logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARTIN ADOLF KOPETZ

Chvalně známé obci Chodová Planá

Prastará a slavná Karlo-Ferdinandova univerzita v Praze mne pro rok 1825 jednohlasně zvolila svým rektorem. Snad je tato událost příjemná a milá také obci, v jejímž centru jsem se narodil a mám proto tu čest zaslat jeden dokument (v originále "ein Aktenstück" - pozn. překl.) o tom k upomínce a vzpruze mých spoluobčanů.


E. Kapitz, Kuttenplan - Perle der Heimat (1997), s. 186

Nejméně šestkrát obsáhlejší byla oslavná odpověď rodné obce na tento dopis muže, který se tu v Chodové Plané (Kuttenplan) čp. 67 "am Anger", tj. "na Lučině" blízko místního rybníka dne 17. září roku 1764 narodil zdejšímu místru kovářskému Johannu Kopetzovi a jeho ženě Franzisce, roz. Neberthové (v matrice i Neberthin), poddaným hraběte Johanna Sigismunda Ferdinanda Josepha von Haimhausen (1708-1793), bavorského právníka se statky na Chebsku a Tachovsku (jeho rodu náležel zámek v Chodové Plané až do roku 1945). Martin Adolph Kopetz, jak byl pokřtěn v chodovoplánském kostele sv. Jana Křtitele, starší bratr Wenzela Gustava Kopetze, i samostatně zastoupeného na webových stranách Kohoutího kříže, absolvoval gymnázium ve svém rodišti i v klášteře Teplá (Tepl), vystudoval na pražské univerzitě filosofii i práva a v roce 1784 tu nabyl titulu doktora filosofie, deset let nato 1794 i doktora práv. Už jako posluchač práv vydal spis "Letfaden zu dem Sonnenfels'schen Lehrbuche der politischen Wissenschaften" (Prag und Leipzig 1789). Po skončených studiích v Praze se vydal do Vídně (Wien), kde se Sonnenfelsem, Eggerem, Dollinerem, později v Německu se Södenem a Feuerbachem vstoupil do vědeckého styku. Když se do Prahy vrátil, vykonával po několik let advokátní praxi a byl zároveň suplentem na katedře politiky a všeobecného státního, mezinárodního a trestního práva. Roku 1797 byl však jmenován řádným veřejným profesorem (o.ö. Professor) těchto oborů. Zastával tuto pozici až do své smrti, která ho 5. srpna roku 1832 postihla v Praze ve věku 58 let. Tiskem vydal ještě následující díla: "Vergleichung des Systems der bewaffneten Neutralität mit der nordischen Convention vom Jahre 1800 und der Petersburger Convention vom Jahre 1801" (Prag 1804), dále "Das neue Stämpelpatent vom 5. Oktober 1802, alphabetisch geordnet" (Prag 1803), "Nachtrag der bisher über das neue Stämpelpatent erschienenen Erläuterungen" (Prag 1805) a "Kurze Darstellung des durch Russland im Jahre 1780 gegründeten Systems der bewaffneten Neutralität" (Prag 1804). Právě když se zabýval vydáním významné práce pod názvem "Versuch über den Menschen und dessen Bestimmung, über Tugend und Recht, über Verdienst und Schuld", do níž chtěl vložit hlavní výsledky svého poznání a zkušenosti, překvapila ho smrt. Recenze a menší články, jejichž se stal autorem, jsou uloženy ve vídeňské revui "Annalen der Literatur" za léta 1805-1810. V letech 1824-1825 byl rektorem pražské univerzity.

- - - - -
* Chodová Planá / † † † Praha

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Pobytová přihláška pražského policejního ředitelství
Záznam o úmrtí v knize zemřelých farního kostela Matky Boží před Týnem
Zpráva o jeho úmrtí v pražských německých novinách
Jeho heslo v životopisném slovníku k dějinám českých zemí...

zobrazit všechny přílohy

TOPlist