Franzem a Marií Jakschovými přistavěn (do uzavřeného čtyřbokého "vierkantu", stojícího dodnes - pozn. překl.) a dokončen. K mé radosti ruina našeho stavení ožila a vzniká z ní zase pěkný šumavský dům. Jeho prostory zůstaly vlastně tak, jako byly dřív, i když střecha a mnoho jiných věcí bylo obnoveno. Jako věrný Šumavan (v originále "als treuer Böhmerwäldler" - pozn. překl.) a poslední přeživší z rodiny Jakschovy (Franz a Maria Jakschovi měli čtyři syny: Johanna, Josefa, Franze a Adolfa - pozn. překl.) cítím povinnost zveřejnit v "Hoam!" skutečný stav věcí s mým rodným domem.


Hoam!, 2009, č. 3, s. 47

Toho roku 2009, kdy svůj text zveřejnil, bylo Adolfu Jakschovi 6. června osmdesát let. Ta radost, že rodné stavení ožívá, je čistá. Vždyť "Maurer" přece znamená po německu "zedník". Adolf Jaksch zemřel 5. ledna 2019 v bavorském Wendelsteinu a na parte čteme jeho místo narození "v Bednářích (Šumava)".

- - - - -
* Bednáře / † † † Wendelstein (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Na snímku od Seidelů, datovaném 19. září 1915, vidíme tehdy více než osmnáctiletou otcovu sestru Katharinu, babiččinu jmenovkyni
Obnovený křížek, v pozadí rodný dům
Ruiny stavení v Bednářích
Lokalizace obce Bednáře, vpravo od čísla 54 v kroužku je patrný červený půdorys Maurerových "vierkantu" (viz i Ernst Kurz)Lokalizace obce Bednáře, vpravo od čísla 54 v kroužku je patrný červený půdorys Maurerových "vierkantu" (viz i Ernst Kurz)

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist