logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF PAULIK

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 19, s. 8

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 2, s. 58

Při návštěvě Šumavského muzea ve Vídni ho vidíme vpředu vlevo

Při návštěvě Šumavského muzea ve Vídni ho vidíme vpředu vlevo

Repro Sudetenpost, 2009, č. 18, s. 11

Dne 5. května 2013 byl jmenován čestným předsedou sdružení "Böhmerwaldheimatkreis Prachatitz", jak dosvědčuje snímek, kde odleva stojí Ria Mertlová, Adolf Paulik, Karl Swihota, Rudolf Paulik, Simone Rottenkolberová a Gernot Peter

Dne 5. května 2013 byl jmenován čestným předsedou sdružení "Böhmerwaldheimatkreis Prachatitz", jak dosvědčuje snímek, kde odleva stojí Ria Mertlová, Adolf Paulik, Karl Swihota, Rudolf Paulik, Simone Rottenkolberová a Gernot Peter

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 6, s. 3

V hostinci Daniel v bavorském Ingolstadtu, patronátním městě šumavských vyhnanců
 z okresu Prachatice, naslouchá Gernotu Peterovi, sedícímu naproti němu

V hostinci Daniel v bavorském Ingolstadtu, patronátním městě šumavských vyhnanců
z okresu Prachatice, naslouchá Gernotu Peterovi, sedícímu naproti němu

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2018, č. 6, s. 12

Zpráva o "domovské slavnosti" v Horní Vltavici s projevem Rudolfa Kubitscheka, veselohrou Ernestine Tutzingerové s doprovodem hudby Herberta Wilhelma, to vše v Paulikově hostinci Rudolfova otce, přijímajícího podle poslední věty hosty jako "Kaufmann Paulik"

Zpráva o "domovské slavnosti" v Horní Vltavici s projevem Rudolfa Kubitscheka, veselohrou Ernestine Tutzingerové s doprovodem hudby Herberta Wilhelma, to vše v Paulikově hostinci Rudolfova otce, přijímajícího podle poslední věty hosty jako "Kaufmann Paulik"

Repro Budweiser Zeitung, 1936, č. 56, s. 11

Rodinný erb

Rodinný erb

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 2, s. 58

Jeho děd Rudolf Paulik (1863-1925) na snímku doprovázejícím
 článek o něm v krajanském měsíčníku

Jeho děd Rudolf Paulik (1863-1925) na snímku doprovázejícím
článek o něm v krajanském měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 6, s. 3

O úmrtí dědově na stránkách prachatické městské kroniky

O úmrtí dědově na stránkách prachatické městské kroniky

Repro Gedenksbuch Prachatitz 1922-1940, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Heslo jeho děda ve Wikipedii, pro Kohoutí kříž je významný i tím, že jeho dcera se provdala za Karla Gaiera, zastoupeného tu samostatně (klikněte na náhled)

Heslo jeho děda ve Wikipedii, pro Kohoutí kříž je významný i tím, že jeho dcera se provdala za Karla Gaiera, zastoupeného tu samostatně (klikněte na náhled)

Repro Wikipedia

Hroby rodiny Paulikovy na hřbitově v Horní Vltavici

Hroby rodiny Paulikovy na hřbitově v Horní Vltavici

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist