logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RAIMUND ANTON PALECZEK

Repro archív Kohoutího kříže

Setkání rozvětveného rodu Paleczků v Chlumci (Raimund Paleczek první zprava v první řadě)

Setkání rozvětveného rodu Paleczků v Chlumci (Raimund Paleczek první zprava v první řadě)

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 12, s. 20

U řečnického pultu při oslavě 10. výročí "Akademie Střední Evropa", jejímž je zastupujícím předsedou - zcela vpravo sedící před ním je tu zachycen Peter Becher

U řečnického pultu při oslavě 10. výročí "Akademie Střední Evropa", jejímž je zastupujícím předsedou - zcela vpravo sedící před ním je tu zachycen Peter Becher

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2013, č. 46, s. 1, foto Gustav Binder

Tady představuje v Sudetoněmeckém institutu jako jeho ředitel v roce 2015 vydanou knihu o dvou maltézských "frontových sestrách" v první světové válce, z nichž jednou byla Therese hraběnka Buquoy (teta Margarete von Buquoyové); na společné fotografii je se šlechtickými příbuznými obou hrdinek a s Berndem PosseltemTady představuje v Sudetoněmeckém institutu jako jeho ředitel v roce 2015 vydanou knihu o dvou maltézských "frontových sestrách" v první světové válce, z nichž jednou byla Therese hraběnka Buquoy (teta Margarete von Buquoyové); na společné fotografii je se šlechtickými příbuznými obou hrdinek a s Berndem Posseltem

Tady představuje v Sudetoněmeckém institutu jako jeho ředitel v roce 2015 vydanou knihu o dvou maltézských "frontových sestrách" v první světové válce, z nichž jednou byla Therese hraběnka Buquoy (teta Margarete von Buquoyové); na společné fotografii je se šlechtickými příbuznými obou hrdinek a s Berndem Posseltem

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2015, č. 11, s. 11, foto Markus Bauer a Jaroslav Šonka

S historiky z Pekingu, kteří v roce 2015 navštívili Sudetoněmecký dům v Mnichově

S historiky z Pekingu, kteří v roce 2015 navštívili Sudetoněmecký dům v Mnichově

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2015, č. 40, s. 2

Na snímku "od Seidelů", který doprovázel článek k osmdesátinám Jana Mareše v ústředním krajanském listu

Na snímku "od Seidelů", který doprovázel článek k osmdesátinám Jana Mareše v ústředním krajanském listu

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 44, s. 6

Dr. Otto Paleczek, jeho otec

Dr. Otto Paleczek, jeho otec

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1996, č. 25, s. 8

Svatební oznámení Raimundových rodičů

Svatební oznámení Raimundových rodičů

Repro Hoam!, 1959, č. 10, s. 32

Otcova zpráva o setkání v Chlumci prvního říjnového víkendu roku 1996

Otcova zpráva o setkání v Chlumci prvního říjnového víkendu roku 1996

Repro Hoam!, 1996, č. 12, s. 1016

Připomínka otcových devadesátin na stránkách ústředního krajanského listu

Připomínka otcových devadesátin na stránkách ústředního krajanského listu

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2021, č. 24, s. 6

Foto otcovo o jeho devadesátých narozeninách

Foto otcovo o jeho devadesátých narozeninách

Repro z daru Raimunda Paleczka

Praprastrýc Paul na snímku, pořízeném kolem roku 1915 fotoateliérem Seidel

Praprastrýc Paul na snímku, pořízeném kolem roku 1915 fotoateliérem Seidel

Repro z daru Raimunda Paleczka

Praděd Raimundův Karl Paleczek mladší (1859-1937) se svým bratrem Johannem (1855-1950), oba ve schwarzenberských službách

Praděd Raimundův Karl Paleczek mladší (1859-1937) se svým bratrem Johannem (1855-1950), oba ve schwarzenberských službách

Praděd Raimundův Karl Paleczek mladší (1859-1937) se svým bratrem Johannem (1855-1950), oba ve schwarzenberských službách

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 4, s. 24
a Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, léto 02/2009, s. 19

Deset vnuků Karla (1859-1937) a Karoliny (1864-1931) Paleczekových na říjnovém setkání roku 2014 v Horní Plané

Deset vnuků Karla (1859-1937) a Karoliny (1864-1931) Paleczekových na říjnovém setkání roku 2014 v Horní Plané

Repro Hoam!, 2014, č. 12, s. 23

Přísaha věrnosti, kterou složil 6. září roku 1814 v Českém Krumlově Raimundův předek Paul Paleczek, podepsaný zde třemi křížky se jménem, které dopsal úřední sluha Jakob Lederer a potvrdil aktuál Franz Pursch

Přísaha věrnosti, kterou složil 6. září roku 1814 v Českém Krumlově Raimundův předek Paul Paleczek, podepsaný zde třemi křížky se jménem, které dopsal úřední sluha Jakob Lederer a potvrdil aktuál Franz Pursch

Repro z daru Raimunda Paleczka

Českokrumlovský hrob jeho praděda a prabáby, na kterém si zakládáČeskokrumlovský hrob jeho praděda a prabáby, na kterém si zakládá

Českokrumlovský hrob jeho praděda a prabáby, na kterém si zakládá

Foto Raimund Paleczek

Hrob schwarzenberského hajného Adolfa Paleczeka (1837-1910) na hřbitově v Kájově...

Hrob schwarzenberského hajného Adolfa Paleczeka (1837-1910) na hřbitově v Kájově...

Foto Ivo Kareš

... a hrob hajného Aloise Palečka ve stejných službách v Novém Údolí na hřbitově v Českých Žlebech

... a hrob hajného Aloise Palečka ve stejných službách v Novém Údolí na hřbitově v Českých Žlebech

Foto Ivo Kareš

Logo Ackermann-Gemeinde...

Logo Ackermann-Gemeinde...

... a sešitek (2002) k praktické pracovní pomoci při obnově kostelů v Čechách, mj. i ve Svatém Kříži (Institutum Bohemicum der Ackermann-Gemeinde)

... a sešitek (2002) k praktické pracovní pomoci při obnově kostelů v Čechách, mj. i ve Svatém Kříži (Institutum Bohemicum der Ackermann-Gemeinde)

Obálka (2006) jeho doktorské disertace na Ludwig-Maximilian-Universität v Mnichově, věnované jihočeskému působení schwarzenberského rodu

Obálka (2006) jeho doktorské disertace na Ludwig-Maximilian-Universität v Mnichově, věnované jihočeskému působení schwarzenberského rodu

Obálka (2009) knižního vydání (nakladatelství Elwert v Marburgu) jeho doktorské disertace v ediční řadě komise pro německý a východoevropský národopis, provázeného předmluvou Karla Schwarzenberga, s Heberovou litografií Krumlova a v "šumavských" barvách

Obálka (2009) knižního vydání (nakladatelství Elwert v Marburgu) jeho doktorské disertace v ediční řadě komise pro německý a východoevropský národopis, provázeného předmluvou Karla Schwarzenberga, s Heberovou litografií Krumlova a v "šumavských" barvách

Obrazovou přílohou jeho knihy o Schwarzenbercích jsou i dvě mapové přílohy, znázorňující rozsah rodového panství v 19. století v rámci jižních Čech i celé české kotliny (viz i mapa Schwarzenberského panství Český Krumlov

Obrazovou přílohou jeho knihy o Schwarzenbercích jsou i dvě mapové přílohy, znázorňující rozsah rodového panství v 19. století v rámci jižních Čech i celé české kotliny (viz i mapa Schwarzenberského panství Český Krumlov

Obrazovou přílohou jeho knihy o Schwarzenbercích jsou i dvě mapové přílohy, znázorňující rozsah rodového panství v 19. století v rámci jižních Čech i celé české kotliny (viz i mapa Schwarzenberského panství Český Krumlov

Repro R. Paleczek, Die Modernisierung des Großgrundbesitzes des Fürsten Johann Adolph II. zu Schwarzenberg (2006), obr. příl.

Záhlaví kapitoly o sv. Prokopovi, kterou přispěl do sborníku o českých zemských patronech a v níž připomněl i patrocinium světcovo v šumavských Prášilech (Stubenbach)

Záhlaví kapitoly o sv. Prokopovi, kterou přispěl do sborníku o českých zemských patronech a v níž připomněl i patrocinium světcovo v šumavských Prášilech (Stubenbach)

Repro Die Landespatrone der böhmischen Länder : Geschichte - Verehrung - Gegenwart (2009), s. 213

V létě roku 2009 stanul Raimund Paleczek v čele Sudetoněmeckého archivu, přejmenovaného nyní na Sudetoněmecký institut - Šumava má v něm opravdu skvělého zástupce

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2009, č. 31, s. 3

Jako sedmý svazek významné edice pramenů a studií k dějinám a kultuře sudetských Němců, kterou vydává Sudetendeutsche Institut v Mnichově, vyšla roku 2017 jeho publikace o internaci a nucené práci sudetských Němců v letech 1945-1946, psaná s důkladnou znalostí českých podkladů

Jako sedmý svazek významné edice pramenů a studií k dějinám a kultuře sudetských Němců, kterou vydává Sudetendeutsche Institut v Mnichově, vyšla roku 2017 jeho publikace o internaci a nucené práci sudetských Němců v letech 1945-1946, psaná s důkladnou znalostí českých podkladů

Úvodní článek jednoho z čísel oficiálního orgánu krajanského sdružení v únoru roku 1992 pochází od jeho otce

Úvodní článek jednoho z čísel oficiálního orgánu krajanského sdružení v únoru roku 1992 pochází od jeho otce

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1992, č. 7, s. 1

Recenze jeho knihy o internaci a nucených pracích sudetských Němců v letech 1945-1946 na stránkách ústředního krajanského listu, pod níž je podepsán Jaroslav Šonka

Recenze jeho knihy o internaci a nucených pracích sudetských Němců v letech 1945-1946 na stránkách ústředního krajanského listu, pod níž je podepsán Jaroslav Šonka

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2018, č. 11, s. 2

Je spoluautorem textu ke stručnému průvodci po Sudetoněmeckém muzeu v Mnichově

Je spoluautorem textu ke stručnému průvodci po Sudetoněmeckém muzeu v Mnichově

Zleva Ilse Aignerová, předsedkyně bavorského zemského sněmu, bavorský premiér Markus Söder, ministryně sociálních věcí bavorské vlády Carolina Trautnerová a Bernd Posselt otvírají v roce 2020 Sudetoněmecké muzeum v Mnichově

Zleva Ilse Aignerová, předsedkyně bavorského zemského sněmu, bavorský premiér Markus Söder, ministryně sociálních věcí bavorské vlády Carolina Trautnerová a Bernd Posselt otvírají v roce 2020 Sudetoněmecké muzeum v Mnichově

Repro Der Böhmerwald, 2020, č. 12, s. 5

Ačkoli rodák z Bonnu, stal se jako potomek "schwarzenberských" Šumavanů neodolatelným českým "zváčem" a průvodcem expozicemi krajanského muzea v Mnichově jak autorům Kohoutího kříže, tak pracovníkům českokrumlovského fotoateliéru Seidel (zde při tamním vstupním citátu z Václava Havla)

Ačkoli rodák z Bonnu, stal se jako potomek "schwarzenberských" Šumavanů neodolatelným českým "zváčem" a průvodcem expozicemi krajanského muzea v Mnichově jak autorům Kohoutího kříže, tak pracovníkům českokrumlovského fotoateliéru Seidel (zde při tamním vstupním citátu z Václava Havla)

Foto Museum Fotoatelier Seidel

Záznam želnavské matriky o narození Josefa Schrödera, jednoho z budovatelů Stifterova památníku nad Plešným jezerem, u něhož Raimund Paleczek dohledal i datum úmrtí v Chicagu

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Soutok Polečnice a Chvalšinského potoka - tady se snad odehrál v roce 1814 příběh záchrany knížete Josefa Schwarzenberga Paulem Paleczekem

Soutok Polečnice a Chvalšinského potoka - tady se snad odehrál v roce 1814 příběh záchrany knížete Josefa Schwarzenberga Paulem Paleczekem

Foto Pavel Polák

Obnovený křížek, označující revír Hučina (Hutschenbach)

Obnovený křížek, označující revír Hučina (Hutschenbach)

Foto Pavel Polák

Na výřezu pohlednice Josefa Seidela z roku 1912 je hostinec Paleczek v Černém kříži, založený Franzem Paleczkem - jako penzion s občerstvením pro turisty slouží i dnes

Na výřezu pohlednice Josefa Seidela z roku 1912 je hostinec Paleczek v Černém kříži, založený Franzem Paleczkem - jako penzion s občerstvením pro turisty slouží i dnes

Na výřezu pohlednice Josefa Seidela z roku 1912 je hostinec Paleczek v Černém kříži, založený Franzem Paleczkem - jako penzion s občerstvením pro turisty slouží i dnes

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau) a foto Ivo Kareš

Stifterův památník u Benešova nad Černou na snímku z roku 2007

Stifterův památník u Benešova nad Černou na snímku z roku 2007

Repro J. Marek a kol., Mizející tvář Novohradských hor (2020), s. 89, foto Michal Brožek

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist