logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALOIS KUSCHEL

Repro Festschrift und Chronik der Pfarrei Salnau zur Gründung der Patenschaft der Gemeinden Klaffer und Schwarzenberg über die Vertriebenen der Pfarre Salnau im Böhmerwald, 6. und 7. August 1988, s. 5

Snímek z mladších let

Snímek z mladších let

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 15, s. 652

Záznam křestní matriky farní obce Hořice na Šumavě (Höritz) o narození jeho otce Aloise, psaného ještě (i později v kájovské oddací matrice) příjmením Kužel, syna podruha v Mýtě (Mauthstadt) čp. 4 Aloise Kužela (jeho otec Franz Kužel byl podruhem ve dnas zcela zaniklém Záhliní (Eisengrub) čp. 2, matka Elisabeth, roz. Bartelweberová, pocházela z Mýta čp. 8) a jeho ženy Marie. roz. Sládkové, dcery Františka Sládka, podruha z Albrechtic nad Vltavou (Albrechtitz) čp. 34 a Kateřiny, roz. Jelínkové rovněž z Albrechtic nad Vltavou čp. 34

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jen pro přesnost k textu "O mamince": záznam křestní matriky o narození jeho maminky Theresie, roz. Bürgerové v Rovném (Ruben) čp. 5 svědčí o datu 9. února roku 1883 (křtil ji den nato v Kájově Johann Baptist Michálek, autor publikace o zdejším poutním místě) a šestaosmdesátin, o nichž je řeč v textu o ní z "Glaube und Heimat", ročník 1967, se mohla dožít "zakrátko" až roku 1969 (zemřela v roce 1972) - dovídáme se tu ostatně navíc i data jejích rodičů: otec Anton Bürger, rolník v Rovném, byl synem Josefa Bürgera, rolníka v Přelšticích (německy Schölsnitz, dnes jen část obce Kájov) čp. 2, a Marianny, roz. Seibaldové z Novosedel (Neusiedl) čp. 4, matka Marianna byla pak dcerou rolníka z Žestova (Schestau) čp. 5 a Kathariny, roz. Müllerové ze zcela dnes zaniklých Kovářovic (Schmieding) čp. 1

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam kájovské oddací matriky o zdejší svatbě jeho rodičů dne 9. června roku 1906 - ženich byl tehdy "továrním dělníkem" (v matrice "Fabriksarbeiter"), adresou ve dnes zcela zaniklé osadě Velké Strážné (němeky Groß-Drosen, česky i Velká Strašeň) čp. 8

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 28 v osadě Rovné, kde tenkrát s ovdovělou už maminkou žil

Repro Sčítání lidu 1921, Kladenské Rovné, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Novokněz Alois Kuschel na cestě z Rovného do Kájova ke své primici v roce 1934 - v řadě za ním uprostřed je jeho maminka

Novokněz Alois Kuschel na cestě z Rovného do Kájova ke své primici v roce 1934 - v řadě za ním uprostřed je jeho maminka

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 3, s. 61

S maminkou v Leonsteinu

S maminkou v Leonsteinu

Repro Glaube und Heimat, 1967, č. 20, s. 851

S kněžími a řádovými bratřími a sestrami při pouti do Mariazell roku 1981 sedí třetí zleva v první řadě,
 vedle něho Josef Dichtl a Johannes Barth, v zadní řadě čtvrtý zleva stojí Salvator Gruber

S kněžími a řádovými bratřími a sestrami při pouti do Mariazell roku 1981 sedí třetí zleva v první řadě,
vedle něho Josef Dichtl a Johannes Barth, v zadní řadě čtvrtý zleva stojí Salvator Gruber

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 8, s. 19

O zlatém jubileu svého kněžství v roce 1984

O zlatém jubileu svého kněžství v roce 1984

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 3, s. 5

Při setkání s potomky želnavských vyhnanců v pasovském dómě roku 1985

Při setkání s potomky želnavských vyhnanců v pasovském dómě roku 1985

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 12, s. 81

Autorem jeho nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku se stal Josef Kufner

Autorem jeho nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku se stal Josef Kufner

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1991, č. 10, s. 501.

Jeho hrob v Leonsteinu

Jeho hrob v Leonsteinu

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 12, s. 78

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kájově

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kájově

Foto Ivo Kareš

Rodné Kladenské Rovné na snímku z roku 2013

Rodné Kladenské Rovné na snímku z roku 2013

Foto Pavel Polák

Jedno z dochovaných původních stavení v Kladenském Rovném

Jedno z dochovaných původních stavení v Kladenském Rovném

Foto Ivo Kareš

Výklenkové kapličky u Kladenského RovnéhoVýklenkové kapličky u Kladenského Rovného

Výklenkové kapličky u Kladenského Rovného

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist