logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MATHILDE LENZOVÁ

S dcerou a vnučkou u Stifterova památníku nad Plešným jezerem v listopadu 1990

S dcerou a vnučkou u Stifterova památníku nad Plešným jezerem v listopadu 1990

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 1, s. 65

O Sudetoněmeckém dni v Norimberku roku 2002 sedí druhá zleva
mezi krajany z někdejších Vitěšovic a okolí

O Sudetoněmeckém dni v Norimberku roku 2002 sedí druhá zleva
mezi krajany z někdejších Vitěšovic a okolí

Repro Glaube und Heimat, 2002, č. 9/10, s. 71

Při oslavě pětadevadesátin v roce 2020 s dcerou Monikou, synem Hansem a jednou vnučkou (v té době měla dohromady sedm vnuček a vnuků a čtyři pravnuky)

Při oslavě pětadevadesátin v roce 2020 s dcerou Monikou, synem Hansem a jednou vnučkou (v té době měla dohromady sedm vnuček a vnuků a čtyři pravnuky)

Repro z daru Antona Geyera

Pozdrav k jejím 95. narozeninám s podrobnostmi z životopisu oslavenkyně napsal do krajanského časopisu Anton Geyer

Repro Glaube und Heimat, 2021, č. 2, s. 60

Dva záznamy z matriky farní obce Vitěšovice svědčí o tom, jak v Lomku čp. 2 zemřeli krátce po sobě manželé Genovefa a Dominik Weisovi, její předkové na rodném stavení

Dva záznamy z matriky farní obce Vitěšovice svědčí o tom, jak v Lomku čp. 2 zemřeli krátce po sobě manželé Genovefa a Dominik Weisovi, její předkové na rodném stavení

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V březnu 1917 zemřela v Lomku čp. 2 pětiletá Maria Weisová, dcera Josefa Weise a Kathariny, roz. Dichtlové z Polečnice čp. 1 (Jousefn), čímž je doloženo příbuzenství Mathilde Lenzové s Josefem Dichtlem

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam matriky zemřelých farní obce Vitěšovice o skonu třiadvacetiletého Franze Weisse (psán se dvěma "s"), rodem z Lomku čp. 2, kaplana ve Volarech, jehož ostatky byly ještě v listopadu roku 1918 převezeny do Vitěšovic a tam i pohřbeny

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na snímku, který poslala do redakce Glaube und Heimat, je zachycen vitěšovický hasičský sbor roku 1930, kdy slavil jubileum svého vzniku - budova v pozadí je zdejší fara nebo škola

Na snímku, který poslala do redakce Glaube und Heimat, je zachycen vitěšovický hasičský sbor roku 1930, kdy slavil jubileum svého vzniku - budova v pozadí je zdejší fara nebo škola

Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 6, s. 74

Tady je s vitěšovickými dětmi ročníku narození 1930-1932 zachycen farář Václav Velíšek, rodák z Čakovce, který musel roku 1938 faru opustit

Tady je s vitěšovickými dětmi ročníku narození 1930-1932 zachycen farář Václav Velíšek, rodák z Čakovce, který musel roku 1938 faru opustit

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 3, s. 59

Venkovská mládež ve Vitěšovicích na snímku z meziválečných časů

Venkovská mládež ve Vitěšovicích na snímku z meziválečných časů

Repro Glaube und Heimat, 2019, č. 6, s. 59

Vitěšovické procesí o Božím Těle

Vitěšovické procesí o Božím Těle

Repro Glaube und Heimat, 1953, č. 11, s. 354

Vitěšovice kdysi

Vitěšovice kdysi

Repro Glaube und Heimat, 1952, č. 12, s. 11

Vitěšovice na staré kolorované pohlednici

Vitěšovice na staré kolorované pohlednici

Repro R. Podhola, 583 portrétů zmařené Šumavy (2018), obálka

Už během první světové války byly z vitěšovické kostelní věže sňaty zvony, jak to zachytil vzácný snímek

Už během první světové války byly z vitěšovické kostelní věže sňaty zvony, jak to zachytil vzácný snímek

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 9/10, s. 86

Tady si do vitěšovické matriky vlepil "za republiky" někdo z místních kněží inzerát východočeské firmy, která "vyhotovovala sochy svatých i celé oltáře" - to pro případ potřeby

Tady si do vitěšovické matriky vlepil "za republiky" někdo
z místních kněží inzerát východočeské firmy, která "vyhotovovala
sochy svatých i celé oltáře" - to pro případ potřeby

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Čtyři záběry z filmu Poslušně hlásím (1957), zachycující odstřel kostela
v její farní obci Vitěšovice (viz i Anton Neubauer)

Čtyři záběry z filmu Poslušně hlásím (1957), zachycující odstřel kostela
v její farní obci Vitěšovice (viz i Anton Neubauer)

Čtyři záběry z filmu Poslušně hlásím (1957), zachycující odstřel kostela
v její farní obci Vitěšovice (viz i Anton Neubauer)

Repro www stránky Zaniklé obce

Západní zeď kostela ve Vitěšovicích na snímku z roku 1991

Západní zeď kostela ve Vitěšovicích na snímku z roku 1991

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 1, s. 59

Pamětní deska zaniklé farnosti Vitěšovice na stěně poutního kostela v Kájově, kam se konaly v letech 1885-1945 každoročně vitěšovické poutě (1885 i 1945 farní osada vyhořela a byla znovu postavena, naposledy těsně před vyhnáním)

Pamětní deska zaniklé farnosti Vitěšovice na stěně poutního kostela v Kájově, kam se konaly v letech 1885-1945 každoročně vitěšovické poutě (1885 i 1945 farní osada vyhořela a byla znovu postavena, naposledy těsně před vyhnáním)

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 12, s. 78

Vitěšovický kostel stál za červenou čárou uprostřed snímku

Vitěšovický kostel stál za červenou čárou uprostřed snímku

Foto Jiří Novotný

Zaniklé Vitěšovice, ...Zaniklé Vitěšovice, ...

Zaniklé Vitěšovice, ...

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

... Lomek...... Lomek...

... Lomek...

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

... a Vražice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008... a Vražice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

... a Vražice na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Pohled od Vražic na Vitěšovice

Pohled od Vražic na Vitěšovice

Foto Jiří Novotný

Kaplička u zaniklých Vražic

Kaplička u zaniklých Vražic

Foto Jiří Novotný

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist