logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL JANSKY

Gedanken beim
Mandelsteinkreuz


Bin hierher zum Kreuz gepilgert,
das am Felsen oben steht.
An der Grenze meiner Heimat,
wo Rot-Weiß-Rot die Fahne weht.

Schau von hier in 's ferne Land
wo einst meine Wiege stand,
wo 's einst das Land der Väter gab,
wo Kirche, Friedhof, Großelterngrab.

Will Dir sagen was ich leide,
was ich fühle Jahr um Jahr.
Inniglich ist meine Trauer,
steh' ich hier vor'm Kreuzaltar.

"Lass' mich Dich einst wiedersehen,
die vertrauten Wege gehen,
Dich, Du teure Heimaterd',
Bilder, die mir traut und wert!"

Lass' mich beten an dem Grabe
wo lang schon meine Ahnen ruh'n!
Wer kann mir die Sehnsucht nehmen
nach der Heimat, die man liebt?

Wer mir meine Liebe lähmen,
die uns Gott im Himmel gibt -

Bin hierher zum Kreuz gegangen,
hab' hier Trost und Kraft empfangen.
Kehr' recht bald hier wieder ein,
beim Gipfelkreuz am Mandelstein.

Přemítání při kříži
na hoře Mandelstein


Sem ke kříži jsem doputoval,
co ve skalách výš vidíš stát,
při hranici, kde byl můj domov,
s rakouskou vlajkou povívat.

Do šíra můžeš pohledět,
tam, kde jsem prvně spatřil svět,
kde byla našich otců zem,
kde je kostel s jich hřbitovem.

Každičký rok co tady cítím,
říci se sotva podaří.
Ta bolest je kdesi v mém nitru
při prostém horském oltáři.

"Dej rodná místa spatřit znova,
k té cestě není třeba slova,
tím krajem dole, co tak znám,
jehož obraz vždy v sobě mám!"

Jít tam, kde mí předkové leží,
na tom hrobě se pomodlit
v lásce a v touze po domově,
kdopak by mi je mohl vzít?

Od Boha máš tu blízkost v sobě,
nijak ji nelze ochromit --

K tomu kříži jsem vystoupil,
útěchy dojít, nabrat sil.
Vrátíš se i ty brzy stejně
ke kříži tu na Mandelsteině.

Glaube und Heimat, 2002, č. 11, s. 43

Když Karl Jansky 14. září roku 2000 v Gmündu opustil tento svět, připomněl kdosi z jeho někdejších spolužáků z Nakolic (Naglitz), kde se dne 28. srpna 1925 blízko Nových Hradů (Gratzen) narodil, že ho znali jménem "Streitriegl Karli", jak se mu u nich doma říkalo "po chalupě". Vládní "Fachoberinspektor" (tj. "odborný vrchní inspektor") spolkové země Dolní Rakousy v.v. byl i nositelem Stříbrného čestného odznaku Rakouské republiky za zásluhy, zejména pak ovšem iniciátorem krajanských slavností na hoře, z níž se otevírá pohled do Čech, přesněji do Novohradska, těmi kdysi místními zvaného Gratzener Land, pohledu, nad který je věru asi málo krásnějších. Leží tu stopy někdejších domovů, trvá láska neukojitelná jako neviditelná, podobná stesku v srdci, který známe, aniž víme často po čem. Ti, kdo ztratili rodný kout vyhnáním, to vědí jistě určitěji.

- - - - -
* Nakolice / Nové Hrady / † † † Gmünd (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Vstup německého vojska do jeho rodných Nakolic na podzim roku 1938
Rodné Nakolice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Rodné Nakolice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008
Nakolice v roce 2015Nakolice v roce 2015

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist