logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JINDŘICH LOM

Denkt, es muss überall gestorben sein


Rudolf Lang, das war mein Name,
war erst 15 Jahre alt.
Ums Leben bin ich hier gekommen
durchs Holzfahren aus dem Wald.

Ich fuhr über die Felder
und sah schon voraus,
wenn niemand zu Hilf' kommt,
so ist 's mit mir aus.

Der Schlitten nahm mit mir überhand
und fuhr an die Wirtshauswand.
Die Wand brach ein
und drückte mir den Brustkorb ein.

Liebe Eltern und Geschwister mein,
tut über meinen Tod nicht traurig sein.
Denkt, es muss überall gestorben sein.

Umřít se musí, to přec každý ví


Rudolf Lang bylo moje jméno.
V pouhých 15 letech svých
o život jsem při práci přišel,
svážeje dříví na saních.

Jel jsem do vsi přes pole dolů
a už jsem viděl, že je zle,
že nikdo nebyl ku pomoci,
můj konec nastal neblaze.

Sáně si jely, kam si chtěly,
do hospodský zdi naletěly.
Jak spadla na mě celá stěna,
má hruď jí byla rozdrcena.

Rodiče, sourozenci mí,
nebuďte nad tou smrtí truchliví.
Umřít se musí, to přec každý ví.

Böhmerwäldler Heimatbrief, 1994, s. 66

"Henricus Lom" uvádí jako jméno faráře v Kunžvartu (Kuschwarda, dnes Strážný) diecézní Catalogus, tj. seznam kněží a farností, ještě pro rok 1924, zatímco v téže tiskovině pro rok 1925 už nacházíme jen datum jeho kunžvartského úmrtí 11. září 1924 (v Kunžvartu byl i pochován), tedy v témže měsíci, na jehož samém počátku byl ustanoven od 1. září farářem v Nákří, kde kdysi (v září 1893) začínal svou kněžskou kariéru.. Narodil se 29. června roku 1867 v jihočeské Volyni, kde Lomových rodiny najdeme i dnes a kdysi z jedné takové vzešli i významní čeští právníci. Německy mluvící Šumavané psali příjmení "českého faráře" i Lohm a to, že jeho památka mezi nimi žije dodnes, dosvědčuje právě předchozí veršový text, připisovaný pamětníky právě jemu. Paní Anna Müllerová, žijící po válce v Pasově (Passau) na Brixener Straße čp. 1 a, si jej takto uchovala ve své mysli z pamětní desky na stěně návesní kaple v dnešní Řasnici (dříve německy Pumperle), jejíž vyhnaní němečtí obyvatelé znali jistě i leccos dalšího o celé události, kterou ta nezvyklá farářova báseň, psaná jako by ten mladý mrtvý ještě promluvil k nám pozůstalým, zvěčnila. Rudolf Lang pocházel z chalupy řečené "Moritzn-Haus" a zahynul nárazem saní do zdi nešťastně zrovna v osudném roce 1914, kdy vypukla válka, jež změnila svět už natrvalo. Karl Spannbauer, zastoupený rovněž samostatně na webových stranách Kohoutího kříže, vzpomíná v článku o pamětní desce, jak coby malý chlapec (on sám se narodil v "Pumperle" až deset let po skončení oné první světové války) stával před zdí hospody u Koschků v rodné vsi a přemýšlel o tom, proč že vlastně je smrt na světě. Ale to přec každý ví, či ne?

- - - - -
* Volyně / Strážný / † † † Strážný

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Počátek záznamu o velkém požáru obce Kunžvart v červnu 1922...
... a plánek rozsahu požáru a snímek vyhořelé části obce
Kunžvart na snímku z doby kolem roku 1930
Toho se už nedožil: při návštěvě příbuzných v Bavorsku vyprávěla někdy v půli padesátých let jedna Němka provdaná za Čecha, že vchod do tehdy ještě stojícího kostela ve Strážném je zatarasen ostnatým drátem a na hřbitov poblíž se nedá vstoupit pro spoustu zmijí

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist