logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEPH ANTON LUTZ

Autoři kusů jedné českobudějovické divadelní sezóny roku 1835

ALBINI (vl.jm. Albin Johann Baptist von Meddlhammer, *1777 Maribor, †1838 Berlín /blíže viz Wikipedia - pozn. překl./), důstojník, herec a autor obratných divadelních her, z nichž se tu 31. října 1835 hrála komedie o 3 aktech "Zu zahm und zu wild" .
von BAUERNFELD, Eduard (*1802 Vídeň, †1890 Oberdöbling u Vídně, blíže viz Wikipedia - pozn. překl.), 3. října uvedena jeho komedie o 3 aktech "Bekenntnisse", dále 7. října komedie o 5 aktech "Der Zauberdrache", dne 25. října komedie o 4 aktech "Leichtsinn aus Liebe oder Täuschungen", 28. listopadu romantická komedie "Der Musikus von Augsburg".
BIRCH-PFEIFFEROVÁ, Charlotte Katharina (*1800 Stuttgart - †1868 Berlín /blíže viz Wikipedia - pozn. překl./) byla v herním programu zastoupena romantickým dramatem o 5 aktech "Gaugraf Philipp der Wilde und Hinko, der Freiknecht" (podle Dějin českého divadla se v té době kdesi hrála i česká "verze" pod názvem "Kníže Filip a Hynek, katův pacholek""> - pozn. překl.), uvedeným 4. listopadu spolu s předehrou, nazvanou "Der Stadtschultheißensohn aus Nürnberg". Čtyři dny nato 8. listopadu následoval o 5 aktech kus "Die Pfeffer-Rösel" (jinde ovšem hraná "Hezká perníkářka" byla asi českou "verzí" téhož titulu - pozn. překl.), hratelný ještě dnes (v titulní roli se objevila sl. Gnedová) a 25. listopadu se dávala kouzelná hra téže autorky o 4 aktech "Die Walpurgisnacht".
HELL, Theodor byl pseudonym Karla Gottfrieda Theodora Winklera (*1775 Waldeburg v Sasku, †1856 Drážďany /blíže viz Wikipedia - pozn. překl./), který potěšil zdejší publikum svými hrami "Die Königin von 16 Jahren", což je drama o 2 aktech, uvedené 8. října, dále 10. října zde inscenovaným melodramatem o 2 aktech "Yelva, die Stumme von Russland" (podle Dějin českého divadla hru přeložil Jan Nepomuk Štěpánek a víme o jejím uvedení v Čechách česky pod názvem "Jelva, sirotek z Ruska""> - pozn. překl.) s předehrou a hudbou od Reisigera.
HOLBEIN von Holbeinsberg, Franz Ignaz (*1779 Zistersdorf, †1855 Vídeň /blíže viz Wikipedia - pozn. překl./) byl oblíbený autor, z jehož díla bylo uvedeno následujících 5 her, a to drama o 5 aktech "Der Prinz und sein Sänger" (18. října), dále veselohra o 4 aktech "Die Maskerade oder Der Herr vom Hause" (18. listopadu), drama o 3 aktech "Das Alpenröslein, das Patent und der Shawl" (podle Divadelní encyklopedie hra v Čechách uvedena pod názvem "Pantofel a kord""> - pozn. překl.), uvedené 26. listopadu, dále veselohra o 4 aktech "Der Doppelgänger", uvedená 22. listopadu a opakovaná 2. prosince, posléze romantické drama "Das Käthchen von Heilbronn" (v Čechách česky uváděné jako "Katinka Heilbronnská" či nověji "Katynka z Heilbronnu""> - pozn. překl.) s předehrou pod titulem "Das heimliche Gericht" uvedené 6. prosince.
IFFLAND, August Wilhelm (*1759 Hannover, †1814 Berlín /blíže viz Wikipedia - pozn. překl./) byl v programu zastoupen obrazem venkovských mravů o 5 aktech "Die Jäger" (2. prosince) a dramatem o 5 aktech "Elisa Valberg" (14. prosince).
KOCH, Karl Wilhelm (*1785 Vídeň, †1860 Vídeň /blíže viz Wikipedia - pozn. překl./) byl zato představen toliko jednou hrou, a to dramatem o 4 aktech "Der Felsensteg" (5. listopadu).
KÖRNER, (Karl) Theodor (*1791 Drážďany, †1813 Gadebusch /blíže viz Wikipedia - pozn. překl./) stejně tak zastoupen jen truchlohrou o 4 aktech "Zriny" (v Čechách česky se hrál pod titulem "Mikuláš hrabě Zrinský" - pozn. překl.).
KOTZEBUE, August Franz Ferdinand (*1761 Výmar, †1819 Mannheim /blíže viz Wikipedia - pozn. překl./), byl zastoupen 16. prosince uvedenou dramatickou legendou o 6 aktech "Der Schutzgeist" (hráno v Čechách česky pod názvem "Strážný duch aneb Adelaida, královna italská""> - pozn. překl.) a 27. prosince inscenovanou romantickou rytířskou hrou o 5 aktech "Johanna von Montfaucon" (v Čechách česky hrána jako "Johana z Montfokonů""> - pozn. překl.).
LEMBERT, Johann Wenzel (vl.jm. Wenzel Tremel, *1779 Praha, †1851 Mödling (blíže viz Wikipedia - pozn. překl./) sem zamířil 26. prosince uvedeným historickým dramatem "Emmy Robsart oder die Flucht nach Kenilworth" (podle románu Waltera Scotta "Kenilworth""> - pozn. překl.).
MAILÁTH von Székhely, Johann (*1786 Pešť, †1855 se utopil s dcerou ve Starnberském jezeře /blíže viz Wikipedia - pozn. překl./) tu byl zastoupen 7. prosince svou veselohrou "Der junge Ehemann" (přeložil ji z francouzského originálu "Le jeune mari" /1826/, jehož autorem byl Édouard-Joseph-Ennemond Mazères - pozn. překl.).
MEISL, Karl (*1775 Lublaň, †1853 Vídeň /blíže viz webová adresa Wikipedia - pozn. překl./) měl pobavit zdejší obecenstvo dvěma svými fraškami: 14. listopadu to byla v benefičním představení herecké rodiny Wieserovy fraška se zpěvy o 2 aktech "Der falsche Virtuos" s hudbou od Gläsera a 30. prosince parodující fraška o 2 aktech "Julerl, die Putzmacherin".
NESTROY, Johann Nepomuk (*1801 Videň, †1862 Vídeň /blíže viz webová adresa Wikipedia - pozn. překl./) pochopitelně nemohl v programu chybět se svou "kouzelnou fraškou" se zpěvy "Lumpazivagabunddus oder das liederliche Kleeblatt" (v Čechách nejčastěji i nově hráno pod názvem "Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludrácký trojlístek""> - pozn. překl.), hrála se 15. října a 17. prosince a z obsazení se nedovídáme, zda v mužských rolích figurovaly dámy, dvakrát, tj. 10. prosince a 13. prosince byla uvedena i kouzelná fraška o 4 aktech "Nagerl und Handschuh" (doslova "Karafiát a rukavička", česky nehráno - pozn. překl.) s hudbou Adolfa Müllera.
von PILLWITZ, Ferdinand (*1790 Lomnitz u Drážďan, †1853 Brémy /blíže viz Wikipedia - pozn. překl./) v programu figuroval 8. října vaudevillem o 1 aktu "Rataplan, der kleine Tambour".
RAIMUND, Ferdinand (*1790 Vídeň, †1836 Pottenstein /blíže viz Wikipedia - pozn. překl.) byl českobudějovickému publiku představen 17. října "kouzelnou hrou se zpěvy" o 2 aktech "Die gefesselte Fantasie" s hudbou Wenzela Müllera a 1. listopadu "kouzelnou pohádkovou hrou" o 4 aktech "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" (v Čechách hráno kdysi třeba pod názvem "Krakonoš a nevlídník", pak třeba "Alpský král a nelida" a Jihočeským divadlem v roce 2013 na českokrumlovském "otáčku" jako "Král duchů a Třeštil""> - pozn. překl.).
RAUPACH, Ernst Benjamin Salomo (*1784 Strupice u Lehnice, †1852 Berlín /blíže viz Wikipedia - pozn. překl./) byl v programu zastoupen 4. listopadu veselohrou "Der Doktor und der Apotheker oder die feindlichen Brüder" a 21. prosince fraškou o 4 aktech "Zeitgeist" (v Čechách hráno česky pod názvem "Duch času""> - pozn. překl.). Bohužel společnost 2. listopadu nehrála a českobudějovickému publiku tak zůstala upřena v jejím provedení nejznámější Raupachova hra "Der Müller und sein Kind" (notoricky známý kus "Mlynář a jeho dítě" byl dokonce v Čechách roku 1928 natočen jako němý film - pozn. překl.).
von SCHENK, Eduard (*1788 Düsseldorf, †1841 Mnichov /blíže viz Wikipedia - pozn. překl.), bavorský ministr a státník, dojal publikum 20. prosince svou truchlohrou "Belisar" o 5 aktech.
Vesměs jedním svým dílem byli zastoupeni:
STEGMAYER, Matthäus (*1771 Vídeň, †1810 /jinde 1820/ Vídeň /blíže viz Wikipedia - pozn. překl.) rytířskou hrou o 4 aktech "Albrecht der Streitbare, der Landgraf von Thüringen" z roku 1816, uvedenou zde 8. prosince,
ROSSINI, Gioacchino (*1792 Pesaro, †1868 Passy u Paříže /blíže viz Wikipedia - pozn. překl.) 7. listopadu zde hranou operou "Der Barbier von Sevilla" ("Il barbiere di siviglia" / "Lazebník sevillský" - pozn. překl.) z roku 1816,
TREUHOLD, Carl (pseudonym?) pak 29. listopadu uvedeným melodramatem o 4 aktech "Die Höhle Soncha oder die 40 Räuber" s hudbou Franze Rosera.
TÖPFER, Karl Franz Gustav (*1792 Berlín, †1871 Hamburk /blíže viz Wikipedia - pozn. překl.) byl prezentován 9. října veselohrou o 5 aktech "Schein und Sein" a 22. října taktéž veselohrou o 5 aktech "Freien nach Vorschrift oder Wenn sie befehlen".
VOGEL, Wilhelm (*1772 Weißenburg v Sasku, jinde 1775 Mannheim, †1843 Vídeň /blíže viz Wikipedia - pozn. překl.) měl tu ovšem zastoupení daleko hojnější, a to 11. října dramatem o 5 aktech "Karl der Zweite oder die Königseiche", 26. října veselohrou o 5 aktech "Der Onkel von Rotterdam", 10. listopadu hrou "Der Vater und seine Kinder", 15. listopadu "rytírnou" o 4 aktech "Branko von Wolffenbüttel der Blinde", 12. prosince veselohrou o 5 aktech "Er hat alle zum besten" a 31. prosince posléze dramatem o 4 aktech "Reue und Ersatz".
von WEISSENTURN, Johanna Franul (*1773 Koblenz, †1847 Vídeň (blíže viz Wikipedia - pozn. překl.), tehdy oblíbená dramatická autorka, byla představena 14. října veselohrou o 5 aktech "Das Manuskript" a 11. prosince dramatem o 5 aktech "Paulina".
WOLFF, Pius Alexander (*1782 Augsburg, †1828 Výmar /blíže viz Wikipedia - pozn. překl.) měl tu hráno 19. listopadu své nejvýznamnější dílo, drama se sborovými zpěvy o 4 aktech "Preziosa" (v Čechách česky hráno pod titulem "Preciosa, děvče cikánské" - pozn. překl.) podle Cervantesa s hudbou Carla Marii von Webera a 30. listopadu veselohru o 5 aktech "Das Steckenpferd".


Budweiser Zeitung, 1927, č. 75, s. 1-3

Johann Endt (i samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže), jehož článek "Vom städtischen Theater in Budweis" byl podkladem předchozího překladu, měl asi k dispozici dobové, samozřejmě datované divadelní cedule (o denním tisku s divadelní rubrikou tehdy těžko mluvit), které se nedochovaly i vinou povodně, která se budově na břehu Malše s archivem opravdu (a to vím jen o té z roku 2002, která postihla i Jihočeskou vědeckou knihovnu) nevyhnula. Autorství páně ředitelovo asi není v tomto případě třeba řešit, Endtův článek prostě jen seřadil inscenace nikoli podle data Lutzova uvedení, nýbrž podle jmen autorů her samých. Že to už dávno někoho nenapadlo dříve (či i později)! Někde jsou ve jménech i chyby, které jsem musel dohledávat, ale stálo věru za to vědět, jaké se v Máchově době německy provozovalo divadlo v Českých Budějovicích. Joseph Anton Lutz sem přišel v říjnu 1835. Hned úvodem třeba říci, že šlo o dobu vlády vídeňského lidového divadla, srovnatelnou s epochou Molièrovou ve Francii či Goldoniho v Itálii. A z Lutzova medailonu v české Divadelní encyklopedii rozhodně vysvítá, že právě řada páně ředitelových českobudějovických stagion tvoří určitý dobový typ divadelního provozu v českých zemích. Když jsem shlédl 177 let nato představení Raimundova Alpského krále v českokrumlovské zámecké zahradě, nemohl jsem ten středoevropský génius loci v jihočeském podání nezaznamenat. Lutz měl tu s sebou i svou ženu Karolinu, dceru Theresie Schantrochové, roz. Sadílkové, ředitelky proslulé divadelní společnosti a vdovy po jejím zakladateli Georgu Schantrochovi, který vystupoval v Českých Budějovicích už v letech 1814-1816 a spolupůsobil při výstavbě zdejšího nového divadla, jehož dvousetleté jubileum by se mohlo ve městě slavit roku 2019 (slavilo se jen 100 let Jihočeského národního divadla /!/). Lutzovým režisérem byl Wieser, hudebním ředitelem Schramek a jako nápověda sloužil Wilhelm Neumann. Endt vyjmenovává i celý herecký soubor (je v něm zastoupena snad celá "komediantská" rodina Wieserova, blíže k ní viz Česká divadelní encyklopedie) o 21 členech včetně představitelů dětských rolí. Sám Joseph Anton Lutz se údajně narodil někdy kolem roku 1791 v Žandově (Schandau) u Kutné Hory jako syn zaměstnance rakouské finanční správy. Bratr Anton byl hercem komických rolí, Joseph Anton se nám poprvé objevuje v roce 1828 jako herec a pokladník divadelní společnosti už zmíněné Theresie Schantrochové, s jejíž dcerou se 15. září téhož roku oženil. Když se v prosinci 1828 tchyně vzdala vedení souboru, ujal se ho on a působil s ním v Karlových Varech (Karlsbad) až do roku 1849. V roce 1852 je Lutz zaznamenán jako divadelní ředitel ve dnes slovinském Mariboru (Marburg), zčásti i v Lublani (Laibach). Když se mu nepovedl trvalejší návrat do Karlových Varů, odešel Lutz do Vídně, kde působil až do smrti jako soukromník, pracující pro divadlo. V Českých Budějovicích obsazoval městské divadlo v letech 1835-1839, pak 1842-1843, 1846-1848, 1850-1851 a 1853-1854. Výjimečnou místní událostí byla prý v lednu roku 1843 premiéra opery zdejšího komponisty Franze Zacha (*17. dubna 1797 v Praze, †24. února 1846 v Českých Budějovicích) "Die zwei Scherze oder Täuschung über Täuschung". Podle Divadelní encyklopedie byl Lutzův českobudějovický činoherní repertoár srovnatelný s vídeňskými předměstskými scénami a byl doplněn téměř 15 operními tituly Belliniho, Donizettiho, Rossiniho, jakož Adamovými, Auberovými, Flotowovými, Héroldovými, Kreutzerovými, Marschnerovými, Mozartovými a Weberovými. Co ještě dodat, město dvou řek?

- - - - -
*Žandov, Chlístovice / České Budějovice / † † † Vídeň (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam karlovarské oddací matriky o jeho zdejší svatbě 15. srpna 1828 - ženichovi bylo 37 let, nevěstě 26 let
Plakát divadelního představení v Karlových Varech pod režií Josepha Lutze z června 1835, těsně před jeho příchodem do Českých Budějovic
Autorem článku ke 100 letům českobudějovického divadla, který zmiňuje i Lutze, byl v místním německém listu Reinhold Huyer
Originál Endtova článku v Budweiser Zeitung

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist