logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADALBERT KŘENEK

Dějiny naší školy


Budweiser Zeitung, 1901, č. 51, s. 8
Budweiser Kreisblatt, 1901, č. 52, s.5

Vlastně se z obou těch novinových příspěvků jen dovídám, že se 20. června roku 1901 na "putovním" shromáždění učitelů a přátel školy ze soudního okresu Nové Hrady (Wanderversammlung des Vereines der Lehrer und Schulfreunde im Gerichtsbezirke Gratzen), konaném v prostorách německé obecné školy v Dobré Vodě u Nových Hradů, obci německy zvané Brünnl, významně zapsal svou dobře členěnou přednáškou pod názvem "Geschichte unserer Schule" zdejší učitel, psaný v obou případech stejně příjmením "Křeněk". To už člověka upoutá, zejména když se nedochovala nijaká digitálně přístupná dobrovodská školní kronika, kterou by v době svého pozdějšího ředitelování pan učitel musel vést. Kéž bych měl někdy alespoň ten dílčí jeho text v ruce! Takhle mi zbývá jen něco vyzkoumat o autorovi samém. Výrazná budova bývalé školy, dnešní domov seniorů, připomíná i osobnosti učitelského sboru, na něž by se nemělo zapomenout. Podle "Stavovského výkazu učitelstva na německých obecných a měšťanských školách v Čechách", jak by zněl český název nedocenitelného periodicky vydávaného seznamu "Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens" (v tomto případě jde o vydání z roku 1928, kdy Adalbert Křenek, jak je tu uvedeno jeho jméno jen s jedním ze dvou háčků, už jako řídící učitel školy na Dobré Vodě u Nových Hradů odcházel do penze) byl rodištěm dobrovodského pana řídícího Červený Újezdec, německy Roth-Aujezd, ves v okrese Lišov, farností ovšem příslušející k Libníči. Je zajímavé, že na německy vyplněném archu sčítání lidu z roku 1921 pro dům v Dobré Vodě u Nových Hradů čp. 5 (přestavěný ho tam najdeme) je při jméně Adalbert Křenek u data narození 14. dubna 1868 jako místo, kde přišel na svět, psáno "Hur", tj. obec Hůry v okrese Lišov. Nicméně narození v Červeném Újezdci potvrzuje matriční záznam, psaný ovšem česky, z něhož vysvítá, že přišel na svět v mistním čp. 8 (dům dosud stojí) jako nemanželský syn Anny Křeňkové (příjmením je tu také psán "Křeněk", nikoli "Křenek", farář Ferdinand Ritter ho pak v kostele Nejsvětější Trojice v Libníči, kam rodný Červený Újezdec farností náležel, pokřtil českým křestním jménem "Vojtěch"), služebné v Hůrách čp. 13, "patřící do Oujezda", vlastní dcery Jana Křeňka, "podruha v Červeném Oujezdě" (čp. tu chybí) a Anny, roz. Prahové "z Kolnýho" (čp. opět chybí). Jakýkoli údaj o otci v záznamu nenacházíme, v každém případě však pravé vlastní jméno chlapcovo zní jako zde česky "Vojtěch Křeněk". Spolu s manželkou Annou i služkou Marií Hojerovou z Kamenice nad Lipou je Křenek v rubrice udávající národnost, označen slovem "böhmisch", tj. jako Čech, nikoli "deutsch". Ani se mi nechce ptát, jakým jazykem se v té domácnosti hovořilo. Německý učitelský ústav dokončil Křenek v roce 1892. Rok předtím odešel v dobrovodské škole na penzi zasloužilý její řídící učitel Johann Machon a 22. června 1901 si bere Adalbert Křenek za ženu jeho dceru Annu (*28. prosince 1866 v Dobré Vodě u Nových Hradů, v křestní matrice je psána Anna Agnes Machon, to Agnes je zřejmě po matce roz. Kamarýtové z Velešína, otcovi rodiče pocházeli z Myslkovic poblíž Soběslavi), činnou později i jako předsedkyně místní skupiny jihočeské župy Katolického svazu žen. Když Johann Machon 18. června 1907 v Dobré Vodě ve věku 83 let skonal, věnovaly mu nekrolog listy Budweiser Kreisblatt i Budweiser Zeitung s připomínkou, že jeho syn Hans Machon, ředitel německé obecné školy na Vídeňském předměstí v Českých Budějovicích v letech 1879-1919, je i známým sbormistrem sdružení Deutsche Liedertafel a prvním basem jeho pěveckého kvarteta. Adalbert Křenek odchází z dobrovodské školy do penze v roce 1928 a 30. dubna 1939 v Dobré Vodě u Nových Hradů také umírá. Ta budova někdejší školy pod Kraví horou (Kühberg, 953 m) svítí spolu s poutním kostelem dál do celého kraje.

- - - - -
* Červený Újezdec, Lišov / † † † Dobrá Voda u Nových Hradů

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Pohled z kruhového okna ve štítu bývalé dobrovodské školy zachycuje vlevo jako druhý v řadě přestavěný dům čp. 5
Někdejší dobrovodská škola
Zpráva o "putovním" shromáždění učitelů a přátel školy ze soudního okresu Nové Hrady v červnu 1901
Tento řádek v indexu dobrovodské matriky svědčí o tom, že skonal pod jménem Adalbert Křenek 31. dubna 1939 ve zdejším domě čp. 5 už na území Landeshauptmannschaft Oberdonau (tj. Zemského hejtmanství Horní Podunají), od 1. května 1939, tedy den nato přezvaného na Reichsgau Oberdonau, tj. Říšská župa Horní Podunají či Hornodunajská župa

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist