logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ KITZHOFER

Repro Glaube und Heimat, 1959 č. 7, s. 259

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 1, s. 4

Podle zápisu ve školní kronice převzal v březnu 1936 po návratu z výkonu vojenské služby vyučování náboženství nejen v dnes zaniklém Rychnůvku, nýbrž i ve Svatém Tomáši

Podle zápisu ve školní kronice převzal v březnu 1936 po návratu z výkonu vojenské služby vyučování náboženství nejen v dnes zaniklém Rychnůvku, nýbrž i ve Svatém Tomáši

Repro Kronika německé obecné školy ve Svatém Tomáši, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

S Josefem Dichtlem a jeho prasynovcem je on ten uprostřed

S Josefem Dichtlem a jeho prasynovcem je on ten uprostřed

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 6, s. 64

Prelát Johannes Barth mu jako prvému vůbec předává roku 1985 stříbrnou medaili k jubileu budějovické diecéze s podobiznou svatého biskupa Neumanna a s nápisem "Für Glaube und Heimat"

Prelát Johannes Barth mu jako prvému vůbec předává roku 1985 stříbrnou medaili k jubileu budějovické diecéze s podobiznou svatého biskupa Neumanna a s nápisem "Für Glaube und Heimat"

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 6, s. 3

Nad jeho čerstvým hrobem stojí prvý zleva Johannes Barth a třetí zleva obrácen k nám zády Franz Irsigler

Nad jeho čerstvým hrobem stojí prvý zleva Johannes Barth a třetí zleva obrácen k nám zády Franz Irsigler

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 8, s. 4

Plánek obce Svíba i s třemi jejími osadami, kde v čp. 2 té jménem Stěžerov (Fischern) poprvé spatřil světlo světa, načrtl Rupert Essl

Plánek obce Svíba i s třemi jejími osadami, kde v čp. 2 té jménem Stěžerov (Fischern) poprvé spatřil světlo světa, načrtl Rupert Essl

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 584

Zbytek rodného domu ve Stěžerově čp. 2: stodola je tu zachycena směrem ode dvora na snímku, pořízeném v roce 1972

Zbytek rodného domu ve Stěžerově čp. 2: stodola je tu zachycena směrem ode dvora na snímku, pořízeném v roce 1972

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 252

Dvě kaple při zaniklé osadě Svíba svědčí výmluvně i o násDvě kaple při zaniklé osadě Svíba svědčí výmluvně i o nás

Dvě kaple při zaniklé osadě Svíba svědčí výmluvně i o nás

Repro M. Valenčík, Ohrožené památky : kostely, kaple a kapličky v České republice (2006), s. 19

Kaple u Svíby, která se dočkala opravy

Kaple u Svíby, která se dočkala opravy

Foto Pavel Polák

Tudy se přicházelo od Lštína do Svíby

Tudy se přicházelo od Lštína do Svíby

Foto Pavel Polák

Kaple v Provodicích blízko Čertova mlýna zarůstá v houštině

Kaple v Provodicích blízko Čertova mlýna zarůstá v houštině

Repro M. Valenčík, Ohrožené památky : (kostely, kaple a kapličky v České republice) (2006), s. 23

Jihovýchodně od rodného Stěžerova stojí dodnes trosky této výklenkové kaple

Jihovýchodně od rodného Stěžerova stojí dodnes trosky této výklenkové kaple

Repro M. Valenčík, Ohrožené památky : (kostely, kaple a kapličky v České republice) (2006), s. 23

Svíba...

Svíba...

Svíba...

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

... a Stěžerov na leteckých snímcích z roku 1947 a 2008... a Stěžerov na leteckých snímcích z roku 1947 a 2008

... a Stěžerov na leteckých snímcích z roku 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Záznam kájovské křestní matriky o narození budoucího faráře v Polné Antona Pichlera, zmíněného v Kitzhoferově textu, dne 17. ledna 1823 na dnes zaniklém Blahově mlýně (Kegelhammer či Kögelhammer), zde s adresou Kladné čp. 17

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Takto zachytila tehdy rozpadající se kostel v Polné 12. července 1990 Irmtraut Ranzingerová ze Salzburku, roz. Trnkaová, jejíž děd a praděd byli řídícími učiteli na zdejší škole (viz i Gottfried Trnka)Takto zachytila tehdy rozpadající se kostel v Polné 12. července 1990 Irmtraut Ranzingerová ze Salzburku, roz. Trnkaová, jejíž děd a praděd byli řídícími učiteli na zdejší škole (viz i Gottfried Trnka)

Takto zachytila tehdy rozpadající se kostel v Polné 12. července 1990 Irmtraut Ranzingerová ze Salzburku, roz. Trnkaová, jejíž děd a praděd byli řídícími učiteli na zdejší škole (viz i Gottfried Trnka)

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 3, s. 75

Kostel sv. Martina v Polné dnes...

Kostel sv. Martina v Polné dnes...

Foto Ivo Kareš

... a jeho interiér se vzácnými gotickými freskami

... a jeho interiér se vzácnými gotickými freskami

Foto Pavel Polák

Svatostánek na severní straně kněžiště kostela v Polné z roku 1488

Svatostánek na severní straně kněžiště kostela v Polné z roku 1488

Foto Pavel Polák

Okno se zpodobením patrona kostela...

Okno se zpodobením patrona kostela...

Foto Pavel Polák

... a s mariánským motivem

... a s mariánským motivem

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist