logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BEDA PAVEL

Je to krásný úkol, který mám...

Je to krásný úkol, který mám, a chci v práci pokračovat (v originále "ich will weitermachen" - pozn. překl.) tak dlouho, jak to jen půjde.


Pater Beda feiert 80. Geburtstag - Mainpost.de

To je věta z rozhovoru, který v roce 2015 poskytl německému listu "Main-Post" čerstvý osmdesátník, africký misionář Beda Pavel. Řekl toho o sobě víc a stojí to za zaznamenání jako příběh, který dvacátým stoletím opravdu nekončí. Vypravěč bohatého osudu se narodil jako Josef Pavel 7. června roku 1935 ve Starých Hodějovicích (Hodowitz), kde až symbolicky novozákonně znějící příjmení Pavel či Pawel nebylo opravdu nijakou vzácností. Tatínek Josef se narodil 4. března 1901 ve stavení čp. 26, maminka Maria, rozená Hirschová, byla z čp. 13, kde se narodil i on. Do roku 1944 navštěvoval ve svém rodišti německou obecnou školu, dva roky nato se však stal se svými blízkými obětí poválečného "odsunu". Ocitli se nejprve v bavorské obci Obereschenbach, později ve městě Hammelburg, jehož je dnes Obereschenbach jen místní částí. Po dalším roce základní školy začal navštěvovat benediktinské gymnázium v Münsterschwarzachu a v roce 1954 složil ve Würzburgu maturitu. Ještě téhož roku v Münsterschwarzachu vstoupil do benediktinského řádu. Filosofická studia v hornobavorském arciopatství Sankt Ottilien a studia bohosloví na würzburské un iverzitě uzavřel licenciátem. Kněžské svěcení mu bylo uděleno roku 1960 misijním biskupem Hälgem (viz o něm blíže Wikipedia) v africkém územním opatství Ndanda. V následujícím roce absolvoval další studium na University of London a obdržel učitelský diplom. Počátek Pavelova misijního pověření do opatství Ndanda se datuje rokem 1963. Působil zde jako učitel matematiky, fyziky a biologie (třetí tanzanský prezident Benjamin Mkapa, který v 81 letech zemřel roku 2020, byl rovněž kdysi jeho žákem) a následně převzal dohled nad stavebními pracemi a provozem školy v Soni při tanzanském pohoří Usanbara. Oba projekty předal v roce 1985 do domorodých rukou. Vedl až do roku 1999 hostitelský dům benediktinů v Dar es Salaamu a staral se nato o venkovní misijní stanici Kilimahewa (lokalita v buši 80 km na jediné cestě na jih z Dar es Salaamu, teprve před několika lety /psáno 2020/ vyasfaltovaná) která se stala jeho novým domovem. Pod jeho vedením tu vznikla mateřská škola, bylo zřízeno množství studní a nový kostel, zasvěcený domorodému mučedníkovi Karlu Lwangovi a 21 jeho druhům (viz Wikipedia), řemeslné učiliště, velké zdravotní středisko a benediktinská dívčí škola. Zrodily se další projekty jako fotovoltaická elektrárna, hostinský dům a obydlí sester. Ve vsi Kilimahewa žije dnes na tři tisíce křesťanů. Od roku 2010 působil otec Pavel jako duchovní pastýř, koordinátor a kaplan domácí farnosti Desiderius. V témže roce oslavil i "zlaté" půlstoletí kněžské služby. Kde jen může, uvádí číslo konta pro finanční podporu misijního díla, bez níž je doslova průkopnický a očistný mírový úkol nemyslitelný. Ten, kdo se ho po ztrátě vlastního domova podjal, pochází ze Starých Hodějovic. "Gott hat mir den Weg dahin bereitet", tj. "Bůh mi tam uchystal cestu", řekl v jednom rozhovoru.

- - - - -
* Staré Hodějovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Připomínku šedesáti let jeho kněžství doprovázely v časopise farnosti Hammelburg i fotografie z primice - v německém periodiku z roku 2020 ovšem nepříjemně překvapí popis místa narození, v překladu "u Českých Budějovic, Sudety, dnes Česko"...
Archy sčítání lidu z roku 1921 pro domy čp. 13 a 26 ve Starých Hodějovicích s rodinami jeho rodičů a s nimi samotnými (Josef Pavel a Maria Hirschová)
Záznam o svatbě rodičů v oddací matrice při farním kostele sv.Mikuláše v Českých Budějovicích

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist