logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HILDE PEYR-HÖWARTHOVÁ

Repro archív Kohoutího kříže

Webové stránky o ní

Webové stránky o ní

Repro www stránky Literatur Netz

Webové stránka sdružení "Lyrikfreunde"

Webové stránka sdružení "Lyrikfreunde"

Repro www stránky Lyrikfreunde Salzburg

Obálka (1995) její sbírky básní Verlorene Erde (tj. Ztracená země) s podtitulem Erinnerungen an den Böhmerwald (tj. Vzpomínky na Šumavu), vydané nakladatelstvím R. Wimmer v Bad-Ischl

Obálka (1995) její sbírky básní Verlorene Erde (tj. Ztracená země) s podtitulem Erinnerungen an den Böhmerwald (tj. Vzpomínky na Šumavu), vydané nakladatelstvím R. Wimmer v Bad-Ischl

Vodní nádrž Zlatá Ktiš na říčce Černé nedaleko jejího rodiště,
vlastně stejnojmenné vsi Schwarzau v Novohradských horách

Vodní nádrž Zlatá Ktiš na říčce Černé nedaleko jejího rodiště,
vlastně stejnojmenné vsi Schwarzau v Novohradských horách

Repro P. Koblasa, Nové Hrady (1999), s. 21 (foto P. Odložil)

Rodná rakouská ves Schwarzau, pouhý kousek na východ od Žofína, na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Rodná rakouská ves Schwarzau, pouhý kousek na východ od Žofína, na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Rodná rakouská ves Schwarzau, pouhý kousek na východ od Žofína, na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Tady v lukách u Schwarzau pramení Černá

Tady v lukách u Schwarzau pramení Černá

Tady v lukách u Schwarzau pramení Černá

Foto Jan Mareš

Schwarzauer Hof a kaplička při něm u SchwarzauSchwarzauer Hof a kaplička při něm u Schwarzau

Schwarzauer Hof a kaplička při něm u Schwarzau

Foto Jan Mareš

Horní tok Černé u klauzury Zlatá Ktiš

Horní tok Černé u klauzury Zlatá Ktiš

Repro St. Chábera, Neživá příroda (1985),
obr. příl. (foto St. Chábera)

Pod horou Nebelstein pramení a teče od
Nebešťanu k Nebeříši ta kouzelná řeka

Pod horou Nebelstein pramení a teče od
Nebešťanu k Nebeříši ta kouzelná řeka

Repro J. Žáček, Hory Novohradské : stručný popis
a vzpomínky (1936), s. 29

Kříž na vrcholu Nebelsteinu

Kříž na vrcholu Nebelsteinu

Foto Pavel Polák

Hirschenwies

Hirschenwies

Foto Pavel Polák

O Stožecké kapli i její replice ve Philippsreutu na stránkách vikariátního měsíčníku "regionu sv. Jana Prachatického",
kde vzápětí figuruje i přetisk její básně z Kohoutího kříže želbohu bez poznámky, že jde o překlad německého originálu

Repro Sv. Jan Prachatický, 2010, č. 11, s. 4-5, text Jaroslav Pulkrábek

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist