logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RICHARD VON KRALIK

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848-1918 (1937), s. 1602

Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání

Repro H. M. Truxa, Richard von Kralik (1905), frontispis

Kresba Clemense von Pausingera z roku 1926, kde Kralik napsal i vlastní verše: "Die Welt anschauen ohne Grauen und Gott vertrauen"

Kresba Clemense von Pausingera z roku 1926, kde Kralik napsal i vlastní verše: "Die Welt anschauen ohne Grauen und Gott vertrauen"

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937), s. 1617

Narodil se podle záznamu v matrice farní obce Horní Vltavice sklářskému podnikateli Wilhelmu Kralikovi (ten byl synem puškaře z dnešních Nových Hutí /kdysi Kaltenbachu/ Wenzla Kralika a Theresie, roz. Hepfingerové z Prášil) a jeho ženě Aloisii, dceři sklářského podnikatele Josefa Lobmayera z Vídně a Aloisie, roz. Dobrawsky rovněž z Vídně, dříve z Maria Trost

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Se svou matkou Louisou, roz. Lobmeyrovou, na obraze ze sbírek Muzea Šumavy z doby kolem roku 1860 (rok 1852, kdy se otec znovu oženil, je i letopočtem Richardova narození)

Se svou matkou Louisou, roz. Lobmeyrovou, na obraze ze sbírek Muzea Šumavy z doby kolem roku 1860 (rok 1852, kdy se otec znovu oženil, je i letopočtem Richardova narození)

Repro J. Lněničková, Sklářský příběh ze Šumavy : 1772-1996 : (o firmě založené Josefem Meyrem roku 1772), katalog výstavy (1997), s. 13

Jeho otec Wilhelm Kralik se svou dcerou Ferdinandou z prvního manželství s Annou, roz. Pinhakovou

Jeho otec Wilhelm Kralik se svou dcerou Ferdinandou z prvního manželství s Annou, roz. Pinhakovou

Repro R. Kubitschek, Eleonorenhain : hundert Jahre Böhmerwälder Glasmacherkunst (1932), obr. příl.

Otec Wilhelm Kralik rytíř von Meyrswalden v pozdějším věku

Otec Wilhelm Kralik rytíř von Meyrswalden v pozdějším věku

Repro Der Böhmerwald Heimatbrief, 2020, č. 6, s. 15

Dokument o otcově povýšení do rytířského stavu

Dokument o otcově povýšení do rytířského stavu

Repro Der Böhmerwald Heimatbrief, 2020, č. 6, s. 17

Zpráva o otcově úmrtí na stránkách českobudějovického německého listu

Zpráva o otcově úmrtí na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1877, č. 38, s. 2

Rukopis básně

Rukopis básně

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848-1918 (1937), s. 1607

Vazba (1884) jeho "vánoční hry podle lidové tradice" s podtitulem "Mysterium o narození Spasitelově" se štítkem fondu "Literatur" řádové knihovny  českobudějovických redemptoristů a s výčtem Kralikových knih vydaných vídeňským nakladatelstvím Carl Konegen

Vazba (1884) jeho "vánoční hry podle lidové tradice" s podtitulem "Mysterium o narození Spasitelově" se štítkem fondu "Literatur" řádové knihovny českobudějovických redemptoristů a s výčtem Kralikových knih vydaných vídeňským nakladatelstvím Carl Konegen

Obálka (1884) jeho veršované "slavnostní hry" o Turcích před Vídní

Obálka (1884) jeho veršované "slavnostní hry" o Turcích před Vídní

Obálka (1895) jedné z mnoha jeho básnických sbírek, jak se zachovala ve fondu řádové knihovny českobudějovických redemptoristů

Obálka (1895) jedné z mnoha jeho básnických sbírek, jak se zachovala ve fondu řádové knihovny českobudějovických redemptoristů

Vazba (1907) 1. svazku řady "Gralbücherei" s jeho bohatě komentovanou veršovanou ságou o svatém Grálu (1906, tedy rok předtím, založil Kralik sdružení "Gralbund" a časopis "Der Gral" /1906-1937/)

Vazba (1907) 1. svazku řady "Gralbücherei" s jeho bohatě komentovanou veršovanou ságou o svatém Grálu (1906, tedy rok předtím, založil Kralik sdružení "Gralbund" a časopis "Der Gral" /1906-1937/)

Obálka (1909) jeho práce o "katolickém literárním hnutí přítomnosti" z téhož fondu a bibliotéky

Obálka (1909) jeho práce o "katolickém literárním hnutí přítomnosti" z téhož fondu a bibliotéky

Obálka, frontispis (viz výše) a titulní list (1904) práce o něm, jejíž exemplář se zachoval ve fondu Jihočeské vědecké knihovny jako součást bibliotéky českobudějovických redemptoristů

Obálka, frontispis (viz výše) a titulní list (1904) práce o něm, jejíž exemplář se zachoval ve fondu Jihočeské vědecké knihovny jako součást bibliotéky českobudějovických redemptoristů

Repro A. Innerkofler, Richard von Kralik : ein Beitrag zur neuesten deutschen Poetik (1904)

Třetí vydání (1905) jiné knihy o něm z fondu Jihočeské vědecké knihovny

Třetí vydání (1905) jiné knihy o něm z fondu Jihočeské vědecké knihovny

Článek o něm z roku 1928 má zvláštní cenu pro snímky, jež ho provázejí a zachycují jeho vídeňskou vilu a pracovnu

Článek o něm z roku 1928 má zvláštní cenu pro snímky, jež ho provázejí a zachycují jeho vídeňskou vilu a pracovnu

Repro Sterne und Blumen, 1928, č. 7, s. 2

O pozdravu k jeho 80. narozeninám, který mu už z belgického vyhnanství zaslal Otto Habsburský se svou matkou, ovdovělou už císařovnou Zitou

O pozdravu k jeho 80. narozeninám, který mu už z belgického vyhnanství zaslal Otto Habsburský se svou matkou, ovdovělou už císařovnou Zitou

Repro Waldheimat, 1932, č, 11, s. 193

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých vídeňské farnosti Währing, náměstí Weimarer Platz, kde v čp. 3 žil a zemřel, pak bylo pojmenováno po něm

Repro Matricula Online

Zpráva o úmrtí "básníka katolického Rakouska" ve vídeňském ilustrovaném týdeníku cituje výrok Hermanna Bahra o něm jako o "největším Rakušanovi"

Zpráva o úmrtí "básníka katolického Rakouska" ve vídeňském ilustrovaném týdeníku cituje výrok Hermanna Bahra o něm jako o "největším Rakušanovi"

Repro Wiener Bilder, 1934, č. 6, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Nekrolog ve vídeňském tisku

Nekrolog ve vídeňském tisku

Repro Reichspost, 6. 2. 1934, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Parte "Sdružení katolických německých spisovatelů" z vídeňského listu "Reichspost"

Parte "Sdružení katolických německých spisovatelů" z vídeňského listu "Reichspost"

Repro Reichspost, 7. 2. 1934, s. 12 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Deník "Neue Freie Presse" tu cituje kondolenční dopis rakouského prezidenta Miklase vdově po zemřelém

Deník "Neue Freie Presse" tu cituje kondolenční dopis rakouského prezidenta Miklase vdově po zemřelém

Repro Neue Freie Presse, 6. 2. 1934, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Čestný hrob na vídeňském Ústředním hřbitově

Čestný hrob na vídeňském Ústředním hřbitově

Repro , foto icturePrince

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1994, č. 7, s. 8

Rodný "Panský dům" v Lenoře na staré pohlednici...

Rodný "Panský dům" v Lenoře na staré pohlednici...

Repro archív Kohoutího kříže

... a po rekonstrukci (2021)... a po rekonstrukci (2021)

... a po rekonstrukci (2021)

Repro fb stránky Zámeček-Lenora a foto Pavel Polák

Ráj dětství - Lenora v kresbě R. Rothemunda z roku 1930

Ráj dětství - Lenora v kresbě R. Rothemunda z roku 1930

Repro F. Hudler, Eleonorenhain : der aus wilder Wurzel entstantende Glasmacherort im Böhmerwald (2002), s. 13

Rodinný znak s popisem:
Das Wappen der Familie Kralik:
Im unteren Teil des Schildes ist ein zweischwänziger Löwe auf roten Grund, der ein zweihenkeliges Glasfläschen halt. Im oberen Feld zwei goldene Industrieräder auf schwarzen Grund.

Rodinný znak s popisem:
Das Wappen der Familie Kralik:
Im unteren Teil des Schildes ist ein zweischwänziger Löwe auf roten Grund, der ein zweihenkeliges Glasfläschen halt. Im oberen Feld zwei goldene Industrieräder auf schwarzen Grund.

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1992, s. 62

Pozdějšími strážci znaku byli sklář a myslivec

Pozdějšími strážci znaku byli sklář a myslivec

Repro F. Hudler, Eleonorenhain : der aus wilder Wurzel entstantende Glasmacherort im Böhmerwald (2002), s. 105

Seidelova pohlednice s lenorskou vilou Kralikových

Seidelova pohlednice s lenorskou vilou Kralikových

Repro Böhmerwädler Heimatbrief, 2015, č. 5, s. 9

Dvě vily Kralikových ve Vimperku - dnešní stav, ta novější secesní, která vznikla roku 1905 podle návrhu významného vídeňského architekta Leopolda Bauera, má nad branou jejich rodový erb...

Dvě vily Kralikových ve Vimperku - dnešní stav, ta novější secesní, která vznikla roku 1905 podle návrhu významného vídeňského architekta Leopolda Bauera, má nad branou jejich rodový erb...

Dvě vily Kralikových ve Vimperku - dnešní stav, ta novější secesní, která vznikla roku 1905 podle návrhu významného vídeňského architekta Leopolda Bauera, má nad branou jejich rodový erb...

Foto Jan Mareš

... náčrt vily z architektonické studie z počátku 20. století

... náčrt vily z architektonické studie z počátku 20. století

Repro Der Architekt, 1905, č. 11, p. s. 4, tab. 2

Interiér Kralikovy vily ve Vimperku se ocitl roku 2007 i na obálce této knihy (nakladatelství Foibos v Praze, 2007)

Interiér Kralikovy vily ve Vimperku se ocitl roku 2007 i na obálce této knihy (nakladatelství Foibos v Praze, 2007)

Richard von Kralik se stal námětem jednoho z pořadů cyklu Jihočeský literární místopis Martina C. Putny
 na vlnách českobudějovického rozhlasu s citacemi z webových stran Kohoutího kříže (klikněte pro přehrání)

Richard von Kralik se stal námětem jednoho z pořadů cyklu Jihočeský literární místopis Martina C. Putny
na vlnách českobudějovického rozhlasu s citacemi z webových stran Kohoutího kříže (klikněte pro přehrání)

Repro www stránky Českého rozhlasu

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist