logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

AURELIA KRANERWITTEROVÁ

In Meinetschlog im Böhmerwold


In Meinetschlog im Böhmerwold, is der Himmel vuller Stern.
Nach Meinetschlog im Böhmerwold, da gehn wia noch gern.

In Meinetschlog im Böhmerwold, dort blüaht so schein deis Koan.
In Meinetschlog im Böhmerwold, dort sind wir jo geborn.

In Meinetschlog im Böhmerwold, woar unsere Eltern Besitz.
Die fremden Leit ham sich ganz broat eini gsitzt.

Die Tschechen ham uns von da Hoamat verstoßn.
Wir ham müssen die Hoamat ganz verlossn.

In Meinetschlog im Böhmerwold, da scheint d'Sunn so schei.
Nach Meinetschlog im Böhmerwold, möchtn wia gern wieder gei.

Drum liabe Leit vergesst ihn nicht, den Böhmerwald, den hehren.
Den Böhmerwald und Meinetschlag, die halten wir in Ehren.

Tam v Malontech na Šumavě


Tam v Malontech na Šumavě noc v hvězdách vidim stát.
Tam do Malont na Šumavě z nás šel by každej rád.

Tam v Malontech na Šumavě tak pěkně zrával klas.
Tam v Malontech na Šumavě se zrodil každej z nás.

Tam v Malontech na Šumavě stál rodičovskej dům.
Že cizí lidi jsou teď v něm, mi nejde na rozum.

To Češi nám tam z domova pryč nakázali jít.
Ouplně sme ho tenkráte museli vopustit.

Tam v Malontech na Šumavě má slunko krásnej svit.
Tam do Malont na Šumavě nám chtělo by se jít.

Lidi drazí, vy nesmíte na domov zapomenout.
Ve cti chováme Malonty i Šumavu vznešenou.

Heimatbuch der Pfarre Meinetschlag - Ein Gedenkbuch (2002), s. 16

Slovníček: vuller = plný, wia = my, schei, schein = krásně, pěkně, Koan = obilí, zrno, broat = zeširoka, ham uns verstossn = vyhnali nás, gei = jít, liabe Leit = milí lidé.

Aurelia Starkbaumová se narodila 25. března 1933 v Malontech (Meinetschlag) čp. 77 ("po chalupě" se tam říkalo "Weber") jako prostřední ze tří dětí Ignaze a Anny Starkbaumových. Provdána Kranerwitterová žije v rakouském Neumarkt im Mühlkreis. Nejstarší z Aureliiných sourozenců byla o rok starší sestra Maria, Aureliin o rok mladší bratr Dr. Josef Starkbaum je ministerským radou ve Vídni.

- - - - -
* Malonty

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Tady si podle matričního záznamu farní obce Malonty bere začátkem roku 1874 Johann Starkbaum, rolník v Malontech čp. 80, syn Josefa Starkbauma z téhož stavení a Anny, roz. Harasko z Desek, za ženu Marii, dceru Ignatze Starkbauma z Malont čp. 77 a Terezie, roz. Martinekové z Mostků
Stará pohlednice Malont dokazuje, že se německy psaly skutečně "im Böhmerwald"
Náves v Malontech na pohlednici někdy před rokem 1914, než prvou světovou válkou a po roce 1933 národním socialismem začaly být psány jiné dějiny než dosud
Památník padlým v Malontech z roku 1926...

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist