logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ KAISER

Ze školní kroniky

K 1. září 1920 nastoupil službu na zdejší obecné škole pan učitel Franz Kaiser.
Pan Kaiser absolvoval v roce 1899 německý učitelský ústav v Českých Budějovicích (v originále "die deutsche Lehrerbildungsanstalt in Budweis" - pozn. překl.) a působil jako podučitel, resp. později jako učitel na obecných školách v Drahůnkách (v originále "Dreihunken", jde o dnešní část města Dubí v okr. Teplice, částečně zničenou následkem poddolování - pozn. překl.), Rudolfově, Hořicích na Šumavě, Rudolfově, Rožnově (v originále "Rudolfstadt, Höritz, Rudolfstadt, Strodenitz" - pozn. překl.) a naposled ve II. okrese Českých Budějovic (v originále "im II. Bezirke in Budweis" - pozn. překl.). Z této poslední školy byl zemskou školní radou kvůli snížení počtu tříd přeložen na zdejší školu. Pan Kaiser sloužil v letech 1900-1901 jako jednoroční dobrovolník. (Činný byl jako učitel.) Válečné nasazení konal od 27. července 1914 až do 28. října 1918 a ze služby odcházel v hodnosti kapitána.


Kronika německé chlapecké obecné a měšťanské školy Český Krumlov 1915-1938, s. 49

Tento v originále ovšem německý zápis v kronice německé chlapecké obecné a měšťanské školy v Českém Krumlově, byť byl kronikářem kdokoli, má bezpochyby původ ve vlastním životopise nového člena zdejšího učitelského sboru. Přiznám se, že k jeho zařazení mezi šumavské autory mě vlastně přimělo spíše Kaiserovo parte na stránkách prosincového čísla krajanského měsíčníku "Hoam!" z roku 1968 a zejména pak nepodepsaný nekrolog, přiznávající mu označení: "Er hat um sein Vaterland und um seine Heimat verdient gemacht!" (tj. "Zasloužil se o svou otčinu a domov!") jako nějakému státníkovi. Narodil se podle matriky farní obce Dobrá Voda u Českých Budějovic (Gutwasser) jako potomek prastarého selského rodu v Suchém Vrbném (Dürrnfellern) čp. 16 dne 8. října roku 1880. Otec Adalbert Kaiser byl synem předchozího hospodáře na témže stavení čp. 16 Johanna Kaisera a jeho ženy Evy, roz. Maurenzové z Hlinska (Hlinz), matka Theresia byla dcerou sedláka ze Suchého Vrbného čp. 2 Adalberta Erharta a Kathariny, roz. Hadové (v německém záznamu křestní matriky "Had") ze Suchého Vrbného čp. 4. Pozdější přípis křestního záznamu nás zpravuje o svatbě Franze Kaisera s Marií Jaukerovou (*11. listopadu 1888 ve Vrátě /Brod/ čp. 5 jako dcera sedláka na téže usedlosti Wenzla Jaukera a Theresie, roz. Jandyové z Kněžských Dvorů /Pfaffenhöf/ čp. 6, tedy prarodičů Josefa Jaukera, i samostatně zastoupeného na webových stranách Kohoutího kříže) dne 19. května roku 1910 v rudolfovském kostele sv. Víta. O Kaiserově účasti v první světové válce (jako "Hauptmann der Reserve", tj. c.k. kapitán v záloze, je půvabně označen i na svém parte) jsme se už dočetli ve školní kronice. Pár let poté působil v Českých Budějovicích jako odborný učitel na II. německé chlapecké školy, než přešel ve školním roce 1920/1921 na německou chlapeckou obecnou a měšťanskou školu do Českého Krumlova, poté se stal ředitelem tamní německé dívčí obecné školy a vytrval v tom postavení až do svého odchodu na penzi. Pro nedostatek učitelských sil za druhé světové války musel ovšem nastoupit do služby znovu. Měl v Českém Krumlově a pak i v "Krummau an der Moldau" postavenu prostornou vilu, kterou obýval se svou ženou a dvěma syny, z nichž ten starší působil jako profesor na německém státním vyšším gymnáziu v Českých Budějovicích a pak i v Českém Krumlově, než padl v květu mladých let roku 1940 na řece Aisne ve Francii. Druhý syn Ernst se stal lékařem a byl závodním lékařem na papírně v Pečkovském Mlýně (Pötschmühle, dnešní Větřní), v Německu provozoval lékařskou praxi ve Schrobenhausen, kde jeho otec poté, co po vyhnání našel útočiště u ženiných příbuzných, tedy Jaukerových z Vráta, v rakouském Aigenu a přesídlil pak k synovi do Grafenau, nakonec dožil. Zemřel tam ve Schrobenhausen, mj. sídle mnoha "šumavských" Němců (viz např. stránky Julia Wintera a Johanna Jodla na Kohoutím kříži) 17. října 1968 po těžké nemoci ve věku 88 let. Těch osudových osmiček!

- - - - -
* Suché Vrbné, České Budějovice / České Budějovice / Rudolfov / Hořice na Šumavě / Rožnov, České Budějovice / Český Krumlov / Aigen (A) / † † † Schrobenhausen (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Tento snímek ze Seidelova fotoateliéru z 15. března 1940 je psán na jméno Franz Kaiser, Krummau
Na snímku z května 1935 je zachycen pravděpodobně s manželkou Marií
Na snímku z dubna 1934 se svými žákyněmi z dívčí školy
Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Dobrá Voda u Českých Budějovic

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist