logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GERNOT PETER

Repro www stránky Böhmerwald Heimatkreis Prachatitz a archív Kohoutího kříže

Při slavnostním odhalení pamětní desky svému předkovi Johannu Peterovi na Bučině 27. června roku 2015, vpravo je jeho další příbuzný a také jmenovec Gernot Peter

Při slavnostním odhalení pamětní desky svému předkovi Johannu Peterovi na Bučině 27. června roku 2015, vpravo je jeho další příbuzný a také jmenovec Gernot Peter

Foto Antonín Sekyrka

V roce 2017 přednášel na Univerzitě 3. věku, organizované Městskou knihovnou Prachatice (vlevo její ředitelka Hana Mrázová)

V roce 2017 přednášel na Univerzitě 3. věku, organizované Městskou knihovnou Prachatice (vlevo její ředitelka Hana Mrázová)

Foto Ludmila Bicanová

Tady provází návštěvníky prostorami Böhmerwaldmuseum ve Vidni

Tady provází návštěvníky prostorami Böhmerwaldmuseum ve Vidni

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2018, č. 6, s. 14

Na Sudetoněmeckém sněmu v červnu 2017 s Danielem Hermanem, ministrem kultury ČR, a také s Rudolfem Hartauerem u panelů výstavy věnované Rose Tahedlové

Na Sudetoněmeckém sněmu v červnu 2017 s Danielem Hermanem, ministrem kultury ČR, a také s Rudolfem Hartauerem u panelů výstavy věnované Rose Tahedlové

Repro www stránky Böhmerwaldmuseum Wien

V prosinci 2019 v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích při představení knihy fotografií Petra Moravce, doprovázených překlady básní Johanna Petera ze stránek Kohoutího kříže

V prosinci 2019 v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích při představení knihy fotografií Petra Moravce, doprovázených překlady básní Johanna Petera ze stránek Kohoutího kříže

Foto Ivo Kareš

Roku 2022 převzal v Pasově kulturní cenu věnovanou Šumavanům

Roku 2022 převzal v Pasově kulturní cenu věnovanou Šumavanům

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2022, č. 31+32, s. 1, foto Rudolf Hartauer

Jeho dopis, reagující na překlady Jana Mareše z díla Johanna Petera ve vánočním čísle Česko-bavorských Výhledů v roce 1991 byl psán na adresu, kterou mu dala Rosa Tahedlová, a doprovázela ho bibliografie jeho proslulého předka z otcovy strany

Repro archív Kohoutího kříže

Záhlaví vánočního čísla listu, kde překlady vyšly

Repro Česko-bavorsé Výhledy, 1991, č. 24, s. 1

Takto se už v roce, kdy Janu Marešovi napsal poprvé, angažoval v regionálních kontaktech

Takto se už v roce, kdy Janu Marešovi napsal poprvé, angažoval v regionálních kontaktech

Repro archív Kohoutího kříže

Další dopis od něj

Další dopis od něj

Repro archív Kohoutího kříže

V srpnu 2020 v při další návštěvě Jihočeské vědecké knihovny s Rudolfem Hartauerem, spisovatelem Martinem Sichingerem a autorem elektronické podoby Kohoutího kříže Ivo Karešem

V srpnu 2020 v při další návštěvě Jihočeské vědecké knihovny s Rudolfem Hartauerem, spisovatelem Martinem Sichingerem a autorem elektronické podoby Kohoutího kříže Ivo Karešem

Foto Ladickav Čepička

Gratulace k jeho svatbě v krajanském časopisu

Gratulace k jeho svatbě v krajanském časopisu

Repro Der Böhmerwald Heimatbrief, 2020, č. 10, s. 12

Při předání medaile Adalberta Stiftera tvůrcům Kohoutího kříže v únoru 2023

Při předání medaile Adalberta Stiftera tvůrcům Kohoutího kříže v únoru 2023

Foto Petr Hudičák

Skoro celou stranu "jeho" vídeňskému muzeu a časopisu "Der Böhmerwald" věnoval v únoru 2023 ústřední krajanský list

Skoro celou stranu "jeho" vídeňskému muzeu a časopisu "Der Böhmerwald" věnoval v únoru 2023 ústřední krajanský list

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2023, č. 8, s. 3

Rozrod děda Oskara Petera z Knížecích Plání zpracovali potomci až do poloviny 16. století

Repro www stránky Der Kübelbeck-Winter-Stammbaum

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist