logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH MICKO

Repro Hoam!, 1980, s. 441 a Sudetendeutsche Anthologie : Lyrik (1930), s.nbsp;189

Na snímku z frymburského hřbitova, pořízeném o Dušičkách roku 1954, je zachycena jeho matka, která zemřela v Českých Budějovicích dne 29. prosince 1955, u hrobu svého muže a Heinrichova otce Jacoba Micko

Na snímku z frymburského hřbitova, pořízeném o Dušičkách roku 1954, je zachycena jeho matka, která zemřela v Českých Budějovicích dne 29. prosince 1955, u hrobu svého muže a Heinrichova otce Jacoba Micko

Repro Hoam!, 1957, č. 11, s. 24

Záznam z "rodového katastru" farní obce Přední Výtoň svědčí o tom, že se narodil 6. prosince 1899 tamnímu učiteli Jacobu Heinrichu Mickovi (synu Antona Micko, prachatického měšťana a kloboučníka, a jeho ženy Marie, roz. Dlouhé) a jeho manželce Aloisii, roz. Fuchsové (dceři Johanna Fuchse, učitele ve Frymburku, a jeho ženy Kathariny, roz. Müllerové z Pěkné čp. 28) - pozdější přípis informuje i o svatbě Heinricha Jakoba Micko 15. srpna roku 1930 v Berlíně s Eddou Tschollovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný Hejrov (dnes Přední Výtoň) na pohlednici Josefa Seidela

Rodný Hejrov (dnes Přední Výtoň) na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Přední Výtoň dnes na břehu Lipenského jezera

Přední Výtoň dnes na břehu Lipenského jezera

Foto Leona Töröková

Alois Bachner z Kovářovic zaslal z Velké Británie tento snímek ochotníků v krojích
z Hruštic někdy v roce 1937 až 1938, nejspíš ještě "za republiky"

Alois Bachner z Kovářovic zaslal z Velké Británie tento snímek ochotníků v krojích
z Hruštic někdy v roce 1937 až 1938, nejspíš ještě "za republiky"

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 6, s. 41

Titulní list jeho práce o šumavských nářečích (1930, Anstalt für Sudetendeutsche Heimatforschung, Liberec)

Titulní list jeho práce o šumavských nářečích (1930, Anstalt für Sudetendeutsche Heimatforschung, Liberec)

Obálka (1937, Gesellschaft deutscher Bücherfreunde in Böhmen, Praha)

Obálka (1937, Gesellschaft deutscher Bücherfreunde in Böhmen, Praha)

Obálka a výřez z vazby knihy vydané Bergland-Verlag ve Vídni (1959)

Obálka a výřez z vazby knihy vydané Bergland-Verlag ve Vídni (1959)

Pouť v Kájově

Pouť v Kájově

Repro E. F. Raffelsberger, Der Wallfahrtsort Maria Gojau (1932), frontispis
(foto Josef Seidel)

Srdce Vltavy na malbě K. H. Müllera

Srdce Vltavy na malbě K. H. Müllera

Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 6, zadní strana obálky

V roce 2017 otiskl měsíčník pro světovou literaturu "Plav" soubor překladů nářečních veršů z Kohoutího kříže, který vedle těch Mickových zahrnuje i texty Anny Kanglerové, Matthiase Hofbauera a Rosy Tahedlové

V roce 2017 otiskl měsíčník pro světovou literaturu "Plav" soubor překladů nářečních veršů z Kohoutího kříže, který vedle těch Mickových zahrnuje i texty Anny Kanglerové, Matthiase Hofbauera a Rosy Tahedlové

Repro Plav, 2017, č. 4 s. 26

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist