logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GOTTFRIED KRAFT

Můj strýček Wenzl

Moje maminka Anastasia Nepplová, provdaná Kraftová (*8. září 1928 v Šejbech /Scheiben/, †22. července 2013 v rakouské obci Puchenau - pozn. překl.) musela se svou rodinou za válečných zmatků v roce 1945 v nejvyšším spěchu jen s nejnutnějšími zavazadly (v originále "urplötzlich mit Sack und Pack", z hovorové češtiny známe výraz "sakumpak" - pozn. překl.) prchnout přes hranice do Harbachu v rakouském Waldviertelu.
Anton Neppl (*1. ledna 1881 v zaniklém dnes Mlýnském Vrchu /Mühlberg/, †1. července 1960 v Puchenau - pozn. překl.) byl posledním sudetoněmeckým starostou v Šejbech u Horní Stropnice v jižních Čechách (v originále "in Scheiben bei Strobnitz in Südböhmen" - pozn. překl.) a na základě jistého varování (v originále "aufgrund einer Warnung" - pozn. překl.) rozhodl se ještě téhož dne během nočních hodin se svou ženou (už druhou manželkou ovdovělého po smrti jeho první manželky Theresie, roz. Herzogové,*20. srpna 1878 v Humenicích /Maierhof/, †14. července 1916 na souchotě ve 37 letech věku - pozn. překl.) Theresií (roz. Wicho, *12. září 1888 v Šejbech, †11. července 1962 v Puchenau - pozn. překl.) a dětmi Anastasií, Rosinou (*23. února 1922 - pozn. překl.), Katharinou (*30. ledna 1925 - pozn. překl.), Marií *26. září 1920 - pozn. překl.) a Wenzlem (*8. srpna 1930 v Šejbech, †2012 v Puchenau - pozn. překl.) hledat útočiště v Rakousku. Posléze se mému dědovi z matčiny strany podařilo v Puchenau u Lince získat stavební pozemek a zbudovat zde dům pro svou rodinu. Byl vyučený zedník a nebylo tak pro něho nijak zvlášť těžké pořídit si vlastní obydlí. Dcery se postupně provdaly a odešly, takže po smrti rodičů obývali ten dům už jen syn Wenzel a dcera Katharina (ta zůstala neprovdána - pozn. překl.).
Vždycky když moje maminka (provdala se 15. dubna 1950 do rakouského městyse Mauthausen - pozn. překl.) ohlásila, že má následujícího dne přijet k nám z Puchenau na návštěvu můj strýček Wenzl, zmocnilo se mého bratra i mě radostné očekávání. Strýček byl k nám nejen velice milý a přátelsky vstřícný, nýbrž měl pro nás děti vždycky nějaký dárek, což naše ocenění celé situace samozřejmě notně ovlivňovalo. Od Kašpárka přes modely vláčků a všemožné druhy hraček se všechno z jeho štědrých rukou setkávalo se vřelou odezvou chlapeckých srdcí. Od mých 10 let jsem mohl očekávat každým rokem k Vánocům pod stromeček od strýčka nějakou knihu s vlastnoručně vepsaným věnováním. Už jen svým klidným a rozmyslným chováním nám dětem už od našich raných let vždycky velice imponoval.
Mládenecký věk opustil svým seznámením a následnou svatbou a Amalií, roz. Süka (*3. června 1934 v Cetvinách /Zettwing/ - pozn. překl.). Pro nás to byla teta "Melli" a z manželství těch dvou vzešla dcera Petra (*18. května 1972 v rakouském Linci - pozn. překl.).
V devadesátých letech minulého století se stalo tradicí, že strýček Wenzl každou neděli po obědě mojí mamince zavolal a pár minut spolu hovořili. Oba sourozence spojoval hluboký soulad a porozumění.
Strýček Wenzl byl zaměstnán u linecké firmy "Ringbrot" a pokud moje paměť sahá, nesetkal jsem se u něho nikdy s nějakou, byť i mírně negativní reakcí na tamní opravdu úspěšný pekárenský provoz.


Glaube und Heimat, 2020, č. 4. s. 53-54

Přesné datum strýčkova úmrtí autor předchozího textu, který je překladem příspěvku na stránkách krajanského "diecézního" měsíčníku, bohužel neuvádí. Přitom jeho web o zapomenuté vsi Šejby přímo hýří údaji o Nepplově stavení čp. 13 a jeho někdejších obyvatelích (mnohé lze ovšem dohledat v digitálních archivech a v krajanských časopisech). Text o strýčkovi je vlastně záminkou k zařazení Gottfrieda Krafta, který se až dosud vyskytuje na webových stranách Kohoutího kříže v textu Mitzi Prinzové jen jako žadatel o jistou informaci ohledně rodácké rodiny Kralovy (viz na webových stranách Kohoutího kříže jméno Luise Rienesl-Kralová), mezi šumavské literáty. Už tehdy jsme upozornili na jeho pozoruhodný server o Šejbách. "Littera scripta manet", jakkoli Gottfried Kraft není přímo rodákem odtud ze vsi "an der Grenze". Narodil se dne 15. ledna roku 1951 Gottfriedu Kraftovi (*30. července 1929, †8. července 2010) a jeho ženě Anastasii, roz. Nepplové ze Šejb v rakouském městysi Mauthausen, který má nejen pro české ucho pověst poměrně děsivou (obraz schodů v kamenolomu koncentračního lágru v přilehlé místní části Gusen mám před očima od svých dětských let - vždyť tam těsně před Vánocemi roku 1941 zahynul ledovou vodou v mrazu polévaný otcův milovaný písničkář Karel Hašler a brožuru o tamních hrůzách mi tatínek často podstrkoval) a ležel tehdy v sovětské okupační zóně po válce obnoveného Rakouska. Na webu Meinbezirk.at se o Kraftových mnohočetných a rozhodně zatím nekončících aktivitách lze průběžně dočíst více.

- - - - -
* Mauthausen (A) / Šejby / Horní Stropnice / Dlouhá Stropnice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Svatební foto strýčka Wenzla s tetou Melli
Stavení čp. 13 v Šejbech kolem roku 1975 a v roce 1991 na jeho snímcíchStavení čp. 13 v Šejbech kolem roku 1975 a v roce 1991 na jeho snímcích
Záznam hornostropnické křestní matriky o narození Theresie Herzogové v Meierhofu (Humenice) s pozdějším přípisem o jejím úmrtí

zobrazit všechny přílohy

TOPlist