logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTONÍN POSPÍŠIL

O sobě

1931
Třináctým farářem v Červeném Dřevě (v originále "der 13. Rothenbaumer Pfarrer" - pozn. překl.) je Anton Pospíšil, narozený na Žižkově (Praha, v originále "in Žižkov /Prag/" - pozn. překl.)) dne 9. září roku 1886. Obecnou školu navštěvoval v Karlíně (v originále "in Karolinental", stejně jako Žižkov byl tehdy ještě Karlín samostatnou obcí - pozn. překl.), gymnázium v Praze II., Truhlářská ulice, dále bohosloveckou fakultu v Českých Budějovicích (v originále "Theolog. Fakultät in Budweis" - pozn. překl.), kde byl v roce 1911 vysvěcen na kněze. Prvním místem jeho kněžské služby se stala Kdyně (v originále "Neugedein" - pozn. překl.), kde byl v letech 1911-1916 kaplanem. Pak nastoupil jako farář do Trhanova (v originále "nach Chodenschloss" - pozn. překl.), kde setrval do roku 1931. Poněvadž v Trhanově bylo mnoho práce navíc (5 škol s 22 hodinami náboženství) a já cítil, že nějaký mladší kněz by mohl docílit víc, zvolil jsem menší a klidnou farní obec, tj. Červené Dřevo (v originále "Rothenbaum" - pozn. překl.), o které jsem toho tolik pěkného slyšel. Na toto beneficium jsem byl uveden jeho patronkou Marií Kristinou Schönbornovou 13. září 1931 v Koutě na Šumavě (v originále "in Kauth", po vymření Stadionů náleželo koutské panství Schönbornům až do vyvlastnění - pozn. překl.). K přesídlení došlo 26. října téhož roku 1931 (bylo to pondělí) se 4 nákladními auty a jedním autem osobním. Poněvadž jsem neměl udánu nijakou přesnou hodinu mého příjezdu, pozdravili mne všichni představitelé obcí a farního výboru (v originále "alle Vorsteher der Gemeinden u. Kirchenausschusses" - pozn. překl.) teprve v mé kanceláři. Řeč měl zdejší horní hospodský (v originále "obere Wirt" /má být "oberer Wirt" - pozn. překl.) pan Mathias Haas. Dne 22. listopadu se konala instalace. Přítomní byli pánové: P.T. 1.) M. Bendík, vikář z Hamrů (v originále "aus Hammern" - pozn. překl.), 2.) Maňhal, okr. tajemník z Nýrska (v originále " b. Sekretär aus Neuern" - pozn. překl.), 3.) J. Šálek, katecheta z Nýrska (kázání), 4.) Bošek, děkan z Hyršova (v originále "aus Hirschau" - pozn. překl.), 5.) W. Zahradník ze Svaté Kateřiny (v originále "aus St. Katharina" - pozn. překl.), 6.) H. Klima, farář ze Všerub (v originále "aus Neumark" - pozn. překl.), 7.) zástupce patronátního úřadu v Koutě na Šumavě (tajemník), 8.) Fr. Klima, řídící učitel v Červeném Dřevě, 9.) Mathias Haas z Červeného Dřeva (horní hospodský), 10.) Fr. Haas, dolní hospodský (v originále "der untere Wirt" - pozn. překl.), 11.) Weber (celým jménem Josef Weber - pozn. překl.), starosta ze Šternova (v originále "aus Sternhof", osada zanikla pod českým místním jménem "Hvězda u Chudenína" - pozn. překl.), 12.) Simeth, zástupce obce Sruby (v originále "Heuhof" - pozn. překl.), 13.) Augustin, starosta obce Chudenín (v originále "Gem. Chudiwa" - pozn. překl.), 14.) Brei, starosta z Fuchsbergu (v originále "aus Fuchsberg", téměř zankiklá osada má dnes české místní jméno Liščí - pozn. překl.), 15.) starosta z Plání (v originále "aus Plöss" - pozn. překl.), 16.) Heinrich Klima, varhaník, nebyl přítomen, poněvadž při mši náhle onemocněl.


Kronika fary Červené Dřevo 1804-1949

Ve farní kronice zaniklé farní osady Červené Dřevo se naštěstí zachoval tento originální zápis o nastoupení nového faráře, pořízený jím samým. Byla to slavná instalace, nový kněz však štěstí neměl, snad i kvůli tomu nešťastnému číslu 13 (jakkoli nelze věřit nějakým nejen snad českým pověrám). Od 1. 8. 1938 se Anton Pospischil, jak bývá psán v německých pramenech, stal farářem v Klenčí a jak píše Martin Weis v textu "Osudy katolické církve na jihu Čech v období Protektorátu Čechy a Morava" (Studia theologica, I, 1 /1999) "po odtržení pohraničí podporoval všemi možnými způsoby český národní život ve své farnosti, tajně na faře vyučoval česky, pašoval z protektorátu české knihy a pravděpodobně byl i členem podzemní organizace Plzeňská divize. Gestapem byl zatčen 27. října 1944 a po těžkých výsleších poslán do koncentračního táborav Terezíně. Zemřel zde patrně v převratových dnech a jeho mrtvola nebyla identifikována, proto není znám přesný okamžik jeho smrti." Má kenotaf na hřbitově v Trhanově s nápisem (opsáno doslova i s chybou ve slově "farař", zajímavé je opomenutí jeho působení v Červeném Dřevě /vždyť by nikdo nevěděl, o čem je řeč!/):

P. ANTONÍN POSPÍŠIL
os. děkan a bisk. notář, farař v Trhanově
a v Klenčí p/Č. narozený 9.9.1886,
zahynul v koncentračním táboře Terezín
v r. 1945, pohřben neznámo kde.

- - - - -
* Praha-Žižkov / České Budějovice / Kdyně / Trhanov / Červené Dřevo / Klenčí pod Čerchovem / † Terezín

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam žižkovské křestní matriky při kostele sv. Rocha o jeho narození, příjmení otcovo a tedy i jeho je tu psáno ve tvaru Pospischil
Úvod jeho zápisu ve farní kronice
Kostel sv. Mikuláše ve Kdyni, jeho první kněžské působištěKostel sv. Mikuláše ve Kdyni, jeho první kněžské působiště
Trhanov, kde farářoval v letech 1916-1931, na snímku z počátku 20. století

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist