logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON REIDINGER

Repro www stránky Oberösterreichische Nachrichten
a Glaube und Heimat, 2015, č. 12, s. 30

Na vitráži z kostela v Krenglbachu

Na vitráži z kostela v Krenglbachu

Repro www stránky Gemeinde Krenglbach

Podobenka a krátký životopis na stránkách alba rakouského kléru

Podobenka a krátký životopis na stránkách alba rakouského kléru

Repro Biographisches Album aus dem österreichischen katholischen Klerus, s. 194 a 195

Záznam o narození otcově v křestní matrice farní obce Strýčice

Záznam o narození otcově v křestní matrice farní obce Strýčice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho narození v křestní matrice hornorakouské farní obce Krenglbach

Repro Matricula Online

Obsáhlý záznam o jeho skonu v knize zemřelých městyse Obernberg am Inn

Repro Matricula Online

Notový záznam "Krippllied", tj. "písně u jesliček"

Notový záznam "Krippllied", tj. "písně u jesliček"

Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 12, s. 10

Jedna z nahrávek jeho slavné koledy

Záznam vystavený na YouTube

Pamětní deska skladateli a jeho písni

Pamětní deska skladateli a jeho písni

Repro Hoam!, 2010, č. 1, s. 9

Obálka (2012) knihy o něm a jeho písni od Alfreda Herrmüllera (*1950)

Obálka (2012) knihy o něm a jeho písni od Alfreda Herrmüllera (*1950)

Už sám titulek článku o adventní slavnosti v lineckém Brucknerově domě svědčí o oblibě Reidingerovy písně,
která byla přímo mottem celé akce

Repro Oberösterreichische Rundschau, 6.12.2007, s. 24

Text Margarete Knofové ke 100. výročí jeho úmrtí se snímky hájovny a lesovny u Dobčic, z nichž hájovna čp. 23 je rodným domem Reidingerova otce (viz i Maria Strohbecková)

Repro Glaube und Heimat, 2012, č. 12, s. 8-9

Další text Margarete Knofové v krajanském měsíčníku k výročí jeho úmrtí s Reidingerovou nářeční básní o "šťastné cestě na půlnoční"

Další text Margarete Knofové v krajanském měsíčníku k výročí jeho úmrtí s Reidingerovou nářeční básní o "šťastné cestě na půlnoční"

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 1, s. 32-33

Madona strýčická, od roku 2011 ve sbírkách vyšebrodského kláštera

Madona strýčická, od roku 2011 ve sbírkách vyšebrodského kláštera

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 372, foto Bohumil Kostohryz (Cisterciácké opatství Vyšší Brod)

Detail hlavy Madony strýčické před restaurováním sochy z roku 1965

Detail hlavy Madony strýčické před restaurováním sochy z roku 1965

Repro Die Stritschitzer Sprachinsel in Südböhmen (2011), s. 52 (foto ze sbírek Biskupství českobudějovického)

Náves v Dobčicích

Náves v Dobčicích

Foto Pavel Polák

Obernberg am Inn, kde žil a zemřelObernberg am Inn, kde žil a zemřel

Obernberg am Inn, kde žil a zemřel

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist