logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HERMANN JENNY

K vyjasnění

Ctěné redakci "Znaimer Wochenblatt"!
V č. 20 Vašeho listu ze středy 12. března 1902 přinesli jste v rubrice "Stadttheater" sdělení, že ředitelství městského divadla neoprávněně změnilo název operety "Die Strohwitwe" (tj. "Slaměná vdova" - pozn. překl.) na "Die kleine Witwe" (tj. "Vdovička" - pozn. překl.). Co nejzdvořileji prosím, abyste v nejbližším čísle uvedli na správnou míru, že tomu tak není, nýbrž že u této operety, která měla nejprve titul "Die Strohwitwe" a ve Vídni byla pod tímto názvem uvedena, došlo před jejím prvním uvedením v Berlíně (stalo se tak v pátek 30. listopadu roku 1900 na scéně divadla Friedrich-Wilhelmstädtisches Theater /dnešní Deutsches Theater v berlínské čtvrti Friedrich-Wilhelm-Stadt, městská část Berlin-Mitte/ - pozn. překl.) se svolením komponistovým a nakladatelovým k přejmenování na "Die kleine Witwe" a pod tímto titulem i k uvádění po celém Německu (v originále "in ganz Deutschland" - pozn. překl.). Z toho vyplývá, že opereta nebyla přejmenována neoprávněně. Na divadelní ceduli jsou ostatně uvedeny oba tituly, aby nebyl nikdo ponechán v nejasnostech (v originále "damit Niemand im Unklaren sei" - pozn. překl.). Račte přijmout, pane redaktore, výraz mé obzvláštní úcty, s níž se znamenám Albert Jenny, ředitel Městského divadla ve Znojmě.


Znaimer Wochenblatt, 1902, č. 21, s. 7

Asi by tu osobní vyjádření ředitele znojemského městského divadla nemělo své místo, kdyby pisatel německého originálu předchozích řádků nepůsobil v téže funkci na prknech městského divadla v Českých Budějovicích. Tady byla opereta "Die kleine Witwe" uvedena právě pod tímto názvem a Jennyho vedením poprvé dne 4. listopadu roku 1900 (byla neděle a téměř měsíc před berlínskou inscenací, která měla pozměněný titul "se svolením komponistovým a nakladatelovým" teprve poprvé uvést "pro celé Německo") a v hlavní roli mladé Rip vystoupila "Frau Directrice", tj. "paní ředitelová" Dora Jennyová, která po manželově smrti 8. července 1905 (ve 4 hodiny ráno) v lázních Baden u Vídně (kde se léčil), jakož synově (téhož jména Albert Jenny) devět měsíců nato ve Znojmě, se ujala vedení divadla, naposledy ji v té roli zaznamenáváme v půli dvacátých let na scéně německého divadla v Litoměřicích (až od roku 1945 se v něm /dnes nese název Divadlo K.H. Máchy na adrese Máchovy schody/ hraje česky). Trochu matoucí je fakt, že nekrolog Dořina muže, který zesnul v 62 letech jako údajně jeden z nejstarších divadelních ředitelů celé monarchie, hovoří o nebožtíkovi jménem Hermann Jenny a také heslo v Deutsches Theater-Lexikon (ed. Wilhelm Kosch, 2. Band Hurka-Pallenberg /1960/) je psáno pod záhlavím "Hermann Jenny (1843-1905)". Českobudějovické divadlo se pod jeho vedením, které bylo celkem výjimečně dlouhé a úspěšné, stávalo trnem v oku zdejších Čechů a antisemitů (viz noticka vídeňského listu "Neue Freie Presse" z 26. ledna 1897, strana 7), což pěkně dovozuje fejeton v českém periodiku "Budivoj" ze dne 21. února 1897 (z neznalosti se tu pomlouvá představení žertovné hry se zpěvy "Die durchgangene Weiber" na slova Aloise Berly /1826-1896, vl. jm. Alois Scheichl/ a na hudbu proslulého Carla Millöckera /1842-1899/). Snad stojí za to zmínit se i o osobě skladatele "naší" operety "Slaměná vdova", pokud vím nikdy česky neuvedené. Byl jím Albert Kauders (1854-1912, blíže viz Česká divadelní encyklopedie), zemřelý jako duševně chorý v rakouském podunajském městě Tulln, aby tak ušel jako Jenny válkám i holocaustu ve věku doznívajících ještě operet o slaměných vdovičkách, dívčích penzionátech a otevřených korzetech (viz Neues Wiener Journal 5. listopadu 1900, s. 8 s důkladným obsahem té Kaudersovy operety, jejíž libretista Victor Léon, vl.jm. Victor Hirschfeld /1858-1940/, byl synem židovského rabína).

- - - - -
České Budějovice / † Baden (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Českobudějovický český list "Budivoj" si vzal Jennyho na mušku hned ve dvou svých fejetonech, z nichž v tom jednom ho dokonce "překřtil" na Albina (Albinuse) Jennyho a z obou dává ostře zaznít svému antisemitskému "humoru", mnohny ostřejšímu, než ten německý
Zpráva o uvedení operety "Die kleine Witwe" v Českých Budějovicích
Takto vyšel jeho text ve znojemských německých novinách

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist