logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARY JAUKEROVÁ

Sommergewitter


Wild rauschen die Wogen am Uferrand,
Den Himmel durchzucket ein Wetterleuchten
Grellrot erglühet die Felsenwand,
Ein heulender Sturm zieht durch das Land,
Dann fallen die ersten Tropfen, die feuchten.

Ein Sommergewitter lässt sturmbewegt
Die Baumkronen ächzen, stöhnen und klagen
Ein zündender Blitz in die Eiche schlägt,
Die Flammen lodern, die Erde bebt,
Des Baumriesen Schicksal ist ausgetragen.

Dann rauscht wieder weiter der Strom der Zeit.
Ein ewiges Werden, Wirken und Sterben.
Zum Himmel strebend -- vom Ziele weit,
Verblasst im Wandel der Ewigkeit
Ein Schicksal um 's and're auf dieser Erden.

Letní bouřka


Proud rve břeh, co dříve jen omýval
a nebesa protrhne blýskavice.
Tak rudě žhnou do tmy stěny skal,
vyjící bouře jde krajem dál
a lijavcem skrápí teď jeho líce.

Nedokáže nijak se utišit,
ve stromech žaluje, vzdychá a sténá,
dub zapálí rázem a šíří svit
plamenů kolem, slyš zem se chvít,
sudba obra zdá se být zpečetěna

A jako proud dále zas šumí čas.
Věčný zrod, dílo a umírání.
K nebi vše míří -- je mimo nás
cíl a věčnost zdá se, její jas
jak bouře zem zčistajasna raní.

Sommernächte


Es leuchten die Sterne
Aus lockender Ferne,
Die Blumen duften, das Wasser rauscht
Das Herz schlägt leise, die Seele lauscht.

Die Tannenzweige neigen
Sich über den stillen See,
Die Bergesgipfel schweigen
So ahnungsvoll im Schnee.

Es zittert durch 's Weite,
Horch, Glocken-Geläute -
Dämmernde Schatten gleiten durch 's Tal,
Verfolget vom letzten Sonnenstrahl.

Auf silbernen Wellen schaukelt
Der Mond sich im Weltenraum
Ein Johanniskäferlein gaukelt
Wohl trunken von Baum zu Baum

Ihr heiligen Nächte,
Nur göttliche Mächte
Waren am Werk und schufen so schön,
Was je auf der Welt mein Auge geseh'n!

Letní noci


Hvězdy tak pálí
z vábivé dáli,
květy tak voní, tak šumí proud,
že srdci i duši lze v něm plout.

Nad jezerem se sklání
řad jedlí v mlčení,
pod sněhy bez ustání
v obzorech hory ční.

Na nebesklonu
slyš znít hlahol zvonů --
valem se šeří tam v údolí,
poslední svit lehá do polí.

Na stříbrovlnném vánku
pluje luna vstříc tmám
i roje svatojánků
opile míří tam.

Vy posvátné noci,
to jen s Boží mocí
vaše dílo je plničké krás,
že očím se nelze nasytit vás!

Hned za básní Ottokara Winického Noc letního slunovratu (Sonnwendnacht), která je rovněž součástí internetových stran Kohoutího kříže, figurují v Budweiser Zeitung z 20. června 1934 tyto dvě shodou novinového data také obě "letní" básně jinak neznámé autorky s přírodní tématikou, navozující ovšem jakousi osudovou neodvratnost, která se musela a měla jednou opravdu alespoň co do konců jedné kulturní entity naplnit po sám okraj. Jinak bychom asi i o té německy veršující ženě v Budějovicích věděli či mohli se dovědět víc, než dnes víme. Rád bych jí přiznal identitu osoby, o jejímž skonu v roce 1994 jsem se dověděl až na sklonku léta 2008. V srpnovém čísle "Glaube und Heimat" ročníku 1994 se oznamuje, že "po prací bohatém životě a jeho bolestiplném sklonku zesnula v Koblenci na Rýně (Koblenz am Rhein) ve spolkové zemi Porýní-Falc na adrese Brahmsstraße 6 Maria Kammermeyerová, roz. Jaukerová. Nebožce, která pocházela ze vsi Dubičné (Dubiken) u Českých Budějovic (Budweis), bylo 89 let. Už před deseti lety zemřel její manžel, Dipl.-Ing. Adolf Kammermeyer. Za dobrou matkou truchlí dcera, paní Baxterová, které vyslovujeme svou soustrast." Nemohu to tvrdit s jistotou, ale to "Mary" na začátku a "Baxter" na konci mi připadá výmluvným jako ta trojice veršů:

Zum Himmel strebend - vom Ziele weit,
Verblaßt im Wandel der Ewigkeit
Ein Schicksal um 's and're auf dieser Erden.

- - - - -
České Budějovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Zvláštní známka "Velkoněmecké říše", vydaná roku 1944 k 11. výročí Hitlerova uchopení moci - co asi bylo toho času s Mary Jaukerovou?
Policejní přihlášky Marie Jaukerové a jejího manžela
Z dopisu, který přišel na jaře roku 2013 o hostinské Marii Jaukerové ze vsi Dubičné od tamního kronikáře (viz i Alfred Bäcker)
Stránka z "Pamětní knihy obce Dubičného" se zmínkou o hostinské jménem Marie Jaukerová svědčí ani ne tak o jedné osobě, jako spíš o lidech a časech bez rozdílu

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist