logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ KITZHOFER

Repro Glaube und Heimat, 1959, č. 7, s. 259

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 1, s. 4

Podle zápisu ve školní kronice převzal v březnu 1936 po návratu z výkonu vojenské služby vyučování náboženství nejen v dnes zaniklém Rychnůvku, nýbrž i ve Svatém Tomáši

Podle zápisu ve školní kronice převzal v březnu 1936 po návratu z výkonu vojenské služby vyučování náboženství nejen v dnes zaniklém Rychnůvku, nýbrž i ve Svatém Tomáši

Repro Kronika německé obecné školy ve Svatém Tomáši, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

S Josefem Dichtlem a jeho prasynovcem je on ten uprostřed

S Josefem Dichtlem a jeho prasynovcem je on ten uprostřed

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 6, s. 64

Právě Franz Kitzhofer doprovodil životopisnými údají...

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 1, s. 7

... tento snímek duchovních vikariátu Horní Planá asi z roku 1933 (většina kněží má i samostatné zastoupení na webových stránkách Kohoutího kříže

... tento snímek duchovních vikariátu Horní Planá asi z roku 1933 (většina kněží má i samostatné zastoupení na webových stránkách Kohoutího kříže

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 1, s. 6-7

Prelát Johannes Barth mu jako prvému vůbec předává roku 1985 stříbrnou medaili k jubileu budějovické diecéze s podobiznou svatého biskupa Neumanna a s nápisem "Für Glaube und Heimat"

Prelát Johannes Barth mu jako prvému vůbec předává roku 1985 stříbrnou medaili k jubileu budějovické diecéze s podobiznou svatého biskupa Neumanna a s nápisem "Für Glaube und Heimat"

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 6, s. 3

Nad jeho čerstvým hrobem stojí prvý zleva Johannes Barth a třetí zleva obrácen k nám zády Franz Irsigler

Nad jeho čerstvým hrobem stojí prvý zleva Johannes Barth a třetí zleva obrácen k nám zády Franz Irsigler

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 8, s. 4

Plánek obce Svíba i s třemi jejími osadami, kde v čp. 2 té jménem Stěžerov (Fischern) poprvé spatřil světlo světa, načrtl Rupert Essl

Plánek obce Svíba i s třemi jejími osadami, kde v čp. 2 té jménem Stěžerov (Fischern) poprvé spatřil světlo světa, načrtl Rupert Essl

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 584

Zbytek rodného domu ve Stěžerově čp. 2: stodola je tu zachycena směrem ode dvora na snímku, pořízeném v roce 1972

Zbytek rodného domu ve Stěžerově čp. 2: stodola je tu zachycena směrem ode dvora na snímku, pořízeném v roce 1972

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 252

Dvě kaple při zaniklé osadě Svíba svědčí výmluvně i o násDvě kaple při zaniklé osadě Svíba svědčí výmluvně i o nás

Dvě kaple při zaniklé osadě Svíba svědčí výmluvně i o nás

Repro M. Valenčík, Ohrožené památky : kostely, kaple a kapličky v České republice (2006), s. 19

Kaple u Svíby, která se dočkala opravy

Kaple u Svíby, která se dočkala opravy

Foto Pavel Polák

Tudy se přicházelo od Lštína do Svíby

Tudy se přicházelo od Lštína do Svíby

Foto Pavel Polák

Kaple ve dnes zaniklých Horních (Německých) Brzoticích (Perschetitz)

Kaple ve dnes zaniklých Horních (Německých) Brzoticích (Perschetitz)

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 4, s. 121

Kaple v Provodicích blízko Čertova mlýna zarůstá v houštině

Kaple v Provodicích blízko Čertova mlýna zarůstá v houštině

Repro M. Valenčík, Ohrožené památky : (kostely, kaple a kapličky v České republice) (2006), s. 23

Jihovýchodně od rodného Stěžerova stojí dodnes trosky této výklenkové kaple

Jihovýchodně od rodného Stěžerova stojí dodnes trosky této výklenkové kaple

Repro M. Valenčík, Ohrožené památky : (kostely, kaple a kapličky v České republice) (2006), s. 23

Svíba...

Svíba...

Svíba...

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

... a Stěžerov na leteckých snímcích z roku 1947 a 2008... a Stěžerov na leteckých snímcích z roku 1947 a 2008

... a Stěžerov na leteckých snímcích z roku 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Záznam kájovské křestní matriky o narození budoucího faráře v Polné Antona Pichlera, zmíněného v Kitzhoferově textu, dne 17. ledna 1823 na dnes zaniklém Blahově mlýně (Kegelhammer či Kögelhammer), zde s adresou Kladné čp. 17

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Takto zachytila tehdy rozpadající se kostel v Polné 12. července 1990 Irmtraut Ranzingerová ze Salzburku, roz. Trnkaová, jejíž děd a praděd byli řídícími učiteli na zdejší škole (viz i Gottfried Trnka)Takto zachytila tehdy rozpadající se kostel v Polné 12. července 1990 Irmtraut Ranzingerová ze Salzburku, roz. Trnkaová, jejíž děd a praděd byli řídícími učiteli na zdejší škole (viz i Gottfried Trnka)

Takto zachytila tehdy rozpadající se kostel v Polné 12. července 1990 Irmtraut Ranzingerová ze Salzburku, roz. Trnkaová, jejíž děd a praděd byli řídícími učiteli na zdejší škole (viz i Gottfried Trnka)

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 3, s. 75

Kostel sv. Martina v Polné dnes...

Kostel sv. Martina v Polné dnes...

Foto Ivo Kareš

... a jeho interiér se vzácnými gotickými freskami

... a jeho interiér se vzácnými gotickými freskami

Foto Pavel Polák

Svatostánek na severní straně kněžiště kostela v Polné z roku 1488

Svatostánek na severní straně kněžiště kostela v Polné z roku 1488

Foto Pavel Polák

Okno se zpodobením patrona kostela...

Okno se zpodobením patrona kostela...

Foto Pavel Polák

... a s mariánským motivem

... a s mariánským motivem

Foto Pavel Polák

Původní křtitelnice

Původní křtitelnice

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist