logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTTO ORTNER

Dlouhá chvíle

Jako malý chlapec jsem musel chodit se svými rodiči, když měli co dělat na poli nebo na lukách. Dovedl už jsem se sám zaměstnat: milerád (v originále "liebend gern" - pozn. překl.) jsem chodíval k velkému kameni na návrší při našich polnostech směrem na Klažary (Glasern). Kámen byl obklopen stromy a křovinami a měl na svém povrchu prohlubně a důlky. Tady jsem nikdy nevěděl, co je to dlouhá chvíle.


Glaube und Heimat, 2014, č.2, s.51

Otto Ortner se takto vyznal v dopise Bertě Ederové (zastoupené i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže) ze vztahu k rodné krajině a jednomu místu v ní. Ves, kde 13. února roku 1933 spatřil světlo světa (toho dne se v Chicagu narodila Kim Novaková, hollywoodská hvězda původem z učitelské rodiny českého přistěhovalce), se dnes jmenuje Mezilesí. Původní místní jméno osady znělo Trutmaň (Trautmanns), v letech 1950-1976 Mezilesí u Trhových Svinů. Dnes je Mezilesí součástí obce Čížkrajice (německy kdysi zvané Sitzkreis). Tam v Trutmani čp. 12, na uzavřeném čtyřbokém vierkantu jako většina zdejších stavení, "po chalupě" řečeném "Schneider", přišel Otto Ortner na svět v rodině Ortnerově, jíž patřila usedlost ještě v roce 1945. V trhovosvinenské oddací matrice (v letech 1938-1945 byla ovšem ves přifařena k Žumberku /Sonnnberg/ a v župě Horní Dunaj /Reichsgau Oberdonau/ náležela k zemskému okresu Kaplice /Landkreis Kaplitz/) nacházíme česky psaný záznam o svatbě ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie ze dne 9. února 1909, psaný oddávajícím kaplanem Vojtěchem Tupým (děkanem v Trhových Svinech byl tehdy Antonín Kamarýt, který sem "i se svými německými služebnými", jak poznamenává kronikář, přišel z Pohoří na Šumavě /Buchers/ a po jehož smrti na souchotiny v roce 1920 jeho místo zaujal právě Tupý) a zpravujícím nás o tom, že ženich Michael Ortner, rolník v Trutmani čp. 12, syn Michaela Ortnera, který hospodařil na témže stavení předtím se svou manželkou Marií Annou, roz. Furtnerovou z Malont (Meinetschlag), si tu bere za ženu Rosu Vöglerovou rodem z Trutmaně čp. 5, dceru trutmaňského rolníka Paula Vöglera a Rosalie, roz. Schöpplové z Božejova (Buschendorf). Zajímavé jistě je, že na tomtéž stavení hospodařili už kolem roku 1790 Michael Ortner s Marií Vöglerovou, tedy manželé týchž rodových příjmení (Ortnerů bylo ovšem jinak ve vsi během let mnohem více). Otto Ortner žije ve městě Münnerstadt v bavorských Dolních Frankách, kde v roce 2011 oslavil plných 60 let členství v tamní Kolpingově rodině (Kolpingfamilie). Katolická sociální organizace Kolpingovo dílo působí jako pokračovatelka Jednoty katolických tovaryšů od roku 1992 i v Česku. Déšť shůry dál hloubí důlek v kameni i u Mezilesí, někdejší Trutmaně, aby ani nám nebyla nijaká chvíle příliš dlouhá.

- - - - -
* Mezilesí, Čižkrajice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Snímek z jeho stránek na Facebooku
Na skupinovém snímku s členy sdružení Kolpingfamilie v Münnerstadtu je on ten prvý zprava
Na jiném snímku se seniory TSV Münnerstadt stojí čtvrtý zprava
Při "kameni svého dětství v Trutmani"

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist