logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WENZEL KRTSCHMA

Nápis na hrob matky Josefa Dobrovského

HIER SCHLÄFT MAGDALENA GEBORENE WANNER,
IN DER ERSTEN EHE DAUBRAWSKY, IN DER
ZWEYTEN STEINBACH, MUTTER VIER HINTER-
LASSENER KINDER. SIE STARB DEN 26. IVL. 1797. IM 66. (oder 65.) IHRES ALTERS


Dopisy Josefa Dobrovského s B.A. Veršauserem a V. Krčmou - Z rodinných dopisů Josefa Dobrovského (1937), s. 90

Takto navrhl sám Josef Dobrovský (i samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže) nápis na hrob své matky v Horšovském Týně (Bischofteinitz), ve městě, kde byl tehdy kaplanem dvacetiosmiletý Wenzel Krtschma, který měl náhrobek za 14 zlatých zadat (Dobrovský mu dal svobodu "in Nebensachen", tj. v podružnostech se od návrhu uchýlit, s nímž tehdy už třiapadesátiletý Dobrovský vedl docela hojnou německou korespondenci /nazývá v dopisech Krtschmu svým drahým přítelem/). Ta ovšem postupně i s ohledem na pokračující Dobrovského duševní chorobu postupně řídla až do listopadu roku 1828. Patriarcha českého obrození zemřel 6. ledna 1829, tedy doslova pár měsíců nato. Komu to svěřil záležitost tak intimní, jako je náhrobek matčin (víme, že se odmítal stýkat s otčímem a že tedy i návštěvy matky konal před jejím skonem mladý kaplan)? Celý latinský záznam o narození Krčmově (příjmení je ovšem psáno "Krczma") vypadá tedy v českém překladu (i křestních jmen) takto:

1768 Chrastavice. Dne 24. září je ve farním kostele sv. Jiljí (rozuměj v Třebnici) mnou pokřtěn Václav, legitimní syn Jiřího Krčmy a manželky jeho Anny, poddaných Jeho Excelence hraběte Norberta z Trauttmansdorfu. Ten, kdo nesl dítě ke křtu (v originále "levans") byl Václav Ptáčník, kmotry byli Martin Hirschauer a Anna Weichartová (v originále "Martinus Hirschauer et Anna Weichartin")

Školu navštěvoval mladý Krtschma v Domažlicích (Taus) a studoval pak v Klatovech (Klattau), jako kaplan působil v už zmíněném Horšovském Týně, ve Staňkově (Stankau), jako farář a pak i biskupský vikář a "školdozorce" v Bukovci (Mogolzen) a v Křakově (Křakau), kde skonal 13. září roku 1846 na "ochrnutí plic" ("Lungenlähmung") málem osmasemdesátiletý. Už kvůli Dobrovskému bude v dvojjazyčných kdysi Čechách vždy jaksi přítomen.

- - - - -
* Chrastavice / Domažlice / Klatovy/ Horšovský Týn / Staňkov / Bukovec / † † † Křakov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v třebnické křestní matrice
Rodné Chrastavice dnes
Kostel sv. Jiljí v Třebnici, kde byl pokřtěn
Podpis v kronice třebnické fary

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist