logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RAPHAEL MICHAEL PAVEL

Repro archív Cisterciáckého opatství Vyšší Brod
a rukopis z fondu Jihočeské vědecké knihovny

Titulní list (1882)

Titulní list (1882)

Narodil se ve vsi Sedlo, jak čteme v matrice farní obce Střížov, jako Michal Pawel šafářovi v Sedle Františku Pawelovi (jeho otec Václav tu rovněž šafářoval, matka Kateřina byla roz. Hauzrová z Pašínovic /zde psáno Pažnowic/) a jeho ženě Kateřině, dceři Tomáše Danko, šafáře z Čakovce a Barbory, roz. Mühlbergerové z Lachovic (dnes část města Vyšší Brod) - kmotrem novorozence byl Michal Danko, šafář v Komařicích

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodná ves Sedlo na mapě stabilního katastru z roku 1827 s areálem panského dvora,
zachyceného na snímku z roku 2008

Rodná ves Sedlo na mapě stabilního katastru z roku 1827 s areálem panského dvora,
zachyceného na snímku z roku 2008

Rodná ves Sedlo na mapě stabilního katastru z roku 1827 s areálem panského dvora,
zachyceného na snímku z roku 2008

Repro D. Kovář, Tvrze, hrady a zámky Českobudějovicka (2011), s. 280, foto Daniel Kovář

Sedlo v roce 2012

Sedlo v roce 2012

Foto Pavel Polák

Tužková kresba Karla Grubera zachytila klášter Vyšší Brod právě v roce 1866, kdy byl Raphael Pavel vysvěcen na kněze

Tužková kresba Karla Grubera zachytila klášter Vyšší Brod právě v roce 1866, kdy byl Raphael Pavel vysvěcen na kněze

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 37
(Oberösterreichisches Landesmuseum)

Tady jeho podpis jako podpřevora vyšebrodského kláštera vidíme u matričního záznamu o pohřbu faráře Gustava Franze Kerna roku 1897 v Rožmitále na Šumavě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V záznamu o jeho úmrtí v 57 letech věku zřejmě na urémii nechybí ani svědectví o vedení pohřebního obřadu samotným biskupem Říhou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu budějovické diecéze

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu budějovické diecéze

Repro Ordinariátní list Budějovické diecése, 1900, č. 6, s. 24

Náhrobní deska na hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Náhrobní deska na hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Foto Jan Mareš

Autorkou jeho hesla v online slovníku českých knihovníků je Květa Cempírková, odkazuje i na webové stránky Kohoutího kříže

Autorkou jeho hesla v online slovníku českých knihovníků je Květa Cempírková, odkazuje i na webové stránky Kohoutího kříže

Repro Slovník českých knihovníků

Jeho bratr byl podle rodového katastru vyšebrodské matriky šafářem v Kravím dvoře (Kühhof) nad Vyšším Brodem

Jeho bratr byl podle rodového katastru vyšebrodské matriky šafářem v Kravím dvoře (Kühhof) nad Vyšším Brodem

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Vyšší Brod od jihozápadu s Kraví horou a Kravím dvorem při ní v pozadí vpravo

Vyšší Brod od jihozápadu s Kraví horou a Kravím dvorem při ní v pozadí vpravo

Repro Hoam!, 1958, č. 2, s. 15

Vyšebrodský klášter s Kravím dvorem za sebou

Vyšebrodský klášter s Kravím dvorem za sebou

Repro Glaube und Heimat!, 1988, č. 7, zadní strana obálky

Kraví Dvůr pod Kraví Horou nad Vyšším Brodem v zimním hávu

Kraví Dvůr pod Kraví Horou nad Vyšším Brodem v zimním hávu

Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 1, 3. strana obálky

Hospodářský objekt Kraví Dvůr patřil vyšebrodskému klášteru

Hospodářský objekt Kraví Dvůr patřil vyšebrodskému klášteru

Foto Ján Trnka

Statek čp. 6 v Čakovci, odkud pocházela jeho matka

Statek čp. 6 v Čakovci, odkud pocházela jeho matka

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist