logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GOSWIN MOOSBAUER

Kulturní úřad okresního vedení NSDAP mne pověřil...

Kulturní úřad okresního vedení NSDAP mne pověřil realizací německé divadelní sezony 1939 v Českých Budějovicích (v originále "mit der Durchführung der deutschen Spielzeit 1939 in B. Budweis" - pozn. překl.). Je to už třetí sezóna pod mým vedením. Musím upřímně doznat, že mě toto pověření naplnilo velkou radostí. Je to přece poprvé, kdy je možno sestavit program (v originále "einen Spielplan aufzubauen" - pozn. překl.) osvobozený ode všeho nátlaku, dovolující tvorbu, která je zcela v duchu výstavby nové Velkoněmecké národně socialistické říše (v originále "im Sinne des Neuaufbaues des Großdeutschen nationalsozialistichen Reiches" - pozn. překl.). Víte sami, s jakými nekonečnými těžkostmi a s jakými velkými finančními obětmi byly umožněny poslední dvě německé posezóny. Přiznaná subvence přece v žádném případě neodpovídala ekonomickým požadavkům provozu. Teprve v druhé polovině uplynulého roku (rozuměj rok 1938 - pozn. překl.) se projevila plným nasazením strany rostoucí křivka návštěvnosti, která teprve umožnila ukončit posezónu bez nářků (v originále "eine klaglose Beendigung der Nachsaison" - pozn. překl.). S jak jinými nadějemi (v originále "mit welch anderen Auspizien" - pozn. překl.) počínám tohoto jara prvou německou sezónu v Budějovicích po osvoboditelském činu našeho Vůdce (v originále "in Budweis nach der Befreiungstat unsres Führers." - pozn. překl.)!
Věřím, že vám mohu poskytnout pevné ujištění, že můj doprovod si je stejně jako já vědom velkého úkolu, který nás čeká, a že z naší strany bude vynaloženo veškeré úsilí, abychom obhájili a zachovali umělecké a kulturní požadavky německého obyvatelstva a uspokojili jeho očekávání.
Z technických důvodů začíná divadelní sezóna teprve ve čtvrtek 20. dubna (rozuměj roku 1939 - pozn. překl.). Jako její úvod jsou ve výhledu tři pohostinská představení (rozuměj v provedení městského divadla z Mostu /Stadttheater Brüx/ - pozn. překl.), a sice na Bílou sobotu, Velikonoční neděli a Velikonoční pondělí. Uvedeny budou: na Bílou sobotu 8. dubna "Thors Gast", hra o 3 jednáních od Otto Erlera (žil v letech 1872-1943, zmíněnou hru o zavrženém synovi vládce bohů Odina, odehrávající se v časech Vikingů a líčící boj křesťanství s bohy starých Germánů označil Goebbels za sám zdramatizovaný program ideologa "třetí říše" Alfreda Rosenberga /1893-1946/, ovšem za hru "zcela nebásnickou a neuměleckou" - pozn. překl.), na Velikonoční neděli 9. dubna národně socialistickou činohru "Brüder", jejímž autorem je Hermann Hermecke (německý spisovatel, scénárista, libretista, skladatel, žil v letech 1892-1961, hra sama je věnována "v úctě mrtvým SA a SS" - pozn. překl.) a na Velikonoční pondělí veselohru "Flitterwochen" (tj. "Líbánky" - pozn. překl.) o 3 jednáních od Paula Helwiga (v originále mylně "Hellwig", německý psycholog, filosof, divadelní režisér a scénárista, žil v letech 1893-1963 - pozn. překl.).
Všechna tři scénická díla jsou pro uvedení v Budějovicích uvolněna panem říšským dramaturgem a vyšším ministerským úředníkem Rainerem Schlösserem (vlivný nacistický kulturní politik, žil v letech 1899-1945, byl zajat a popraven sovětskou armádou - pozn. překl.) a náležejí k nejúspěšnějším inscenacím zimní divadelní sezóny.
Ve vší stručnosti se další informace, které by vás zajímaly, dovíte z plakátů a novinových noticek.
Dovolte mi už nyní prostřednictvím tisku popřát radostné shledání a požádat vás, abyste německému divadlu zachovali věrnost!
Heil Hitler!

Ředitel Moosbauer.

Budweiser Zeitung, 1939, č. 24, s. 7

Když se Goswin Moosbauer roku 1937 jako ředitel divadla v Mostě objevil v Českých Budějovicích poprvé, byl považován za sociálně demokratického emigranta, který na základě toho žádal o subvenci kancelář prezidenta republiky, která tehdy finančně udržovala nacisty (tedy Sudetoněmeckou stranou jako jejich prodlouženou rukou) dosud nezglajchšaltovaná divadla v zemi. Do roku 1933 vedl divadlo v saském Freibergu, už za první světové války působil v tehdy německé Svídnici (Schweidnitz, dnes polská Świdnica), po ní lázeňské divadlo v kladských lázních Kudowa (dnes Kudowa Zdrój v Polsku), do roku 1927 bychom ho dokonce nalezli ve východopruské Tylži (Tilsit, dnes ruské město Sovětsk). Aby pořadatelé předešli v Českých Budějovicích (ještě před 15. březnem 1939) "zájezdovému deficitu", musel továrník Westen (zastoupený i samostatně na stránkách Kohoutího kříže) vydat výzvu k blokovému předplacení, poněvadž při vyhraněně protižidovském charakteru německého politického vedení lze těžko předpokládat židovské návštěvy, tvořící dříve značné procento návštěvníků německé sezóny, jak píší Jihočeské listy z 25. ledna 1939. Nacistické divadelní Velikonoce v čerstvě protektorátních Českých Budějovicích stály pak opravdu zato. Přes Moosbauerovu snahu zalíbit se nové "protektorátní" moci měla právě ona s českobudějovickým německým divadlem dalekosáhlejší záměry. Za pomoci lineckého divadla v zaniklém už Rakousku tu v roce 1940 začíná fungovat Deutsches Stadttheater a Moosbauera nacházíme opět nazpátek v "říšském" už Mostě (uváděl tam prý s posíleným souborem i opery Wagnera, Mozarta, Webera, Verdiho i Pucciniho), v Chomutově a také v Mariánských Lázních (Marienbad), kde s mosteckým souborem otevírá roku 1943 divadelní sezónu jednoaktovkou Herberta Reinekera (1914-2007) "Das Dorf bei Odessa" s protisovětským vyzněním. Po skončení války vedl nezdolný divadelník, jehož někdejší českobudějovické angažmá se neobešlo i bez hostování třeba v Českém Krumlově (v roce 1937 a 1938 to byly operetní inscenace Lehárovy Země úsměvů /Das Land des Lächelns/ či Zellerova /Carl Zeller má na webových stranách Kohoutího kříže i své samostatné zastoupení/ Pana naddůlního /Der Obersteiger/), v hornobavorské obci Marquartstein scénu nazvanou "Sudetendeutsche Mysterienbühne". Tam 20. dubna 1963 ve věku 78 let také zemřel a je i pochován. Zpráva o úmrtí zmiňuje i Moosbauerovo působení coby divadelního intendanta v Chebu (Eger) a nad hrobem zazněla slova zástupce sudetoněmeckého krajanského sdružení v Rakousku Ottomara Riedla i za Bund der Egerländer Gmoin. Já bych to všechno dohromady "zemí úsměvů" nenazval. Asi tak jako když před inscenací stejnojmenné Lehárovy operety v listopadu 2015 připomněla minuta ticha v českobudějovickém divadle (na scéně Domu kultury Metropol) aktuální teroristický útok v Paříži.

- - - - -
České Budějovice / Český Krumlov / † † † Marquartstein (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Takto zachraňoval německé divadlo ve dnes polské Swidnici
Zpráva lineckého listu Tages-Post z března 1931 svědčí o tom, že Moosbauer za svého působení v Chebu dával do divadelního provozu i vlastní jmění
Od října 1933 energicky pozvedl úroveň městského dovadla v saském Freibergu, jak píše kompetentní "Zeitschrift für Musik"
Zajímavý a příznivý pohled českého tisku v Českých Budějovicích na jeho operetní soubor v roce 1937

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist