logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN LADEK

Poděkování kronikářovi

Poněvadž je v Čechách toho času (rozuměj na jaře roku 1924 - pozn. překl.) přes tisíc mladých německých učitelů bez místa, byli ze strany zemské školní rady všichni přesluhující přeloženi na trvalý odpočinek. Tento osud potkal i podepsaného, který slouží od roku 1881, tedy už čtyřicátým třetím rokem. Budiž poznamenáno, že týž od svého záchvatu mrtvice v roce 1901 churavěl a posléze trpěl nervovou slabostí ve svých pažích, což mu ztěžovalo zejména psaní. Na své penzionování nemohl dříve pomýšlet proto, poněvadž měl děti na studiích.
S klidným svědomím věrně vyplněné povinnosti loučí se dole podepsaný s místem, jež si zamiloval (v originále "von der liebgewonnenen Stätte" - pozn. překl.), poté, co ve zdejší školní obci často za drsných poměrů působil třicet a půl roku.
Škola Hodňov (v originále "Schule Honetschlag" - pozn. překl.), dne 31. března roku 1924.

Johann Ladek, řídící učitel

Kronika německé obecní školy Hodňov 1890-1945

Narodil se v Plasech (německy Plass) dne 25. října roku 1860 a téhož dne byl i pokřtěn, jak nám sděluje "Kniha Narozených při chrámu Páně Plasském pod ochranau Nanebewzetj Panny Marye" ve zcela českém záznamu, z něhož vysvítá, že otec novorozencův Antonín Ladek, modelní truhlář z Plas čp. 47 (dům takto označený tam až dosud stojí) byl synem truhláře z Komárova čp. 7 (dům s tím označením, stavbu pozdějšího data ovšem, u náměstí Míru v centru Městyse Komárov také dnes najdeme), "okres Hořovský" (rozuměj okres Hořovice) Antonína Ladeka a Johanny, "roz. Zafouk" z Komárova, matka Marie, roz. Vokurková, byla pak dcerou mistra kamenického z blízkých Chaloupek čp. 1 (i ten dům tam osaměle stojí), rovněž "okres Hořovský" Josefa Vokurky a Kateřiny, roz. Čermákové z Chaloupek. Jejich syn Jan Nepomuk Ladek absolvoval německý učitelský ústav v Chomutově (Komotau), působil nejprve od roku 1881 v Oráčově (Woratschen) v tehdejším hejtmanství Podbořany (Podersam), okresní soud Jesenice (Jechnitz), pak od roku 1886 na Kvildě (Außergefild), od roku 1888 ve Slavkově (Lagau) a od roku 1893 v Hodňově. Z Oráčova (dnes okr. Rakovník ve Středočeském kraji) čp. 46 (to stavení už zřejmě neexistuje) pocházela i Ladekova žena Anna, dcera tamního mistra mlynářského Johanna Mrazeka a Franzisky, roz. Worzfeldové z oráčovského stavení čp. 16 (dům s tím číslem ještě v obci stojí). Annina data znám ze záznamu hodňovské křestní matriky o narození syna Johanna 7. října 1894, který ovšem v Hodňově zemřel ani ne devítiletý 10. července 1903. Johann Nepomuk Ladek "starší" tu v Hodňově skonal 6. června roku 1924 následkem opakovaného ataku mozkové mrtvice a podle zápisu v obecní kronice tu byl i pochován. Jeho syn a jmenovec Johann Nepomuk Ladek (*31. července 1904 v Hodňově) "mladší", který se prý věnoval studiu lékařství zejména pro smrt obou rodičů a dvou sourozenců, měl v Lenoře, kam nastoupil praxi v roce 1933 (rok předtím se v Českém Krumlově podruhé oženil s Leopoldine Platzerovou poté, co zřejmě zemřela jeho první žena Hildegard, příjmením rovněž Platzerová) tak výjimečnou pověst, že mu byla nabídnuta možnost vyhnout se odsunu. Odmítl však a odešel do Bavorska spolu se svými pacienty, kde zemřel 4. listopadu 1964 v nemocnici města Pasov (Passau) a je pochován v Röhrbachu. Se svou třetí už ženou Elisabeth prý ve volném čase mnohokrát z vrcholu Třístoličníku (Dreisessel), od obce Haidmühle či na hřebeni Hochfichtu mířil jeho pohled do Čech, země osudu. Jako už tolikrát, nevím, co k té osudové síle dodat.

- - - - -
* Plasy / Kvilda / Slavkov / † † † Hodňov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam hodňovské křestní matriky o narození syna a jmenovce s daty obou rodičů
Arch sčítání lidu pro hodňovskou adresu "Ortsplatz Haus-Nr. 22" (jde o budovu školy), kde bydlil se svou ženou Annou
Závěr jeho posledního zápisu v hodňovské školní kronice a zápis o jeho skonu o stránku dále, provedený rukou jeho nástupce Franze Paara
Jeho syn, Dr. Johann Nepomuk Ladek (1904-1964), který působil jako lékař v Lenoře v letech 1933-1946Jeho syn, Dr. Johann Nepomuk Ladek (1904-1964), který působil jako lékař v Lenoře v letech 1933-1946

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist