logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL MÜLLER

Jméno a povolání kronikáře


Karl Müller,
definitivní učitel ve Větřní (Wettern), narozen dne 24. dubna 1880 v Údolí (Niederthal) u Nových Hradů (Gratzen), příslušný do Větřní, okr. Český Krumlov (v originále "B. Krummau in Böhmen" /!/ - pozn. překl.) navštěvoval obecnou a měšťanskou školu v Nových Hradech, absolvoval v letech 1902-1906 čtyři ročníky učitelského ústavu v Českých Budějovicích (v originále "Lehrerbildungsanstalt in B. Budweis" - pozn. překl.). Po složení maturitní zkoušky byl dnem 1. září 1906 ustanoven provizorním učitelem na obecné škole ve Větřní a po složení zkoušky způsobilosti byl pak definitivně ustanoven jako učitel, kteréžto místo zastává až dodnes.

Pod tištěným záhlavím "Name und Beruf des Chronisten" nacházíme v "Gemeinde-Gedenkbuch" obce Větřní krasopisně vyvedený německý originál tohoto textu, který 45 let poté, co jeho autor přišel do Větřní a 5 let poté, kdy byl odtud s mnoha jinými nejspíš nucen odejít (šedesátiletý mohl do války sotva narukovat), přepsala v letech 1950-1951 (!) česky paní Božena Růtová z Větřní čp. 235, což jako "dodatečné zjištění" zaznamenal 17. července 1983 na poslední straně pěkně vázané knihy tehdejší kronikář obce Jaroslav Veškrna. Dne 21. července 1924 byl do kroniky učiněn Karlem Müllerem první zápis, který se opíral o německou vlastivědu okresu Krumlov Theodora Gallistla (ten je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže). Zákon o vedení obecních pamětních knih z 30. ledna 1920 a nařízení vlády z 9. června 1921 (dekret zemského gubernia povinnost vedení kronik ukládal jen městům, trhovým obcím a významnějším vesnicím) ukládaly "všem obcím státu československého pečovati o řádné a pečlivé zapisování místních pamětí do obecní kroniky. Zajímavé je, že události osudového roku 1938, líčené v příkrém rozporu s předchozí republikánskou loajalitou slovy plnými nadšené prohitlerovské zaujatosti, jsou Müllerem převzaty z kroniky školní, vedené Johannem Grundlem (rovněž samostatně zastoupeným na webových stranách Kohoutího kříže) a psaní kroniky je ukončeno už Müllerovým zápisem z 1. června roku 1940. O jeho dalších osudech nic nevíme, o Větřní bychom však bez "jeho" kroniky věděli rozhodně mnohem míň.

- - - - -
* Údolí, Nové Hrady / Nové Hrady / České Budějovice / Větřní

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození a křtu v novohradské matrice
Seidelův snímek, pořízený 5. ledna 1939 na jméno a adresu "Karl Müller, Wettern"
Prvý skupinový snímek třídy, pořízený roku 1928 před novou školní budovou ve Větřní,
zachycuje učitele Müllera a jeho žáky (viz i Johann Grundl)
Tudy vcházel do školy a zde byl zachycen i na snímku výše

zobrazit všechny přílohy

TOPlist